Európai Únió

Szlovénia

Áttekintés

Főváros: 

Ljubljana

Terület: 

20 273 km2

Népesség: 

2 064 188 (2016)

A népességnek az EU összlakosságához viszonyított aránya: 

0,4 % (2016)

Bruttó hazai termék (GDP): 

39,769 milliárd EUR (2016)

Hivatalos uniós nyelv(ek): 

szlovén

Államforma, politikai rendszer: 

parlamentáris köztársaság

Az Európai Unió tagországa: 

2004. május 1. óta

Képviselői helyek száma az Európai Parlamentben: 

8

Pénznem: 

Euró. (Szlovénia 2007. január 1. óta az euróövezet tagja)

Schengen-tagság: 

Szlovénia 2007. december 21. óta tagja az útlevélmentes utazást biztosító schengeni térségnek.

Soros uniós elnökség: 

Szlovénia Közép-Európa déli részén fekszik, nyugaton Olaszországgal, északon Ausztriával, délen Horvátországgal, északkeleten pedig Magyarországgal határos. Az ország északi részén az Alpok hegyláncai, délen–délnyugaton pedig a Dinári-hegység határozza meg a táj arculatát, jellegzetes mészkőbarlangjaival és festői szurdokaival. Szlovénia 43 km hosszú partszakasszal rendelkezik az Adriai-tengeren.

2015-ben a szlovén gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: az ipar (28,1%), a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (20,3%), továbbá a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás, valamint a humánegészségügyi és szociális ellátás (16,5%).

Szlovénia fő kereskedelmi partnerei (mind a behozatal, mind a kivitel tekintetében): Németország, Olaszország és Ausztria.

Szlovénia az EU-ban

Európai Parlament

Szlovénia nyolc képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli a szlovén választópolgárokat az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Irodája Szlovéniában

Az EU Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a szlovén kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A szlovén soros elnökség időszaka(i):

2008. január–június

Az EU Tanácsának elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság szlovén tagja Violeta Bulc, aki a közlekedésért felelős.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Szlovéniai Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Szlovéniának 7 tagja van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerő-piaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Európai Bizottsága

Szlovéniának 7 képviselője van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Szlovénia a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Szlovénia a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

A tagállamok méltányos alapon, anyagi lehetőségeik arányában fizetnek be a közös uniós költségvetésbe. Azaz a nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményűek pedig kevesebbel járulnak hozzá a közös kasszához. Az uniós költségvetés célja nem a vagyon újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak.

A 2015-es uniós költségvetés sarokszámai Szlovénia vonatkozásában:

  • Az összes uniós kiadás Szlovéniában: 0,940 milliárd EUR
  • Az összes uniós kiadás a szlovén bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI) viszonyítva: 2,46 %
  • Szlovénia összes befizetése az uniós költségvetésbe: 0,341 milliárd EUR
  • Szlovéniának az uniós költségvetésbe történő befizetései a szlovén GNI-hez viszonyítva: 0,89 %

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Szlovéniában

A tagállamok, így a Szlovénia által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú program és projekt finanszírozását – pl. utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét – teszi lehetővé EU-szerte.

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy Szlovénia milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.

Hasznos tudnivalók