Europos Sąjunga

Slovėnija

Apžvalga

Slovėnijos vėliava

Politinė sistema

Slovėnija yra parlamentinė demokratinė respublika, kurios vyriausybės vadovas yra ministras pirmininkas, o valstybės vadovas – prezidentas, išrenkamas tiesioginiuose rinkimuose. Vyriausybė turi vykdomosios ir administracinės valdžios galias. Ministrą pirmininką ir ministrus renka Parlamentas. Slovėnijoje nėra regionų, bet ji padalyta į 212 savivaldybių. Padėtis ES žemėlapyje

Prekyba ir ekonomika

Svarbiausi Slovėnijos ekonomikos sektoriai 2016 m. buvo pramonė (27,6 %), didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (20,7 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (16,9 %).

75 % Slovėnijos eksporto – tai eksportas į ES valstybes nares (į Vokietiją – 19 %, Italiją – 10 %, Austriją – 7 %), o už ES ribų daugiausia eksportuojama į Serbiją (4 %) ir Bosniją ir Hercegoviną (3 %).

71 % importo sudaro importas iš ES valstybių narių (iš Vokietijos – 17 %, Italijos – 13 %, Austrijos – 10 %), o už ES ribų – 5 % iš Kinijos ir 4 % iš Turkijos.

Slovėnija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Slovėnijai atstovauja 8 nariai. Slovėnijos atstovai Europos Parlamente.

Europos Parlamento biuras Slovėnijoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Slovėnijos vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Tuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Slovėnijos pirmininkavimo Tarybai datos:

2008 m. sausis–birželis

Pirmininkavimas ES Tarybai

Išorės interneto svetainė, skirtašiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančiai šaliai

Europos Komisija

Slovėnijos deleguota Europos Komisijos narė yra Violeta Bulc, atsakinga už transportą.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Slovėnijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 7 Slovėnijos atstovai. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Slovėnijai atstovauja 7 nariai. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Slovėnija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Slovėnijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek lėšų Europos Sąjungai skiria ir iš jos gauna Slovėnija?

Valstybių narių finansinis įnašas į ES biudžetą padalijamas sąžiningai, atsižvelgiant į jų pajėgumus. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai. ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o sutelkti dėmesį į visų europiečių poreikius

2016 m. Slovėnijos ir ES įnašų finansiniai duomenys:

  • Iš viso ES išlaidų Slovėnijoje – 0,545 mlrd. eurų
  • Bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) dalis, kurią sudaro visos ES išlaidos Slovėnijoje, – 1,39 %
  • Visas Slovėnijos įnašas į ES biudžetą – 0,340 mlrd. eurų
  • Slovėnijos bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) dalis, kurią sudaro jos įnašas į ES biudžetą, – 0,86 %

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Slovėnijoje

Slovėnijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Slovėnijai.

Back to top