Europæiske Union

Spanien

Oversigt

Hovedstad: 

Madrid

Areal: 

505 944 km2

Befolkning: 

46 445 828 (2016) 

Befolkningstal som % af den samlede befolkning i EU: 

9,1 % (2016)

Bruttonationalprodukt (BNP): 

1,114 billioner EUR (2016)

Officielle EU-sprog: 

Spansk

Styreform: 

 parlamentarisk konstitutionelt monarki

Pladser i Europa-Parlamentet: 

54

Valuta: 

Euro. Med i euroområdet siden 1. januar 1999

Schengen area member: 

Ja, med i Schengenområdet siden 26. marts 1995

EU-medlemsland siden: 

1. januar 1986

Formandskab for Rådet: 

Følgende link leder til et eksternt websitenuværende formandskab for Rådet - Datoer for spanske formandskaber

Det spanske fastland på den iberiske halvø domineres af højsletter og bjergkæder som Pyrenæerne og Sierra Nevada. Mod nord grænser Spanien op til Frankrig og Andorra og mod vest til Portugal. Spanien omfatter også Balearerne i Middelhavet, De Kanariske Øer i Atlanten og to selvstyrende enklaver i Nordafrika: Ceuta og Melilla.

I 2015 var de vigtigste sektorer i den spanske økonomi engros- og detailsalg, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (24,5 %), offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (18,7 %) samt industri (17,0 %).

Spaniens største eksportpartnere er Frankrig, Tyskland og Storbritannien, mens dets største importpartnere er Tyskland, Frankrig og Kina.

Spanien i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 54 spanske medlemmer. Find ud af, hvem EP-medlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Spanien

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den spanske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som f.eks. Kommissionen eller Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for spanske formandskaber:

Januar-juni 1989 | Juli-december 1995 | Januar-juni 2002 | Januar-juni 2010

Formandskabet for EU-Rådet

Europa-Kommissionen

Spanien har udnævnt Miguel Arias Cañete som kommissær i Europa-Kommissionen. Han er ansvarlig for klima og energi.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et lokalkontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Spanien

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Spanien har 21 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessegrupper. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og den sociale situation i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Spanien har 20 repræsentanter i Det Europæiske Regionsudvalg, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag, for at sikre, at forslagene tager hensyn til den enkelte region i EU.

Fast repræsentation ved EU

Spanien kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Som Spaniens "EU-ambassade" har den til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor mange penge modtager Spanien, og hvor mange bidrager landet med?

Medlemslandenes finansielle bidrag til EU’s budget deles ligeligt under hensyntagen til deres midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt. EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men snarere at fokusere på alle europæeres behov som helhed.

Opdeling af Spaniens finanser i relation til EU i 2015:

  • EU's samlede udgifter i Spanien – 13,696 milliarder EUR
  • EU's samlede udgifter som % af Spaniens bruttonationalindkomst (BNI) – 1,27 %
  • Spaniens samlede bidrag til EU's budget – 8,772 milliarder EUR
  • Spaniens bidrag til EU's budget som % af landets BNI – 0,81 %

Flere oplysninger om EU's budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Spanien

De penge, som Spanien betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om EU-finansiering i Spanien.

Praktiske oplysninger

Back to top