Unia Europejska

Słowenia

Informacje ogólne

Stolica: 

Lublana

Powierzchnia: 

20 273 km2

Ludność państwa: 

2 064 188 (2016 r.)

Odsetek ludności UE: 

0,4 % (2016 r.)

Produkt krajowy brutto (PKB): 

39,769 miliardów EUR (2016 r.)

Język urzędowy: 

słoweński

Ustrój polityczny: 

republika parlamentarna

Liczba posłów w Parlamencie Europejskim: 

8

Waluta: 

Euro. Członek strefy euro od 1 stycznia 2007 r.

Schengen area member: 

Tak. Słowenia jest członkiem strefy Schengen od 21 grudnia 2007 r.

W UE od: 

1 maja 2004 r.

Przewodnictwo w Radzie: 

Poniższy link przekierowuje na zewnętrzną stronę internetową.aktualnym przewodnictwie w Radzie UE - Daty słoweńskiej prezydencji

Położona w południowej części Europy Środkowej Słowenia graniczy od zachodu z Włochami, z Austrią od północy, z Chorwacją na południu i południowym wschodzie oraz z Węgrami na północnym wschodzie. Na północy kraju dominują Alpy, natomiast w południowo-zachodniej części rozciąga się płaskowyż Kras – region pełen wapiennych jaskiń i jarów. Słoweńskie wybrzeże Morza Adriatyckiego rozciąga się na długości 43 km między Włochami a Chorwacją.

Do najważniejszych sektorów słoweńskiej gospodarki w 2015 r. należały: przemysł (28,1 %), handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (20,3 %) oraz działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, ochroną zdrowia i pracą społeczną (16,5 %).

Główne rynki eksportowe i importowe dla gospodarki słoweńskiej to Niemcy, Włochy i Austria.

Słowenia w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 8 posłów ze Słowenii. Więcej informacji o słoweńskich eurodeputowanych

Biuro Parlamentu Europejskiego w Słowenii

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia, w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele słoweńskiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący akurat prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty słoweńskiej prezydencji:

styczeń–czerwiec 2008 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Słoweńską komisarz w Komisji Europejskiej jest Violeta Bulc, która odpowiada za transport.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji w Słowenii

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Słowenia ma 7 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu unijny prawodawca może zyskać lepsze wyobrażenie co do ich ewentualnych skutków dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Słowenia ma 7 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Słowenia utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego Stałego Przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Słowenii przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile Słowenia wpłaca do budżetu UE i ile z niego otrzymuje?

Wkład finansowy państw członkowskich do budżetu jest określany sprawiedliwie, czyli stosownie do możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót. Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków.

Słowenia a budżet UE w 2015 r.:

  • Łączne wydatki UE w Słowenii: 0,940 miliardów EUR
  • Łączne wydatki UE jako % słoweńskiego dochodu narodowego brutto (DNB): 2,46 %
  • Łączny wkład Słowenii do budżetu UE: 0,341 miliardów EUR
  • Wkład Słowenii do budżetu UE jako % słoweńskiego DNB: 0,89 %

Więcej danych na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE w Słowenii

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Słowenię wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Słowenia się zmienia dzięki unijnym funduszom.

Informacje praktyczne

Back to top