Euroopa Liit

Hispaania

Hispaania

Ülevaade

Hispaania lipp

Poliitiline süsteem

Hispaania on parlamentaarse demokraatia ja konstitutsioonilise monarhiaga riik, mille valitsusjuht on peaminister ja riigipea monarh. Täidesaatev haru on ministrite nõukogu, mida juhib peaminister. Hispaania on unitaarriik, mis koosneb 17 autonoomsest piirkonnast ja 2 autonoomset linnast, mille autonoomia tase on erinev.

Asukoht Euroopa Liidu kaardil

Kaubandus ja majandus

Hispaania majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2018. aastal hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (23,9%), avalik haldus, riigikaitse, haridus, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (18,0%) ning tööstus (17,7%).

ELi-sisene kaubandus moodustab Hispaania ekspordist 66% (Prantsusmaa 15%, Saksamaa 11% ja Itaalia 8%), samas kui ELi-väliselt läheb 4% Ameerika Ühendriikidesse ja 3% Marokosse.

58% impordist on pärit ELi liikmesriikidest (Saksamaa 14%, Prantsusmaa 12% ja Itaalia 7%), samas kui väljastpoolt ELi tuleb 7% Hiinast ja 3% Ameerika Ühendriikidest.

Hispaania ELis

Euroopa Parlament

Hispaaniast on Euroopa Parlamenti valitud 51 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Hispaanias

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Hispaania valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi nõukogu eesistujariigiks. See vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Hispaania eesistumisperioodid:

jaanuar–juuni 1989 | juuli–detsember 1995 | jaanuar–juuni 2002 | jaanuar–juuni 2010 |

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Järgmine link suunab välise veebisaidi juurdePraegune ELi nõukogu eesistujariik

Euroopa Komisjon

Hispaania poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Josep Borrell Fontelles, kes on liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni asepresident.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Hispaanias

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Hispaanial on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 21 esindajat. Selle nõuandva institutsiooniga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Euroopa Regioonide Komitee

Hispaanial on Regioonide Komitees 17 esindajat. Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva institutsiooniga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Hispaania suhtleb ELi institutsioonidega ka oma Brüsselis asuva alalise esinduse kaudu. Selle ELi juures asuva Hispaania nn saatkonna peamine ülesanne on tagada ELis riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju maksab ja saab Hispaania?

Summa, mille ELi iga liikmesriik ELi eelarvesse maksab, arvutatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi.

ELi eelarvega ei püüta vahendeid ümber jagada, vaid keskendutakse pigem kõigi eurooplaste vajadustele tervikuna.

Hispaania 2018. aasta andmed:

  • ELi kogukulud Hispaanias – 12,270 miljardit eurot
    (vastab 1,02 %-le Hispaania kogurahvatulust)
  • Kogu osamaks ELi eelarvesse – 10,314 miljardit eurot
    (vastab 0,85 %-le Hispaania kogurahvatulust)

Lisateave ELi eelarve, tulude ja kulude kohta:

ELi rahastatud projektid Hispaanias

Rahalised vahendid, mida Hispaania maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas ELi rahalised vahendid Hispaaniale kasulikud on.

Back to top