Evropská unie

Španělsko

Přehled

Vlajka Španělska

Politický systém

Španělsko je parlamentární demokracií a zároveň konstituční monarchií. V čele španělské vlády stojí premiér, hlavou státu je král. Výkonná moc je v rukou rady ministrů, které předsedá premiér. Španělsko je unitární stát složený ze 17 autonomních oblastí a 2 autonomních měst. Stupeň jejich autonomie se však liší.

Španělsko na mapě EU

Obchod a hospodářství

K nejdůležitějším odvětvím španělského hospodářství v roce 2016 patřily velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovací a stravovací služby (23,4 %), veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotnictví a činnosti v sociální oblasti (18,9 %) a průmysl (17,8 %).

V rámci obchodu s členskými zeměmi EU se realizuje 67 % španělského vývozu (15 % do Francie, 11 % do Německa a 8 % do Itálie). Mimo EU jdou 4 % španělského vývozu do Spojených států a 3 % do Maroka.

Pokud jde o dovoz, 62 % pochází z členských států EU (15 % z Německa, 12 % z Francie a 7 % z Itálie). Ze zemí mimo EU pochází 7 % dováženého zboží z Číny a 4 % ze Spojených států.

Španělsko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 54 španělských poslanců. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu ve Španělsku

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní i zástupci španělského státu (vždy z příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky, těmto jednáním předsedají a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období španělského předsednictví:

leden – červen 1989 | červenec – prosinec 1995 | leden – červen 2002 | leden – červen 2010

Předsednictví Rady EU

Prostřednictvím následujícího odkazu budete přesměrováni na externí internetové stránkysoučasného předsednictví Rady EU

Evropská komise

Jako člena Evropské komise Španělsko nominovalo Miguela Ariase Cañeteho, který odpovídá za opatření v oblasti klimatu a energetiku.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané zastoupení.

Zastoupení Komise ve Španělsku

Evropský hospodářský a sociální výbor

Španělsko má v Evropském hospodářském a sociálním výboru 21 zástupců. Tento poradní orgán – zastupující zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny – je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

V Evropském výboru regionů, v němž zasedají regionální a místní zástupci, má Španělsko 20 zástupců. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy zohledňují perspektivu všech regionů EU.

Stálé zastoupení při EU

Španělsko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jedná se jakési „velvyslanectví Španělska při EU“ a jeho hlavním úkolem je zajistit, aby byly španělské zájmy a politika v EU co nejúčinněji naplňovány.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Španělsko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě podle jejich možností. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak. Cílem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat jej tak, aby sloužil potřebám Evropanů jako celku.

Finanční prostředky směřující z EU do Španělska a naopak (2017):

  • Výdaje EU ve Španělsku celkem: 9,664 miliardy EUR
  • Výdaje EU celkem jako % podíl španělského hrubého národního důchodu (HND) 0,83 %
  • Španělský příspěvek do rozpočtu EU celkem:8,080 miliardy EUR
  • Španělský příspěvek do rozpočtu EU celkem jako % španělského HND: 0,69 %

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty z finančních prostředků EU realizované ve Španělsku

Příspěvek Španělska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o projektech realizovaných ve Španělsku, které byly financovány z prostředků EU.

Back to top