Európai Unió

Spanyolország

Áttekintés

Főváros: 

Madrid

Terület: 

505 944 km2

Népesség: 

46 445 828 (2016) 

A népességnek az EU összlakosságához viszonyított aránya: 

9,1 % (2016)

Bruttó hazai termék (GDP): 

1,114 trillió EUR (2016)

Hivatalos uniós nyelv(ek): 

spanyol

Államforma, politikai rendszer: 

alkotmányos parlamentáris monarchia

Képviselői helyek száma az Európai Parlamentben: 

54

Pénznem: 

Euró. (Spanyolország 1999. január 1. óta az euróövezet tagja)

Schengen area member: 

Spanyolország 1995. március 26. óta tagja az útlevélmentes utazást biztosító schengeni térségnek.

Az Európai Unió tagországa: 

1986. január 1. óta

Soros uniós elnökség: 

A következő link külső webhelyre irányít átEU Tanácsának jelenlegi elnökségéről - A spanyol soros elnökség időszakai

Az Ibériai-félszigeten fekvő Spanyolország legnagyobb része fennsík és hegyvidék, itt húzódnak például a Pireneusok és a Sierra Nevada hegyláncai. Északon Franciaországgal és Andorrával, nyugaton pedig Portugáliával határos. Szárazföldi területén kívül Spanyolországhoz tartoznak a földközi-tengeri Baleár-szigetek és az Atlanti-óceánban fekvő Kanári-szigetek. Az országnak továbbá két autonóm exklávéja van Észak-Afrikában, Ceuta és Melilla.

2015-ben a spanyol gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (24,5%), a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és a humánegészségügyi és szociális ellátás (18,7%), valamint az ipar (17%).

Spanyolország elsősorban Franciaországba, Németországba és az Egyesült Királyságba exportálja termékeit, a behozatal tekintetében pedig Németország, Franciaország és Kína a fő kereskedelmi partnere.

Spanyolország az EU-ban

Európai Parlament

Spanyolország 54 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli Spanyolország választópolgárait az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Spanyolországi Tájékoztatási Irodája

Az EU Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a spanyol kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A spanyol soros elnökség időszakai:

1989. január–június, 1995. július–december, 2002. január–június, 2010. január–június

Az EU Tanácsának elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság spanyol tagja Miguel Arias Cañete, aki az éghajlat- és az energiapolitikáért felelős.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Spanyolországi Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Spanyolországnak 21 tagja van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerő-piaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Európai Bizottsága

Spanyolországnak 20 képviselője van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Spanyolország a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Spanyolország a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

A tagállamok méltányos alapon, anyagi lehetőségeik arányában fizetnek be a közös uniós költségvetésbe. Azaz a nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményűek pedig kevesebbel járulnak hozzá a közös kasszához. Az uniós költségvetés célja nem a vagyon újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak.

A 2015-es uniós költségvetés sarokszámai Spanyolország vonatkozásában:

  • Az összes uniós kiadás Spanyolországban: 13,696 milliárd EUR
  • Az összes uniós kiadás a spanyol bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI) viszonyítva: 1,27 %
  • Spanyolország összes befizetése az uniós költségvetésbe: 8,772 milliárd EUR
  • Spanyolországnak az uniós költségvetésbe történő befizetései a spanyol GNI-hez viszonyítva: 0,81 %

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Spanyolországban

A tagállamok, így a Spanyolország által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú program és projekt finanszírozását – pl. utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét – teszi lehetővé EU-szerte.

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy Spanyolország milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.

Hasznos tudnivalók

Back to top