Euroopan Unioni

Slovenia

Slovenia

Perustiedot

Slovenian lippu

Valtiomuoto

Slovenia on parlamentaarinen tasavalta, jonka hallituksen päämiehenä toimii pääministeri ja valtionpäämiehenä presidentti. Presidentti valitaan suorilla vaaleilla. Hallitus toimii toimeenpano- ja hallintoviranomaisena. Parlamentti valitsee pääministerin ja muut ministerit. Sloveniassa on 212 kuntaa.

Sijainti EU:n kartalla

Kauppa ja talous

Slovenian talouden tärkeimmät toimialat olivat vuonna 2018 teollisuus (27,2 %), tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus, majoitus- ja ravitsemistoiminta (20,7 %) sekä julkinen hallinto, maanpuolustus, koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut (15,9 %).

Slovenian viennistä 76 % on EU:n sisäistä (Saksa 19 %, Italia 12 % ja Itävalta 7 %); 3 % viennistä suuntautuu Serbiaan ja 3 % Bosnia ja Hertsegovinaan.

Tuonnista puolestaan 67 % tulee muista EU-maista (Saksa 16 %, Italia 13 % ja Itävalta 9 %). Muut tärkeimmät tuontimaat ovat Turkki (6 %) ja Kiina (5 %).

Slovenia EU:ssa

Euroopan parlamentti

Slovenialla on 8 edustajaa Euroopan parlamentissa. Parlamentin jäsenet.

Euroopan parlamentin Slovenian-tiedotustoimisto

Euroopan unionin neuvosto

EU-maiden ministerit kokoontuvat säännöllisesti EU:n neuvostossa, joka hyväksyy EU-lainsäädäntöä ja koordinoi eri politiikan alojen toimia. Slovenian hallituksen edustajat osallistuvat neuvostossa kukin oman alansa kokouksiin.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvostolla ei ole pysyvää yksittäistä puheenjohtajaa (toisin kuin esimerkiksi komissiolla tai parlamentilla). Kukin EU-maa johtaa neuvoston työskentelyä vuorollaan puolen vuoden ajan toimiessaan neuvoston puheenjohtajavaltiona.

Puolivuotiskauden aikana kukin maan hallituksen ministereistä toimii oman politiikan alansa kokousten puheenjohtajana ja voi vaikuttaa asialistalle otettaviin kysymyksiin. Ministerit edistävät myös EU:n muiden toimielinten kanssa käytävää vuoropuhelua.

Slovenian puheenjohtajakaudet:

tammikuu–kesäkuu 2008

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

linkki vie ulkoiselle sivustolleEU:n neuvoston nykyinen puheenjohtajavaltio

Euroopan komissio

Sloveniasta Euroopan komission jäseneksi on valittu Violeta Bulc, jonka vastuualueena on liikenne.

Komissiolla on kussakin EU-maassa paikallistoimisto eli edustusto.

Euroopan komission Slovenian-edustusto

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Slovenialla on 7 edustajaa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Komitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa työnantajia, työntekijöitä ja muita intressiryhmiä. Se antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon mahdolliset vaikutukset EU-maiden työ- ja yhteiskuntaelämään.

Euroopan alueiden komitea

Slovenialla on 5 edustajaa Euroopan alueiden komiteassa, joka on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitea on neuvoa-antava elin, joka antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon EU:n eri alueiden näkökulma.

Pysyvä EU-edustusto

Slovenia pitää yhteyttä EU:n toimielimiin myös Brysselissä sijaitsevan pysyvän edustustonsa kautta. Edustusto on verrattavissa suurlähetystöön, jonka päätehtävänä on ajaa maan etuja ja toimintalinjoja EU:ssa.

Talousarviot ja rahoitus

Kuinka paljon rahaa Slovenia antaa ja saa?

Kukin EU-maa osallistuu EU:n talousarvion rahoitukseen tasapuolisesti kykynsä mukaan. Mitä suurempi maan kansantalous on, sitä enemmän se maksaa. EU:n talousarvion tarkoituksena ei ole vaurauden jakaminen uudelleen, vaan siinä keskitytään kokonaisvaltaisesti kaikkien eurooppalaisten tarpeisiin.

Slovenian osuus EU-rahoituksesta vuonna 2017:

  • EU-rahoitus Sloveniassa: 0,476 miljardia euroa
  • EU-rahoitus suhteessa Slovenian bruttokansantuloon (BKTL) 1,12 %
  • Slovenian maksut EU:n talousarvioon: 0,293 miljardia euroa
  • Slovenian EU-maksujen osuus suhteessa maan bruttokansantuloon: 0,69 %

Lisätietoa EU:n talousarviosta, tuloista ja menoista:

EU:n rahoittamat hankkeet Sloveniassa

Slovenian EU:n talousarvioon maksamilla varoilla rahoitetaan hankkeita kaikissa EU-maissa, esimerkiksi teiden rakennusta, tieteellistä tutkimusta ja ympäristönsuojelua.

Lisätietoa EU-rahoituksesta jäsenmaissa (myös Sloveniassa)

Back to top