Europska unija

Slovenija

Pregled

Glavni grad: 

Ljubljana

Površina: 

20 273 km2

Broj stanovnika: 

2 064 188 (2016.)

Broj stanovnika kao postotak ukupnog stanovništva EU-a: 

0,4 % (2016.)

Bruto domaći proizvod (BDP): 

39,769 milijardi EUR (2016.)

Službeni jezici EU-a: 

slovenski

Politički sustav: 

unitarna višestranačka zastupnička demokratska republika

Broj mjesta u Europskom parlamentu: 

8

Valuta: 

Euro. Članica europodručja od 1. siječnja 2007.

Schengen area member: 

Da, pripada schengenskom prostoru od 21. prosinca 2007.

Datum pristupanja EU-u: 

1. svibnja 2004.

Predsjedanje Vijećem: 

Sljedeća poveznica preusmjerava na vanjsku internetsku stranicuo trenutačnom predsjedništvu Vijeća EU-a - Datumi slovenskog predsjedanja

Smještena u središnjoj Europi, Slovenija graniči s Italijom na zapadu, Austrijom na sjeveru, Hrvatskom na jugu u jugoistoku i Mađarskom na sjeveroistoku. Sjeverom države prevladavaju Alpe, dok se na jugu nalazi regija Kras, puna krških špilja i riječnih dolina. Slovenija ima obalu uz Jadransko more, smještenu između Italije i Hrvatske i dugu 43 km.

Najvažniji sektori slovenskoga gospodarstva u 2015. bili su industrija (28,1 %), veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (20,3 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (16,5 %).

Glavni slovenski izvozni i uvozni partneri su Njemačka, Italija i Austrija.

Slovenija u EU-u

Europski parlament

Slovenija ima 8 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Sloveniji

Vijeće Europske unije

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluje 39 predstavnika slovenske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, država članica koja predsjeda Vijećem koordinira rad Vijeća. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih 6 mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi slovenskog predsjedanja:

Siječanj – lipanj 2008.

Predsjedništvo Vijeća EU-a.

Europska komisija

Violeta Bulc povjerenica je Europske komisije koju je nominirala Slovenija, a zadužena je za promet.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Sloveniji

Europski gospodarski i socijalni odbor

Slovenija ima 7 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Slovenija ima 7 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Slovenija komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna zadaća slovenskog „veleposlanstva u EU-u” jest osigurati što učinkovitije zastupanje njezinih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračuni i financiranje

Koliko Slovenija pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima??

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-u pravedno su raspodijeljeni u skladu s njihovim sredstvima. Države članice s većim gospodarstvom više pridonose proračunu EU-a. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih Europljana u cjelini.

Pregled financijskih odnosa Slovenije s EU-om u 2015.:

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Sloveniji: 0,940 milijardi EUR
  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Sloveniji izražena kao postotak slovenskog bruto nacionalnog dohotka (BND): 2,46 %
  • ukupni doprinos Slovenije proračunu EU-a: 0,341 milijardi EUR
  • doprinos Slovenije proračunu EU-a kao postotak slovenskog BND-a: 0,89 %.

Saznajte više o proračunu EU-a, prihodima i rashodima:

Projekti koje u Sloveniji financira EU

Novcem koji Slovenija uplaćuje u proračun EU-a pomaže se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice, za gradnju cesta, subvencioniranje istraživača i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Sloveniju.

Praktične informacije o Sloveniji

Back to top