Europæiske Union

Slovenien

Oversigt

Hovedstad: 

Ljubljana

Areal: 

20 273 km2

Befolkning: 

2 064 188 (2016)

Befolkningstal som % af den samlede befolkning i EU: 

0,4 % (2016)

Bruttonationalprodukt (BNP): 

39,769 milliarder EUR (2016)

Officielle EU-sprog: 

Slovensk

Styreform: 

Parlamentarisk republik

Pladser i Europa-Parlamentet: 

8

Valuta: 

Euro. Med i euroområdet siden 1. januar 2007

Schengen area member: 

Ja, med i Schengenområdet siden 21. december 2007

EU-medlemsland siden: 

1. maj 2004

Formandskab for Rådet: 

Følgende link leder til et eksternt websitenuværende formandskab for Rådet - Datoer for slovenske formandskaber

Slovenien befinder sig i den sydlige del af Centraleuropa og grænser op til Italien mod vest, Østrig mod nord, Kroatien mod syd og sydøst og Ungarn mod nordøst. Den nordlige del af landet domineres af Alperne, mens Karst-plateauet i sydvest er en region fyldt med kalkstenshuler og -kløfter. Sloveniens 43 km lange kystlinje ved Adriaterhavet strækker sig fra Italien til Kroatien.

I 2015 var de vigtigste sektorer i den slovenske økonomi industri (28,1 %) engros- og detailsalg, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (20,3 %) samt offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (16,5 %).

Sloveniens vigtigste eksport- og importpartnere er Tyskland, Italien og Østrig.

Slovenien i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 8 slovenske medlemmer. Find ud af, hvem EP-medlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Slovenien

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den slovenske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som f.eks. Kommissionen eller Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for slovenske formandskaber:

Januar-juni 2008

Formandskabet for EU-Rådet

Europa-Kommissionen

Slovenien har udnævnt Violeta Bulc som kommissær i Europa-Kommissionen. Hun er ansvarlig for transport.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et lokalkontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Slovenien

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Slovenien har 7 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Slovenien har 7 repræsentanter i Det Europæiske Regionsudvalg, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag, for at sikre, at forslagene tager hensyn til den enkelte region i EU.

Fast repræsentation ved EU

Slovenien kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den fungerer som en "slovensk EU-ambassade" og har til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor mange penge modtager Slovenien, og hvor mange bidrager det med?

Medlemslandenes finansielle bidrag til EU’s budget deles ligeligt under hensyntagen til deres midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt. EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men snarere at fokusere på alle europæeres behov som helhed.

Oversigt over Slovakiets finanser i relation til EU i 2015:

  • EU’s samlede udgifter i Slovenien – 0,940 milliarder EUR
  • EU's samlede udgifter som % af Sloveniens bruttonationalindkomst (BNI) – 2,46 %
  • Sloveniens samlede bidrag til EU’s budget – 0,341 milliarder EUR
  • Sloveniens bidrag til EU’s budget som % af dets BNI – 0,89 %

Flere oplysninger om EU’s budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Slovenien

De penge, som Slovenien betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om EU-finansiering i Slovenien.

Praktiske oplysninger

Back to top