Evropska unija

Slovenija

Pregled

Glavno mesto: 

Ljubljana

Površina: 

20 273 km(2)

Prebivalstvo: 

2 064 188 (2016)

Prebivalstvo v % skupnega prebivalstva EU: 

0,4 % (2016)

Bruto domači proizvod (BDP): 

39,769 milijarde EUR (2016)

Uradni jezik(-i) EU: 

slovenščina

Politična ureditev: 

parlamentarna republika

Država članica EU od: 

1. maja 2004

Število sedežev v Evropskem parlamentu: 

8

Valuta: 

Euro. Članica evrskega območja od 1. januarja 2007

Članica schengenskega območja: 

Da, članica schengenskega območja od 21. decembra 2007.

Predsedovanje Svetu EU: 

Naslednja povezava vsebuje preusmeritev na zunanje spletišče.trenutnem predsedovanju Svetu EU - Slovensko predsedovanje Svetu EU

Slovenija leži v južnem delu Srednje Evrope, na zahodu meji na Italijo, na severu na Avstrijo, na jugovzhodu na Hrvaško, na severovzhodu na Madžarsko. Na severu države se raztezajo Alpe, jugozahodni del prekriva kraška planota, polna značilnih kraških jam in vrtač. Slovenska obala ob Jadranskem morju med Italijo in Hrvaško je dolga 43 km.

Najpomembnejši gospodarski sektorji Slovenije leta 2015 so bili industrija (28,1 %), trgovina na debelo in drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (20,3 %) ter javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (16,5 %).

Glavni izvozni in uvozni partnerji so Nemčija, Italija in Avstrija.

Slovenija v EU

Evropski parlament

Iz Slovenije prihaja 8 poslancev Evropskega parlamenta: več o slovenskih poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji

Svet EU

V Svetu EU se redno srečujejo ministri držav članic ter sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki slovenske vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija in Parlament. Njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU; tako predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Slovensko predsedovanje Svetu EU:

januar–junij 2008

Predsedovanje Svetu EU

Evropska komisija

Članica Evropske komisije iz Slovenije je Violeta Bulc, ki je pristojna za promet.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske Komisije v Sloveniji

Evropski ekonomsko–socialni odbor

Slovenija ima v Evropskem ekonomsko–socialnem odboru 7 predstavnikov. To je posvetovalno telo, ki predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine, pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU ter svetuje v zvezi s spremembami delovnih in socialnih razmer v državah članicah.

Evropski odbor regij

Slovenija ima v Evropskem odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU, 7 predstavnikov. To je posvetovalno telo, ki pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Slovenije z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega slovenskega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se slovenski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Slovenija prispeva in koliko prejme

Prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno. Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, pač pa potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote.

Finančna razčlenitev Slovenija–EU leta 2015:

  • Skupaj finančna sredstva za Slovenijo: 0,940 milijarde EUR
  • Skupaj finančna sredstva EU v % slovenskega bruto nacionalnega dohodka (BND): 2,46 %
  • Skupaj slovenski prispevek v proračun EU: 0,341 milijarde EUR
  • Slovenski prispevek v proračun EU v % slovenskega BND: 0,89 %

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti v Sloveniji, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Slovenija, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o tem, kaj so Sloveniji prinesla sredstva EU.

Praktične informacije