Europeiska Unionen

Slovenien

Slovenien

Översikt

Sloveniens flagga

Statsskick

Slovenien är en parlamentarisk och demokratisk republik med en regeringschef – premiärministern – och en direktvald statschef – presidenten. Regeringen utövar både verkställande och administrativ makt. Premiärministern och de övriga ministrarna väljs av parlamentet. Landet är indelat i 212 kommuner. Det finns inga regioner.

Visa på EU-karta

Handel och ekonomi

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2018 var industri (27,2 %), grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (20,7 %) och offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (15,9 %).

Handeln inom EU står för 76 % av Sloveniens export (Tyskland 19 %, Italien 12 % och Österrike 7 %), medan 3 % går till Serbien och 3 % till Bosnien och Hercegovina.

Av importen kommer 67 % från EU-länderna (Tyskland 16 %, Italien 13 % och Österrike 9 %), medan 6 % kommer från Turkiet och 5 % från Kina.

Slovenien i EU

Europaparlamentet

Slovenien har 8 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är

Europaparlamentets kontor i Slovenien

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Sloveniens regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är landets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Sloveniens ordförandeskap:

Januari–juni 2008

Ordförandeskapet i ministerrådet

Länken går till en extern webbplatsEU:s nuvarande ordförandeland

Europeiska kommissionen

Sloveniens ledamot i EU-kommissionen är Violeta Bulc, som ansvarar för transportfrågor.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens kontor i Slovenien

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Slovenien har 7 ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Europeiska regionkommittén

Slovenien har 7 ledamöter i Europeiska regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Slovenien för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Sloveniens ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Slovenien med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa. Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället se till EU-invånarnas behov som helhet.

Slovenien och EU-budgeten 2017:

  • EU-bidrag till Slovenien: 0,476 miljarder euro
  • EU-bidragen i procent av landets bruttonationalinkomst: 1,12 %
  • Sloveniens EU-avgift: 0,293 miljarder euro
  • EU-avgiften i procent av landets bruttonationalinkomst: 0,69 %

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt i Slovenien

Sloveniens bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt i Slovenien

Back to top