Europska unija

Slovenija

Slovenija

Pregled

slovenska zastava

Politički sustav

Slovenija je parlamentarna demokratska republika s predsjednikom vlade – premijerom – i izravno izabranim šefom države – predsjednikom. Vlada ima izvršne i upravne ovlasti. Premijera i ministre bira parlament. Slovenija nema regija i podijeljena je u 212 općina.

Smještaj na na karti EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori slovenskog gospodarstva 2016. bili su industrija (27,6 %), veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (20,7 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (16,9 %).

Trgovina unutar EU-a čini 75 % izvoza Slovenije (Njemačka 19 %, Italija 10 % i Austrija 7 %), dok se izvan EU-a 4 % izvoza ostvaruje u Srbiju i 3 % u Bosnu i Hercegovinu.

Iz država članica EU-a dolazi i 71 % uvoza (Njemačka 17 %, Italija 13 % i Austrija 10 %), a izvan EU-a 5 % dolazi iz Kine i 4 % iz Turske.

Slovenija u EU-u

Europski parlament

Slovenija ima 8 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su ti zastupnici.

Ured Europskog parlamenta u Sloveniji

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici iz slovačke vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, za rad Vijeća nadležna je država koja predsjeda Vijećem, a one se izmjenjuju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi slovenskog predsjedanja:

siječanj – lipanj 2008.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Sljedeća vas poveznica preusmjerava na vanjsko web-mjestoTrenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Slovenska je povjerenica u Europskoj komisiji Violeta Bulc, zadužena za promet.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Sloveniji

Europski gospodarski i socijalni odbor

Slovenija ima 7 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Slovenija ima 7 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njihovu donošenju uzmu u obzir perspektive svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Slovenija komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna zadaća slovenskog „veleposlanstva u EU-u” jest osigurati što učinkovitije zastupanje njezinih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Slovenija pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-a pravedno su utvrđeni u skladu s veličinom njihova gospodarstva. Što je gospodarstvo države razvijenije, ona uplaćuje više, i obrnuto. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih građana EU-a.

Pregled financijskih odnosa između Slovenije i EU-a u 2017.:

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Sloveniji: 0,476 milijardi EUR
  • Ukupna potrošnja EU-a kao postotak slovenskog bruto nacionalnog dohotka (BND): 1,12 %
  • Ukupni doprinos Slovenije proračunu EU-a: 0,293 milijardi EUR
  • Doprinos Slovenije proračunu EU-a izražen kao postotak njezina BND-a: 0,69 %

Saznajte više o proračunu EU-a, prihodima i rashodima:

Projekti koje u Sloveniji financira EU

Novcem koji Slovenija uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice, za gradnju cesta, subvencioniranje istraživača i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Sloveniju.

Back to top