Europeiska Unionen

Slovenien

Översikt

Huvudstad: 

Ljubljana

Yta: 

20 273 km2

Folkmängd: 

2 064 188 (2016)

Folkmängd i procent av EU:s befolkning: 

0,4 % (2016)

Bruttonationalprodukt (BNP): 

39,769 miljarder EUR (2016)

Officiella EU-språk: 

Slovenska

Statsskick: 

Parlamentarisk republik

Antal platser i Europaparlamentet: 

8

Valuta: 

Euro. Medlem i euroområdet sedan den 1 januari 2007

Schengen area member: 

Ja – med i Schengenområdet sedan den 21 december 2007

EU-medlem sedan: 

1 maj 2004

Ordförandeland i EU: 

Länken går till en extern webbplatsEU:s nuvarande ordförandeland - Sloveniens ordförandeskap

Slovenien ligger i södra Centraleuropa och gränsar i väster till Italien, i norr till Österrike, i söder till Kroatien och i nordost till Ungern. Norra delen av landet domineras av Alperna. I sydväst ligger Karstplatån – ett område fullt av kalkstensgrottor och raviner. Slovenien har en liten kust på 43 km vid Adriatiska havet, mellan Italien och Kroatien.

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2015 var industri (28,1 %), grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (20,3 %) och offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (16,5 %).

Sloveniens viktigaste handelspartner är Italien, Tyskland och Österrike

Slovenien i EU

Europaparlamentet

Slovenien har 8 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är

Europaparlamentets kontor i Slovenien

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Sloveniens regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är landets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Sloveniens ordförandeskap:

Januari–juni 2008

EU:s ordförandeskap

EU-kommissionen

Sloveniens ledamot i EU-kommissionen är Violeta Bulc, som ansvarar för transportfrågor.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens kontor i Slovenien

Ekonomiska och sociala kommittén

Slovenien har 7 ledamöter i Ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Europeiska regionkommittén

Slovenien har 7 ledamöter i Europeiska regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Slovenien för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Sloveniens ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Slovenien med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa. Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället se till EU-invånarnas behov som helhet.

Slovenien och EU-budgeten 2015:

  • EU-bidrag till Slovenien: 0,940 miljarder EUR
  • EU-bidragen i procent av landets bruttonationalinkomst: 2,46 %
  • Sloveniens EU-avgift: 0,341 miljarder EUR
  • Sloveniens EU-avgift i procent av dess bruttonationalinkomst: 0,89 %

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt i Slovenien

Sloveniens bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt i Slovenien.

Praktisk information

Back to top