Европейски съюз

Испания

Преглед

Столица: 

Мадрид

Площ: 

505 944 км2

Население: 

46 445 828 (2016 г.)

Дял от общото население на ЕС: 

9,1 % (2016 г.)

Брутен вътрешен продукт (БВП): 

1,114 трилиона EUR (2016 г.)

Официални езици на ЕС: 

испански

Политическа система: 

парламентарна конституционна монархия

Места в Европейския парламент: 

54

Валута: 

Евро. Член на еврозоната от 1 януари 1999 г.

Schengen area member: 

Да, член на Шенгенското пространство от 26 март 1995 г.

Член на ЕС от: 

1 януари 1986 г.

Председателство на Съвета: 

Високи плата и планински вериги като Пиренеите и Сиера Невада заемат по-голяма част от вътрешността на Испания, която е разположена на Иберийския полуостров. На север тя граничи с Франция и Андора, а на запад с Португалия. В територията на Испания са включени и Балеарските острови в Средиземно море, Канарските острови в Атлантическия океан и две автономни територии извън държавните граници – Сеута и Мелила.

Най-важните сектори на испанската икономика през 2015 г. са били търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (24,5%), публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (18,7%) и промишлеността (17%).

Испания изнася най-много стоки за Франция, Германия и Обединеното кралство, а най-много внася от Германия, Франция и Китай.

Испания в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 54 членове от Испания. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Испания

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на испанското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на испанското председателство:

януари — юни 1989 г. | юли — декември 1995 г. | януари — юни 2002 г. | януари — юни 2010 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от Испания комисар в Европейската комисия е Мигел Ариас Канете, който отговаря за климата и енергетиката.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Испания

Европейски икономически и социален комитет

Испания има 21 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейски комитет на регионите

Испания има 20 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Испания поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Испания в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Испания?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло.

Данни за финансовите отношения на Испания с ЕС през 2015 г.:

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства – 13,696 милиарда EUR
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Испания – 1,27 %
  • Обща вноска на Испания в бюджета на ЕС – 8,772 милиарда EUR
  • Вноска на Испания в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД – 0,81 %

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Испания

Средствата, които Испания внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от Съюза, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Испания се възползва от финансирането от ЕС.

Практическа информация

Back to top