Europos Sąjunga

Slovėnija

Apžvalga

Sostinė: 

Liubliana

Plotas: 

20 273 km2

Gyventojų sk.: 

2 064 188 (2016 m.)

Gyventojų dalis (%), palyginti su bendru ES gyventojų skaičiumi: 

0,4 % (2016 m.)

Bendrasis vidaus produktas (BVP): 

39,769 milijardo EUR (2016 m.)

Oficialioji ES kalba (-os): 

slovėnų

Politinė sistema: 

parlamentinė respublika

Vietų skaičius Europos Parlamente: 

8

Valiuta: 

Euro. Priklauso euro zonai nuo 2007 m. sausio 1 d.

Schengen area member: 

Taip, priklauso Šengeno erdvei nuo 2007 m. gruodžio 21 d.

ES valstybė narė nuo: 

2004 m. gegužės 1 d.

Pirmininkavimas Tarybai: 

Ši nuoroda nukreipia į išorės interneto svetainę.šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančią šalį - Slovėnijos pirmininkavimo Tarybai datos

Slovėnija yra Vidurio Europos pietinėje dalyje, vakaruose ji ribojasi su Italija, šiaurėje – su Austrija, pietuose ir pietvakariuose – su Kroatija, o šiaurės rytuose – su Vengrija. Šalies šiaurėje iškilę Alpių kalnai, o pietvakariuose plyti klintinė Karsto plynaukštė – regionas, kuriame gausu urvų ir tarpeklių. Adrijos jūros skalaujama ir tarp Italijos ir Kroatijos įsiterpusi Slovėnijos pakrantė yra 43 km ilgio.

Svarbiausi Slovėnijos ekonomikos sektoriai 2015 m. buvo pramonė (28,1 %), didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (20,3 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (16,5 %).

Pagrindinės Slovakijos eksporto ir importo partnerės yra Vokietija, Italija, Austrija.

Slovėnija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Slovėnijai atstovauja 8 nariai.

Europos Parlamento biuras Slovėnijoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Slovėnijos vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Šiuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Slovėnijos pirmininkavimo Tarybai datos:

2008 m. sausio–birželio mėn.

Pirmininkavimas ES

Europos Komisija

Slovėnijos deleguota Europos Komisijos narė yra Violeta Bulc, atsakinga už transportą.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Slovėnijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 7 Slovėnijos atstovai. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

 

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Slovėnijai atstovauja 7 nariai. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

 

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Slovėnija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Slovėnijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek lėšų Europos Sąjungai skiria ir iš jos gauna Slovėnija?

Valstybių narių finansinis įnašas į ES biudžetą padalijamas sąžiningai, atsižvelgiant į jų pajėgumus. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai. ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o didžiausią dėmesį skirti visų europiečių poreikiams.

2015 m. Slovėnijos ir ES įnašų finansiniai duomenys:

  • Iš viso ES išlaidų Slovėnijoje – 0,940 milijardo EUR.
  • Bendros ES išlaidos Slovėnijoje sudaro 2,46 % šalies bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP)
  • Visas Slovėnijos įnašas į ES biudžetą – 0,341 milijardo EUR.
  • Slovėnijos įnašas į ES biudžetą sudaro 0,89 % Slovėnijos BNP

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Slovėnijoje

Slovėnijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Slovėnijai.

Praktinė informacija

Back to top