Ευρωπαϊκή Ένωση

Σλοβενία

Σύντομη παρουσίαση

Πρωτεύουσα: 

Λιουμπλιάνα

Έκταση: 

20 273 km2

Πληθυσμός: 

2 064 188 (2016)

Πληθυσμός ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ: 

0,4 % (2016)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ): 

39,769 δισεκατομμύρια EUR (2016)

Επίσημες γλώσσες της ΕΕ: 

Σλοβενικά

Πολίτευμα: 

κοινοβουλευτική δημοκρατία

Αριθμός εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 

8

Νόμισμα: 

Ευρω. Μέλος της Ευρωζώνης από την 1η Ιανουαρίου 2007

Schengen area member: 

Ναι, μέλος του Χώρου Σένγκεν από τις 21 Δεκεμβρίου 2007

Κράτος μέλος της ΕΕ από: 

1η Μαΐου 2004

Προεδρία του Συμβουλίου: 

Η Σλοβενία βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Κεντρικής Ευρώπης και συνορεύει με την Ιταλία στα δυτικά, την Αυστρία στα βόρεια, την Κροατία στα νότια και νοτιοανατολικά και την Ουγγαρία στα βορειοανατολικά. Στο βόρειο τμήμα της χώρας δεσπόζουν οι Άλπεις, και στα νοτιοδυτικά, το οροπέδιο Καρστ, μια περιοχή γεμάτη με ασβεστολιθικά σπήλαια και φαράγγια. Η Σλοβενία έχει ακτογραμμή μήκους 43 χλμ. στην Αδριατική μεταξύ της Ιταλίας και της Κροατίας.

Το 2015 οι σημαντικότεροι τομείς της σλοβενικής οικονομίας ήταν η βιομηχανία (28,1%), το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (20,3%), καθώς και η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (16,5%).

Οι κυριότεροι εμπορικοί εταίροι της είναι η Γερμανία, η Ιταλία και η Αυστρία.

Η Σλοβενία στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Σλοβενία έχει 8 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωβουλευτές.

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Σλοβενία

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ, συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίζουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της σλοβενικής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωκοινοβούλιο). Των εργασιών του προΐσταται η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, την προεδρία ασκούν οι υπουργοί της χώρας, οι οποίοι βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου σε όλους τους τομείς πολιτικής, και παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι κατά τις οποίες η Σλοβενία άσκησε την προεδρία του Συμβουλίου :

Ιανουάριος-Ιούνιος 2008

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η ορισθείσα από τη Σλοβενία επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η Βιολέτα Μπουλτς, στην οποία ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο των Μεταφορών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σε κάθε χώρα της ΕΕ τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Σλοβενία

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Σλοβενία έχει 7 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο - που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων - καλείται να γνωμοδοτήσει σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματιστεί μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του πιθανού αντικτύπου μιας προτεινόμενης νομοθετικής πράξης στις συνθήκες απασχόλησης και στην κοινωνική κατάσταση στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Σλοβενία έχει 7 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, δηλαδή τη συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για ένα συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Σλοβενία επικοινωνεί με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. Ως «πρεσβεία της Σλοβενίας στην ΕΕ», η σλοβενική μόνιμη αντιπροσωπεία έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει ότι τα συμφέροντα και οι πολιτικές της χώρας προάγονται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα συνεισφέρει και λαμβάνει η Σλοβενία;

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ κατανέμονται δίκαια, ανάλογα με τους πόρους τους. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα καταβάλλει αυτή - και αντιστρόφως. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά δίνει βάρος στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών στο σύνολό τους.

Ανάλυση των οικονομικών της Σλοβενίας σε σχέση με την ΕΕ το 2015:

  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στη Σλοβενία: 0,940 δισεκατομμύρια EUR
  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ ως ποσοστό του σλοβενικού ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ): 2,46 %
  • Συνολική συνεισφορά της Σλοβενίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 0,341 δισεκατομμύρια EUR
  • Συνεισφορά της Σλοβενίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΕ της χώρας: 0,89 %

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στη Σλοβενία

Τα ποσά που συνεισφέρει η Σλοβενία στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ - π.χ. οδοποιία, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερα για τις χρηματοδοτήσεις που λαμβάνει η Σλοβενία από την ΕΕ.

Πρακτικές πληροφορίες

Back to top