Euroopa Liit

Sloveenia

Ülevaade

Sloveenia lipp

Poliitiline süsteem

Sloveenia on parlamentaarne vabariik, mille riigipea on otsevalimistel valitud president ja mille valitsuse eesotsas on peaminister. Täitev- ja haldusvõimu teostab valitsus. Peaministri ja ministrid valib ametisse parlament. Sloveenia ei ole jagatud piirkondadeks, vaid 212 omavalitsusüksuseks.

Asukoht Euroopa Liidu kaardil

Kaubandus ja majandus

Sloveenia majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2016. aastal tööstus (27,6%), hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (20,7%), avalik haldus, riigikaitse, haridus ning tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (16,9%).

ELi-sisene kaubandus moodustab Sloveenia ekspordist 75% (Saksamaa 19%, Itaalia 10% ja Austria 7%), samas kui ELi-väliselt läheb 4% Serbiasse ning 3% Bosniasse ja Hertsegoviinasse.

71% impordist on pärit ELi liikmesriikidest (Saksamaa 17%, Itaalia 13% ja Austria 10%), samas kui väljastpoolt ELi tuleb 5% Hiinast ja 4% Türgist.

Sloveenia ELis

Euroopa Parlament

Sloveeniast on Euroopa Parlamenti valitud 8 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Sloveenias

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Sloveenia valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi nõukogu eesistujariigiks. See vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Sloveenia eesistumise perioodid:

jaanuar–juuni 2008

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Järgmine link viib välisele veebisaidileraegune ELi nõukogu eesistujariik

Euroopa Komisjon

Sloveenia poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Violeta Bulc, kelle vastutusalaks on transport.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Sloveenias

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Sloveenial on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 7 esindajat. Selle nõuandva institutsiooniga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Euroopa Regioonide Komitee

Sloveenial on Regioonide Komitees 7 esindajat. Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva institutsiooniga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Sloveenia suhtleb ELi institutsioonidega ka oma Brüsselis asuva alalise esinduse kaudu. Selle ELi juures asuva Sloveenia nn saatkonna peamine ülesanne on tagada ELis riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju Sloveenia rahaliselt panustab ning ise saab?

Liikmesriikide rahaline panus ELi eelarvesse jagatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi. ELi eelarve eesmärk ei ole jagada ümber rikkust, vaid pigem keskenduda tervikuna kõigi eurooplaste vajadustele.

Sloveenia rahaliste vahendite jaotus ELis 2017. aastal

  • ELi kogukulud Sloveenias: 0,476 miljardit eurot
  • ELi kogukulude osakaal (%) Sloveenia kogurahvatulus: 1,12%
  • Sloveenia kogupanus ELi eelarvesse: 0,293 miljardit eurot
  • Sloveenia poolt ELi eelarvesse tehtava panuse osakaal (%) riigi kogurahvatulus: 0,69%

Lisateave ELi eelarve, tulude ja kulude kohta:

ELi rahastatud projektid Sloveenias

Rahalised vahendid, mida Sloveenia maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas ELi rahalised vahendid Sloveeniale kasulikud on.

Back to top