Europæiske Union

Slovenien

Oversigt

Det slovenske flag

Politisk system

Slovenien er en parlamentarisk demokratisk republik med en regeringschef – premierministeren – og et statsoverhoved – som vælges ved direkte valg. Det er regeringen, der har den udøvende og administrative magt. Premierministeren og de øvrige ministre vælges af parlamentet. Slovenien har ikke nogen regioner, men er inddelt i 212 kommuner.

Beliggenhed på EU-kortet

Handel og økonomi

I 2016 var de vigtigste sektorer i den slovenske økonomi industri (27,6 %) engros- og detailsalg, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (20,7 %) samt offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (16,9 %).

75 % af Sloveniens eksport går til andre EU-lande (Tyskland: 19 %, Italien: 10 % og Østrig: 7 %), mens eksporten til lande uden for EU især går til Serbien (4 %) og Bosnien-Hercegovina (3 %).

For importens vedkommende stammer 71 % fra andre EU-lande (Tyskland: 17 %, Italien: 13 % og Østrig: 10 %), mens importen fra lande uden for EU især kommer fra Kina (5 %) og Tyrkiet (4 %).

Slovenien i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 8 slovenske medlemmer. Find ud af, hvem medlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Slovenien

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den slovenske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som det er tilfældet i Kommissionen og Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for slovenske formandskaber:

Januar-juni 2008

Formandskabet for EU-Rådet

Via dette link kommer du til det eksterne website fordet nuværende formandskab for Rådet

Europa-Kommissionen

Slovenien har udnævnt Violeta Bulc som kommissær i Europa-Kommissionen. Hun er ansvarlig for transport.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et lokalkontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Slovenien

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Slovenien har 7 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Estland har 7 repræsentanter i Det Europæiske Regionsudvalg, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag, for at sikre, at forslagene tager hensyn til den enkelte region i EU.

Den faste repræsentation ved EU

Slovenien kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den fungerer som slovensk "EU-ambassade" og har til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor mange penge modtager Slovenien, og hvor mange bidrager det med?

Medlemslandenes finansielle bidrag til EU’s budget deles ligeligt under hensyntagen til deres midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt. EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men at fokusere på alle europæeres behov som helhed.

Oversigt over Slovakiets finanser i relation til EU i 2017:

  • EU' samlede udgifter i Slovenien: 0,476 mia. euro
  • EU's samlede udgifter som % af Sloveniens bruttonationalindkomst (BNI): 1,12 %
  • Sloveniens samlede bidrag til EU-budgettet: 0,293 mia. euro
  • Sloveniens bidrag til EU’s budget som % af dets BNI: 0,69 %

Flere oplysninger om EU’s budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Slovenien

De penge, som Slovenien betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om, hvordan Slovenien drager fordel af EU-finansiering.

Back to top