Unjoni Ewrope

Is-Slovenja

Ħarsa ġenerali

Kapitali: 

Ljubljana

Daqs ġeografiku: 

20 273 km2

Popolazzjoni: 

2 064 188 (2016)

Popolazzjoni bħala % totali tal-popolazzjoni tal-UE: 

0.4 % (2016)

Prodott Domestiku Gross (PDG): 

EUR 39.769 biljun (2016)

Lingwa(i) uffiċjali tal-UE: 

Is-Sloven

Sistema Politika: 

repubblika parlamentari

Siġġijiet fil-Parlament Ewropew: 

8

Munita: 

Euro. Membru taż-żona tal-euro mill-1 ta' Jannar 2007

Schengen area member: 

Iva, membru taż-Żona Schengen mill-21 ta' Diċembru 2007.

Pajjiż membru tal-UE: 

l-1 ta' Mejju 2004

Presidenza tal-Kunsill: 

Dan il-link se jieħdok għal sit web esternpresidenza attwali tal-Kunsill tal-UE - Dati tal-presidenzi Sloveni

Tinsab fin-Nofsinhar tal-Ewropa Ċentrali, is-Slovenja għandha l-fruntieri mal-Italja fil-Punent, mal-Awstrija fit-Tramuntana, mal-Kroazja lejn in-Nofsinhar u x-Xlokk, u mal-Ungerija lejn il-Grigal. It-Tramuntana tal-pajjiż hi ddominata mill-Alpi, filwaqt li fix-Xlokk, il-Plateau tal-Karst hu reġjun mimli b’għerien tal-ġir u widien weqfin dojoq. Is-Slovenja għandha kosta ta’ 43 km mal-Baħar Adrijatiku bejn l-Italja u l-Kroazja.

L-aktar setturi importanti tal-ekonomija tas-Slovenja fl-2015 kienu l-industrija (28.1 %), il-kummerċ bl-ingrossa u bl-imnut, it-trasport, l-akkomodazzjoni u s-servizzi tal-ikel (20.3 %), l-amministrazzjoni pubblika, id-difiża, l-edukazzjoni, is-saħħa tal-bniedem u l-attivitajiet ta’ xogħol soċjali (16.5 %).

L-imsieħba ewlenin tal-esportazzjoni u tal-importazzjoni tas-Slovenja huma l-Ġermanja, l-Italja u l-Awstrija.

Is-Slovenja fl-UE

Il-Parlament Ewropew

Hemm 8 membri fil-Parlament Ewropew mis-Slovenja. Skopri min huma dawn il-MPE.

L-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew fis-Slovenja

Il-Kunsill tal-UE

Fil-Kunsill tal-UE, il-ministri nazzjonali jiltaqgħu b'mod regolari biex jadottaw il-liġijiet u jikkoordinaw il-politiki tal-UE. Il-laqgħat tal-Kunsill jattendu għalihom b'mod regolari rappreżenanti tal-gvern Sloven, skont il-qasam tal-politika li jkun qed jiġi indirizzat.

Il-Presidenza tal-Kunsill tal-UE

Il-Kunsill tal-UE ma għandux persuna waħda permanenti bħala President (bħal pereżempju, il-Kummissjoni jew il-Parlament). Minflok, xogħlu jitmexxa mill-pajjiż li jkollu l-Presidenza tal-Kunsill, li tinbidel kull sitt xhur.

Matul dawn is-6 xhur, il-ministri mill-gvern ta’ dak il-pajjiż imexxu u jgħinu jiddeterminaw l-aġenda tal-laqgħat tal-Kunsill f’kull qasam ta’ politika, u jiffaċilitaw id-djalogu ma’ istituzzjonijiet oħra tal-UE.

Dati tal-presidenzi Sloveni:

Jannar – Ġunju 2008.

Presidenza tal-Kunsill tal-UE

Il-Kummissjoni Ewropea

Il-Kummissarju nominat mis-Slovenja għall-Kummissjoni Ewropea hi Violeta Bulc, li hi responsabbli għall-Kummerċ.

Il-Kummissjoni hi rappreżentata f’kull pajjiż tal-UE minn uffiċċju lokali, imsejjaħ “rappreżentanza”.

Ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni fis-Slovenja

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Is-Slovenja għandha 7 rappreżentanti fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew. Din l-entità konsultattiva – li tirrappreżenta lil dawk li jħaddmu, il-ħaddiema u gruppi oħra ta’ interess – hi kkonsultata dwar il-liġijiet proposti, sabiex tingħata idea aħjar ta’ bidliet possibbli fis-sitwazzjonijiet soċjali u tax-xogħol fil-pajjiżi membri.

il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni

Is-Slovenja għandha 7 rappreżentanti fil-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, l-assemblea tal-UE tar-rappreżentanti reġjonali u lokali. Din l-entità konsultattiva tiġi kkonsultata dwar il-liġijiet proposti, biex tiżgura li dawn il-liġijiet iqisu l-perspettiva ta' kull reġjun tal-UE.

Ir-Rappreżentanza għall-UE

Is-Slovenja tikkomunika wkoll mal-istituzzjonijiet tal-UE permezz tar-rappreżentanza permanenti tagħha fi Brussell. Bħal “ambaxxata għall-UE” tas-Slovenja, il-kompitu ewlieni tagħha hu li tiżgura li l-interessi u l-politiki tal-pajjiż huma segwiti b’mod effettiv kemm jista’ jkun fl-UE.

Baġits u Finanzjament

Kemm tikkontribwixxi u tirċievi flus is-Slovenja?

Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-Istati Membri għall-baġit tal-UE huma kondiviżi b’mod ġust, skont il-mezzi. Aktar ma tkun kbira l-ekonomija ta' pajjiżek, aktar iħallas – u viċi versa. Il-baġit tal-UE ma jimmirax biex iqassam mill-ġdid il-ġid, imma pjuttost jiffoka fuq il-ħtiġijiet tal-Ewropej kollha b’mod ġenerali.

Analiżi tal-finanzi tas-Slovenja mal-UE fl-2015:

  • L-infiq totali tal-UE fis-Slovenja – EUR 0.940 biljun
  • L-infiq totali tal-UE bħala % tal-introjtu nazzjonali gross (ING) Sloven – 2.46 %
  • Il-kontribuzzjoni totali Slovena għall-baġit tal-UE – EUR 0.341 biljun
  • Il-kontribuzzjoni Slovena għall-baġit tal-UE bħala % tad-DGN tagħha – 0.89 %

Aktar ċifri dwar il-baġit tal-UE, id-dħul u l-infiq:

Proġetti ffinanzjati mill-UE fis-Slovenja

Il-flus imħallsa fil-baġit tal-UE mis-Slovenja jgħinu biex jiġu ffinanzjati programmi u proġetti fil-pajjiżi kollha tal-UE – bħall-bini ta’ toroq, is-sussidjar ta’ riċerkaturi u l-ħarsien tal-ambjent.

Skopri aktar dwar kif is-Slovenja tibbenefika mill-finanzjamenti tal-UE.

Tagħrif prattiku

Back to top