Evropská unie

Slovinsko

Přehled

vlajka Slovinska

Politický systém

Slovinsko je parlamentní demokratická republika, v jejímž čele stojí prezident, který je volen přímo. Vláda má výkonnou moc a funguje zároveň jako správní orgán. Předsedu vlády a ministry schvaluje parlament. Slovinsko nemá žádné regiony, je rozděleno do 212 obcí.

Slovinsko na mapě EU

Obchod a hospodářství

Nejdůležitějšími odvětvími slovinského hospodářství byly v roce 2016 průmysl (27,6 %), velkoobchod a maloobchod, doprava, pohostinství (20,7 %) a veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (16,9 %).

V rámci obchodu s členskými zeměmi EU se realizuje 75 % slovinského vývozu (19 % do Německa, 10 % do Itálie a 7 % do Rakouska), zatímco za hranice EU směřuje 4 % slovinského vývozu do Srbska a 3 % do Bosny a Hercegoviny.

Pokud jde o dovoz, 71 % pochází z členských států EU (17 % z Německa, 13 % z Itálie a 10 % z Rakouska), zatímco ze zemí mimo EU pochází 5 % z Číny a 4 % z Turecka.

Slovinsko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 8 poslanců ze Slovinska. Další informace o těchto poslancích

Informační kancelář Evropského parlamentu ve Slovinsku

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci slovinské vlády (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období slovinského předsednictví:

leden – červen 2008

Předsednictví Rady EU

Prostřednictvím následujícího odkazu budete přesměrováni na externí internetové stránkyAktuálního předsednictví Rady EU

Evropská komise

Na členku Evropské komise Slovinsko nominovalo Violetu Bulcovou, která je odpovědná za oblast dopravy.

Komise má v každé zemi EU místní kancelář – zastoupení.

Zastoupení Komise ve Slovinsku

Evropský hospodářský a sociální výbor

Slovinsko má v Evropském hospodářském a sociálním výboru 7 zástupců. Tento poradní orgán, který zastupuje zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny, je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci členských států.

Evropský výbor regionů

Slovinsko má v Evropském výboru regionů, kde zasedají místní a regionální zástupci, 7 zástupců. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy zohledňují hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

Slovinsko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby slovinské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků poskytuje Slovinsko do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě podle jejich možností. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak. Rozpočet EU neslouží k přerozdělování bohatství, ale k tomu, aby sloužil potřebám Evropanů jako celku.

Finanční prostředky směřující z EU do Slovinska a naopak (2017):

  • Výdaje EU ve Slovinsku celkem: 0,476 miliardy eur
  • Výdaje EU celkem jako % podíl slovinského hrubého národního důchodu (HND): 1,12 %
  • Slovinský příspěvek do rozpočtu EU celkem: 0,293 miliardy eur
  • Slovinský příspěvek do rozpočtu EU jako % podíl slovinského HND: 0,69 %

Další údaje týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty realizované ve Slovinsku za finančního přispění EU

Příspěvek Slovinska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o tom, jak Slovinsko čerpá finanční prostředky EU

Back to top