Euroopan Unioni

Espanja

Perustiedot

Pääkaupunki: 

Madrid

Pinta-ala: 

505 944 km2

Väkiluku: 

46 445 828 (2016) 

Osuus EUn väkiluvusta: 

9,1 % (2016)

Bruttokansantuote (BKT): 

1,114 biljoonaa EUR (2016)

Virallinen EU-kieli (kielet): 

espanja

Valtiomuoto: 

parlamentaarinen, perustuslaillinen monarkia

Paikkoja Euroopan parlamentissa: 

54

Rahayksikkö: 

Euro. Euroalueen jäsen 1. 1.1999 alkaen

Schengen area member: 

Kyllä, Espanja on kuulunut Schengen-alueeseen 26.3.1995 alkaen.

Liittyi EUn jäseneksi: 

1.1.1986

EU:n neuvoston puheenjohtajuus: 

Espanja sijaitsee Iberian niemimaalla. Maassa on paljon korkeita tasankoja ja vuorijonoja, kuten Pyreneet ja Sierra Nevada. Pohjoisessa rajanaapureina ovat Ranska ja Andorra ja lännessä Portugali. Espanjaan kuuluvat myös Baleaarien saaret Välimerellä, Kanariansaaret Atlantilla sekä kaksi Pohjois-Afrikassa sijaitsevaa erillisaluetta: Ceuta ja Melilla.

Espanjan talouden tärkeimmät toimialat olivat vuonna 2015 tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus, majoitus- ja ravitsemistoiminta (24,5 %), julkinen hallinto ja maanpuolustus, koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut (18,7 %) sekä teollisuus (17,0 %).

Espanjan tärkeimmät vientimaat ovat Ranska, Saksa ja Yhdistynyt kuningaskunta ja tuontimaat Saksa, Ranska ja Kiina.

Espanja EU:ssa

Euroopan parlamentti

Espanjalla on 54 edustajaa Euroopan parlamentissa. Parlamentin jäsenet

Euroopan parlamentin Espanjan-tiedotustoimisto

EU:n neuvosto

EU-maiden ministerit kokoontuvat säännöllisesti EU:n neuvostossa, joka hyväksyy EU-lainsäädäntöä ja koordinoi eri politiikan alojen toimia. Espanjan hallituksen edustajat osallistuvat neuvostossa kukin oman alansa kokouksiin.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvostolla ei ole pysyvää yksittäistä puheenjohtajaa (toisin kuin esimerkiksi komissiolla tai parlamentilla). Kukin EU-maa johtaa neuvoston työskentelyä vuorollaan puolen vuoden ajan toimiessaan neuvoston puheenjohtajavaltiona.

Puolivuotiskauden aikana kukin maan hallituksen ministereistä toimii oman politiikan alansa kokousten puheenjohtajana ja voi vaikuttaa asialistalle otettaviin kysymyksiin. Ministerit edistävät myös EU:n muiden toimielinten kanssa käytävää vuoropuhelua.

Espanjan puheenjohtajakaudet:

Tammikuu–kesäkuu 1989 | heinäkuu–joulukuu 1995 | tammikuu–kesäkuu 2002 | tammikuu–kesäkuu 2010

Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaa

Euroopan komissio

Espanjasta Euroopan komission jäseneksi on valittu Miguel Arias Cañete, jonka vastuualueena on ilmastotoimet ja energia-asiat.

Komissiolla on kussakin EU-maassa paikallistoimisto eli edustusto.

Euroopan komission Espanjan-edustusto

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Espanjalla on 21 edustajaa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Komitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa työnantajia, työntekijöitä ja muita intressiryhmiä. Se antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon mahdolliset vaikutukset EU-maiden työ- ja yhteiskuntaelämään.

Euroopan alueiden komitea

Espanjalla on 20 edustajaa Euroopan alueiden komiteassa, joka on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitea on neuvoa-antava elin, joka antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon EU:n eri alueiden näkökulma.

Pysyvä EU-edustusto

Espanja pitää yhteyttä EU:n toimielimiin myös Brysselissä sijaitsevan pysyvän edustustonsa kautta. Edustusto on verrattavissa suurlähetystöön, jonka päätehtävänä on ajaa maan etuja ja toimintalinjoja EU:ssa.

Talousarviot ja rahoitus

Kuinka paljon rahaa Espanja antaa ja saa?

Kukin EU-maa osallistuu EU:n talousarvion rahoitukseen tasapuolisesti kykynsä mukaan. Mitä suurempi maan kansantalous on, sitä enemmän se maksaa. EU:n talousarvion tarkoituksena ei ole vaurauden jakaminen uudelleen, vaan siinä keskitytään kokonaisvaltaisesti kaikkien eurooppalaisten tarpeisiin.

Espanjan osuus EU-rahoituksesta vuonna 2015:

  • EU-rahoitus Espanjassa: 13,696 miljardia EUR
  • EU-rahoitus suhteessa Espanjan bruttokansantuloon: 1,27 %
  • Espanjan maksut EU:n talousarvioon: 8,772 miljardia EUR
  • Espanjan EU-maksujen osuus suhteessa maan bruttokansantuloon: 0,81 %

Lisätietoa EU:n talousarviosta, tuloista ja menoista:

EU:n rahoittamat hankkeet Espanjassa

Espanjan EU:n talousarvioon maksamilla varoilla rahoitetaan hankkeita kaikissa EU-maissa, esimerkiksi teiden rakennusta, tieteellistä tutkimusta ja ympäristönsuojelua.

Lisätietoa EU-rahoituksesta jäsenmaissa (myös Espanjassa).

Käytännön tietoa

Back to top