Euroopa Liit

Hispaania

Ülevaade

Pealinn: 

Madrid

Pindala: 

505 944 km2

Rahvaarv: 

46 445 828 (2016) 

Rahvaarvu osakaal (%) kogu ELi rahvaarvust: 

9,1 % (2016)

Sisemajanduse koguprodukt (SKP): 

1,114 triljonit EUR (2016)

ELi ametlik(ud) keel(ed): 

hispaania

Poliitiline süsteem: 

parlamentaarne konstitutsiooniline monarhia

Kohti Euroopa Parlamendis: 

54

Rahaühik: 

Euro. Euroala liige alates 1. jaanuarist 1999

Schengen area member: 

Jah, Hispaania on Schengeni ala liige alates 26. märts 1995

ELi liikmesriik alates: 

1. jaanuar 1986

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja: 

Järgmine link suunab välise veebisaidi juurdeEuroopa Liidu Nõukogu praeguse eesistuja - Hispaania eesistumisperioodid

Pürenee poolsaarel asuva Hispaania pinnavormides domineerivad kõrgplatood ja mäestikud, nagu Püreneed ja Sierra Nevada. Põhjas piirneb riik Prantsusmaa ja Andorraga ning läänes Portugaliga. Hispaaniale kuuluvad ka Baleaari saared Vahemeres, Kanaari saared Atlandi ookeanis ja kaks autonoomset eksklaavi Põhja-Aafrikas: Ceuta ja Melilla.

Hispaania majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2015. aastal hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (24,5 %), avalik haldus, riigikaitse, haridus, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (18,7 %) ning tööstus (17,0 %).

Hispaania peamised ekspordipartnerid on Prantsusmaa, Saksamaa ja Ühendkuningriik ning peamised impordipartnerid on Saksamaa, Prantsusmaa ja Hiina.

Hispaania ELis

Euroopa Parlament

Hispaaniast on Euroopa Parlamenti valitud 54 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Hispaanias

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Hispaania valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi nõukogu eesistujariigiks. Viimane vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Hispaania eesistumisperioodid:

jaanuar–juuni 1989 | juuli–detsember 1995 | jaanuar–juuni 2002 | jaanuar–juuni 2010 |

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik kohta.

Euroopa Komisjon

Hispaania poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Miguel Arias Cañete, kelle vastutusalaks on kliimameetmed ja energiaküsimused.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Hispaanias

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Hispaanial on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 21 esindajat. Selle nõuandva organiga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Euroopa Regioonide Komitee

Hispaanial on Euroopa Regioonide Komitees 20 esindajat. Euroopa Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva organiga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada kõnealustes õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Hispaania suhtleb ELi institutsioonidega ka läbi oma Brüsselis asuva alalise esinduse. Selle ELi juures asuva Hispaania nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju Hispaania rahaliselt panustab ning ise saab?

Liikmesriikide rahaline panus ELi eelarvesse jagatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi. ELi eelarve eesmärk ei ole jagada ümber rikkust, vaid pigem keskenduda tervikuna kõigi eurooplaste vajadustele.

Hispaania rahaliste vahendite jaotus ELis 2015. aastal:

  • ELi kogukulud Hispaanias – 13,696 miljardit EUR
  • ELi kogukulude osakaal Hispaania kogurahvatulust – 1,27 %
  • Hispaania kogupanus ELi eelarvesse: 8,772 miljardit EUR
  • Hispaania poolt ELi eelarvesse tehtava panuse osakaal tema kogurahvatulust – 0,81 %.

Täiendavad arvandmed ELi eelarvest, tuludest ja kuludest:

ELi rahastatud projektid Hispaanias

Rahalised vahendid, mida Hispaania maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas Hispaania ELi-poolsest rahastamisest kasu saab.

Praktiline teave

Back to top