Европейски съюз

Словения

Преглед

Столица: 

Любляна

Площ: 

20 273 км2

Население: 

2 064 188 (2016 г.)

Дял от общото население на ЕС: 

0,4 % (2016 r.)

Брутен вътрешен продукт (БВП): 

39,769 милиарда EUR (2016 r.)

Официални езици на ЕС: 

словенски

Политическа система: 

парламентарна република

Места в Европейския парламент: 

8

Валута: 

Евро. Член на еврозоната от 1 януари 2007 г.

Schengen area member: 

Да, член на Шенгенското пространство от 21 декември 2007 г.

Член на ЕС от: 

1 май 2004 г.

Председателство на Съвета: 

Словения се намира в южната част на Централна Европа и граничи с Италия на запад, с Австрия на север, с Хърватия на юг и югоизток и с Унгария на североизток. В северната част на страната се извисяват Алпите, а в югозападната част се намира платото Карст — регион, изпълнен с варовикови пещери и проломи. Словения има излаз на Адриатическо море между Италия и Хърватия, като дължината на крайбрежната ивица е 43 км.

Най-важните сектори на словенската икономика през 2015 г. са били промишлеността (28,1%), търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (20,3%) и публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (16,5%).

Основните търговски партньори на Словения са Германия, Италия и Австрия.

Словения в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 8 членове от Словения. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Словения

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на словенското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на словенското председателство:

януари — юни 2008 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от Словения комисар в Европейската комисия е Виолета Булц, която отговаря за транспорта.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Словения

Европейски икономически и социален комитет

Словения има 7 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейски комитет на регионите

Словения има 7 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Словения поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Словения в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Словения?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло.

Данни за финансовите отношения на Словения с ЕС през 2015 г.:

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства — 0,940 млрд. евро
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Словения — 2,46 %
  • Обща вноска на Словения в бюджета на ЕС — 0,341 млрд. евро
  • Вноска на Словения в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД — 0,89 %

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Словения

Средствата, които Словения внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Словения се възползва от финансирането от ЕС.

Практическа информация

Back to top