Europos Sąjunga

Ispanija

Apžvalga

Sostinė: 

Madridas

Plotas: 

505 944 km2

Gyventojų sk.: 

46 445 828 (2016 m.)

Gyventojų dalis (%), palyginti su bendru ES gyventojų skaičiumi: 

9,1 % (2016 m.)

Bendrasis vidaus produktas (BVP): 

1,114 trilijono EUR (2016 m.)

Oficialioji ES kalba (-os): 

ispanų

Politinė sistema: 

parlamentinė konstitucinė monarchija

ES valstybė narė nuo: 

1986 m. sausio 1 d.

Vietų skaičius Europos Parlamente: 

54

Valiuta: 

Euro. Priklauso euro zonai nuo 1999 m. sausio 1 d.

Ar priklauso Šengeno erdvei: 

Taip, priklauso Šengeno erdvei nuo 1995 m. kovo 26 d.

Pirmininkavimas Tarybai: 

Ši nuoroda nukreipia į išorės interneto svetainę.šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančią šalį - Ispanijos pirmininkavimo Tarybai datos

Pirėnų pusiasalyje esančioje pagrindinėje Ispanijos teritorijoje vyrauja aukšti plokščiakalniai ir kalnų grandinės – Pirėnai ir Siera Nevada. Šiaurėje Ispanija ribojasi su Prancūzija ir Andora, o vakaruose – su Portugalija. Ispanijai taip pat priklauso Balearų salos Viduržemio jūroje, Kanarų salos Atlanto vandenyne ir du autonominiai eksklavai Šiaurės Afrikoje: Seuta ir Melilja.

Svarbiausi Ispanijos ekonomikos sektoriai 2015 m. buvo didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (24,5 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (18,7 %), pramonė (17,0 %).

Pagrindinės Ispanijos eksporto partnerės yra Prancūzija, Vokietija ir Jungtinė Karalystė, o pagrindinės importo partnerės – Vokietija, Prancūzija ir Kinija.

Ispanija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Ispanijai atstovauja 54 nariai.

Europos Parlamento biuras Ispanijoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Ispanijos vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Jos darbui vadovauja jai pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Šiuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Ispanijos pirmininkavimo Tarybai datos:

1989 m. sausio–birželio mėn. | 1995 m. liepos–gruodžio mėn. | 2002 m. sausio–birželio mėn. | 2010 m. sausio–birželio mėn.

Pirmininkavimas ES

Europos Komisija

Ispanijos deleguotas Europos Komisijos narys yra Miguelis Ariasas Cañete, atsakingas už klimato politiką ir energetiką.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Ispanijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 21 Ispanijos atstovas. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

 

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Ispanijai atstovauja 20 nariai. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

 

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Ispanija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Ispanijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek lėšų Europos Sąjungai skiria ir iš jos gauna Ispanija?

Valstybių narių finansinis įnašas į ES biudžetą padalijamas sąžiningai, atsižvelgiant į jų pajėgumus. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai. ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o didžiausią dėmesį skirti visų europiečių poreikiams.

2014 m. Ispanijos ir ES įnašų finansiniai duomenys:

  • Iš viso ES išlaidų Ispanijoje – 13,696 milijardo EUR
  • Bendros ES išlaidos Ispanijoje sudaro 1,27 % šalies bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP)
  • Visas Ispanijos įnašas į ES biudžetą – 8,772 milijardo EUR
  • Ispanijos įnašas į ES biudžetą sudaro 0,81 % Ispanijos BNP

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Ispanijoje

Ispanijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Ispanijai.

Praktinė informacija