Europos Sąjunga

Ispanija

Ispanija

Apžvalga

Ispanijos vėliava

Politinė sistema

Ispanija yra parlamentinė demokratinė valstybė ir konstitucinė monarchija. Jos vyriausybės vadovas – ministras pirmininkas, o valstybės vadovas – prezidentas. Ministrų taryba atlieka vykdomosios valdžios funkcijas, jai vadovauja ministras pirmininkas. Ispanija yra unitarinė valstybė, kurią sudaro 17 autonominių bendruomenių ir 2 autonominiai miestai, daugiau ar mažiau savarankiški.

Padėtis ES žemėlapyje

Prekyba ir ekonomika

Svarbiausi Ispanijos ekonomikos sektoriai 2018 m. buvo didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (23,9 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (18,0 %), pramonė (17,7 %).

Prekyba ES viduje sudaro 66 % viso Ispanijos eksporto (į Prancūziją – 15 %, Vokietiją – 11 % ir Italiją – 8 %), o už ES ribų daugiausia eksportuojama į Jungtines Valstijas – 4 % ir Maroką – 3 %.

58 % importo sudaro importas iš ES valstybių narių (Vokietijos – 14 %, Prancūzijos – 12 % ir Italijos – 7 %), o iš už ES ribų – 7 % iš Kinijos ir 3 % – iš Jungtinių Valstijų.

Ispanija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Ispanijai atstovauja 59 nariai. Sužinokite daugiau apie juos.

Europos Parlamento biuras Ispanijoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Ispanijos vyriausybės atstovai, atsižvelgiant į nagrinėjamą politikos sritį.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Šiuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Ispanijos pirmininkavimo Tarybai datos:

1989 m. sausio–birželio mėn. | 1995 m. liepos–gruodžio mėn. | 2002 m. sausio–birželio mėn. | 2010 m. sausio–birželio mėn.

Pirmininkavimas ES Tarybai

Ši nuoroda nukreipia į išorės interneto svetainęšiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančiai šaliai

Europos Komisija

Ispanijos deleguotas Europos Komisijos narys yra Josepas Borrellis Fontellesas, Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Ispanijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 21 Ispanijos atstovas. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Ispanijai atstovauja 21 narių. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Ispanija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Ispanijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek Ispanija moka ir kiek gauna?

Tai, kiek kiekviena ES šalis moka į ES biudžetą, apskaičiuojama sąžiningai, atsižvelgiant į išteklius. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai.

ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o sutelkti dėmesį į visų europiečių poreikius.

2018 m. Ispanijos duomenys:

  • Bendra ES išlaidų Ispanijoje suma – 12,270 mlrd. EUR
    (atitinka 1,02 proc. Ispanijos ekonomikos)
  • Bendras įnašas į ES biudžetą – 10,314 mlrd. EUR
    (atitinka 0,85 proc. Ispanijos ekonomikos)

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Ispanijoje

Ispanijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Ispanijai.

Back to top