Evropská unie

Španělsko

Přehled

Hlavní město: 

Madrid

Rozloha: 

505 944 km2

Počet obyvatel: 

46 445 828 (2016) 

Podíl na celkovém počtu obyvatel EU: 

9,1 % (2016)

Hrubý domácí produkt (HDP): 

1,114 bilionu EUR (2016)

Úřední jazyk EU: 

španělština

Politický systém: 

parlamentní konstituční monarchie

Vstup do EU: 

1. ledna 1986

Počet křesel v Evropském parlamentu: 

54

Měna: 

Euro. Členem eurozóny od 1. ledna 1999

Je součástí schengenského prostoru: 

Ano, součástí schengenského prostoru je od 26. března 1995.

Předsednictví v Radě: 

Prostřednictvím následujícího odkazu budete přesměrováni na externí internetové stránkyaktuálním předsednictví Rady EU - Období španělského předsednictví

Španělsko se rozprostírá na Pyrenejském poloostrově a dominují mu vysoké náhorní plošiny a pohoří, jako jsou Pyreneje na severu a  Sierra Nevada na jihu. Na severu hraničí kontinentální Španělsko s Francií a Andorrou, na západě s Portugalskem. Ke Španělsku patří také Baleárské ostrovy ve Středozemním moři, Kanárské ostrovy v Atlantském oceánu a dvě autonomní enklávy v severní Africe: Ceuta a Melilla.

Nejdůležitějšími odvětvími španělského hospodářství byly v roce 2015 velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovací a stravovací služby (24,5 %), veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (18,7 %) a průmysl (17,0 %).

Hlavními vývozními trhy Španělska jsou Francie, Německo a Spojené království. Španělsko dováží nejvíce z Německa, Francie a Číny.

Španělsko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 54 španělských poslanců. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu ve Španělsku

Rada EU

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci španělského státu (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období španělského předsednictví:

leden–červen 1989 | červenec–prosinec 1995 | leden–červen 2002 | leden–červen 2010

Předsednictví Rady EU

Evropská komise

Jako člena Evropské komise Španělsko nominovalo Miguela Ariase Cañeteho, který odpovídá za opatření v oblasti klimatu a energetiku.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané „zastoupení“.

Zastoupení Komise v Španělsku

Evropský hospodářský a sociální výbor

Španělsko má v Evropském hospodářském a sociálním výboru 21 zástupců. Tento poradní orgán – zastupující zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny – je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

Španělsko má 20 zástupců v Evropském výboru regionů, v němž zasedají regionální a místní zástupci. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

Španělsko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby španělské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Španělsko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě podle jejich možností. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak. Cílem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat jej tak, aby sloužil potřebám Evropanů jako celku.

Finanční prostředky směřující z EU do Španělska a naopak (2015):

  • Výdaje EU ve Španělsku celkem: 13,696 miliardy EUR
  • Výdaje EU celkem jako % podíl španělského hrubého národního důchodu (HND): 1,27 %
  • Španělský příspěvek do rozpočtu EU celkem: 8,772 miliardy EUR
  • Španělský příspěvek do rozpočtu EU jako % španělského HND: 0,81 %

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty z finančních prostředků EU realizované ve Španělsku

Příspěvek Španělska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o projektech realizovaných ve Španělsku a financovaných z prostředků EU.

Praktické informace