Evropska unija

Slovenija

Slovenija

Pregled

Slovenska zastava

Politični sistem

Slovenija je parlamentarna demokratična republika s predsednikom vlade in predsednikom države, ki ga izvolijo na neposrednih volitvah. Vlada je nosilec izvršilne in upravne oblasti. Predsednika vlade in ministre izvoli parlament. Slovenija nima regij, razdeljena je na 212 občin.

Zemljevid EU

Trgovina in gospodarstvo

Najpomembnejši gospodarski sektorji Slovenije leta 2016 so bili industrija (27,6 %), trgovina na debelo in drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (20,7 %), javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (16,9 %).

Blagovna menjava z državami EU predstavlja 75 % celotnega slovenskega izvoza (Nemčija 19 %, Italija 10 %, Avstrija 7 %), zunaj EU je znašal izvoz v Srbijo 4 %, v Bosno in Hercegovino 3 %.

Delež uvoza iz držav EU predstavlja 71 % (Nemčija 17 %, Italija 13 %, Avstrija 10 %), zunaj EU je znašal uvoz iz Kitajske 5 % in Turčije 4 %.

Slovenija v EU

Evropski parlament

Iz Slovenije prihaja 8 poslancev Evropskega parlamenta: več o slovenskih poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji

Svet EU

V Svetu EU se redno sestajajo ministri držav članic, sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki slovenske vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Evropski parlament, pač pa njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Slovensko predsedovanje Svetu EU:

jan–jun 2008

Predsedovanje Svetu EU

Ta povezava preusmerja na zunanje spletiščeTrenutno predsedovanje Svetu EU.

Evropska komisija

Članica Evropske komisije iz Slovenije je Violeta Bulc, ki je pristojna za promet.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske Komisije v Sloveniji

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Slovenija ima 7 predstavnikov v Evropskem ekonomsko–socialnem odboru. To posvetovalno telo predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine ter pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU, predvsem glede možnih sprememb v delovnih in socialnih razmerah v državah članicah.

Evropski odbor regij

Slovenija ima 7 predstavnikov v Evropskem odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU. To posvetovalno telo pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Slovenije z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega slovenskega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se slovenski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Slovenija prispeva in koliko prejme

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno. Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, pač pa potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote.

Finančna razčlenitev Slovenija–EU leta 2017:

  • Skupaj finančna sredstva EU za Slovenijo: 0,476 milijarde evrov
  • Skupaj finančna sredstva EU v % slovenskega bruto nacionalnega dohodka (BND): 1,12 %
  • Skupaj slovenski prispevek v proračun EU: 0,293 milijarde evrov
  • Slovenski prispevek v proračun EU v % slovenskega BND: 0,69 %

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti v Sloveniji, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Slovenija, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o Sloveniji – prejemnici sredstev EU.

Back to top