Eiropas Savienība

Slovēnija

Slovēnija

Īss apraksts

Slovēnijas karogs

Valsts iekārta

Slovēnija ir demokrātiska parlamentāra republika, kuras valdības vadītāju (premjerministru) un valsts vadītāju (prezidentu) ievēlē pilsoņi tiešās vēlēšanās. Valdībai ir izpildvara un administratīva vara. Premjerministru un ministrus ieceļ parlaments. Slovēnija ir iedalīta nevis reģionos, bet 212 pašvaldībās.

Atrašanās vieta ES kartē

Tirdzniecība un ekonomika

Slovēnijas svarīgākās ekonomikas nozares 2016. gadā bija rūpniecība (27,6 %), vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi (20,7 %), un valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselība un sociālie pakalpojumi (16,9 %).

Eiropas Savienības teritorijā noietu rod 75 % Slovēnijas eksporta (Vācijā 19 %, Itālijā 10 % un Austrijā 7 %), bet galvenie eksporta partneri ārpus ES ir Serbija (4 %) un Bosnija un Hercegovina (3 %).

71 % importa ir no ES dalībvalstīm (no Vācijas 17 %, no Itālijas 13 % un no Austrijas 10 %), savukārt starp ārpussavienības valstīm Slovēnijai galvenie importa partneri ir Ķīna (5 %) un Turcija (4 %).

Slovēnija ES

Eiropas Parlaments

Slovēnijai ir 8 deputāti Eiropas Parlamentā. Noskaidrojiet, kas ir šie deputāti.

Eiropas Parlamenta birojs Slovēnijā

Eiropas Savienības Padome

ES Padomē valstu ministri regulāri tiekas, lai pieņemtu ES tiesību aktus un saskaņotu politikas pasākumus. Slovēnijas valdības pārstāvji regulāri piedalās Padomes sanāksmēs atkarībā no aplūkojamās politikas jomas.

Prezidentūra ES padomē

Eiropas Savienības Padomei nav pastāvīga vienpersoniska vadītāja, proti, priekšsēdētāja (kā tas ir, piemēram, Komisijā vai Parlamentā). Toties Padomei ir prezidentūra, kas ilgst sešus mēnešus un kuru secīgi uzņemas katra dalībvalsts.

Šo sešu mēnešu laikā attiecīgās valsts ministri vada Padomes sanāksmes dažādās politikas jomās, palīdz noteikt šo sanāksmju darba kārtību un veicina dialogu ar citām ES iestādēm.

Slovēnijas prezidentūras laikposms:

2008. gada janvāris – jūnijs.

Prezidentūra ES padomē

Sekojošā saite jūs novirzīs uz ārēju vietniPašreizējā ES Padomes prezidentūra

Eiropas Komisija

Slovēnijā Eiropas Komisijas komisāra amatam tika izraudzīta Violeta Bulca, kuras pārziņā ir transports.

Komisijai katrā ES valstī ir tā pārstāvniecība.

Komisijas pārstāvniecība Slovēnijā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Slovēnijai ir 7 pārstāvji Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ar šo padomdevēju iestādi, kas pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un citas interešu grupas, konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, un tā sniedz informāciju par iespējamām izmaiņām dalībvalstu darba tirgū un sociālajā situācijā.

Eiropas Reģionu komiteja

Slovēnijai ir 7 pārstāvji Eiropas Reģionu komitejā  — ES organizācijā, kas pārstāv reģionu un pašvaldību intereses. Ar šo konsultatīvo iestādi apspriežas par ierosinātajiem tiesību aktiem, tādējādi nodrošinot, ka tajos ņem vērā dažādu ES reģionu nostāju.

Pastāvīgā pārstāvniecība ES

Slovēnijas pastāvīgā pārstāvniecība Briselē nodrošina saikni starp Slovēniju un ES struktūrām. Tās kā “Slovēnijas vēstniecības ES” galvenais uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk pārstāvēt šīs valsts intereses un politiku ES.

Budžets un finansējums

Kāds ir Slovēnijas finansiālais pienesums ES budžetā, un cik lielu atbalstu tā saņem?

Dalībvalstu finanšu iemaksas ES budžetā tiek noteiktas taisnīgi un atbilstīgi to rocībai. Jo lielāka valsts ekonomika, jo apjomīgākas iemaksas — un otrādi. ES budžeta mērķis nav līdzekļu pārdale, bet gan visu Eiropas iedzīvotāju kā vienota kopuma vajadzību aizsardzība.

Slovēnijas finanšu sadalījums 2017. gada ES budžetā:

  • ES kopējie izdevumi Slovēnijā: 0,476 miljardi eiro,
  • ES kopējie izdevumi, izteikti % no Slovēnijas nacionālā kopienākuma (NKI): 1,12 %,
  • Slovēnijas kopējais ieguldījums ES budžetā: 0,293 miljardi eiro,
  • Slovēnijas ieguldījums ES budžetā % no NKI: 0,696 %.

Sīkāki dati par ES budžeta ieņēmumiem un izdevumiem:

ES finansēti projekti Slovēnijā

Nauda, ko Slovēnija iemaksā ES budžetā, palīdz finansēt Eiropas mēroga programmas un projektus, piemēram, ceļu būvi, atbalstu pētniecībai un vides aizsardzību.

Lasiet vēl par ES finansētajiem projektiem Slovēnijā.

Back to top