Europeiska Unionen

Slovakien

Översikt

Huvudstad: 

Bratislava

Yta: 

49 035 km2

Folkmängd: 

5 426 252 (2016)

Folkmängd i procent av EU:s befolkning: 

1,1 % (2016)

Bruttonationalprodukt (BNP): 

80,958 miljarder EUR (2016)

Officiella EU-språk: 

Slovakiska

Statsskick: 

Parlamentarisk republik

Antal platser i Europaparlamentet: 

13

Valuta: 

Euro. Medlem i euroområdet sedan den 1 januari 2009

Schengen area member: 

Ja – med i Schengenområdet sedan den 21 december 2007

EU-medlem sedan: 

1 maj 2004

Ordförandeland i EU: 

Länken går till en extern webbplatsEU:s nuvarande ordförandeland - Slovakiens ordförandeskap

Slovakien är ett land i östra Centraleuropa och gränsar i väster till Tjeckien och Österrike, i norr till Polen, i öster till Ukraina och i söder till Ungern. I norr finns bergskedjan Karpaterna, med Tatrabergen som en naturlig gräns mot Polen, och i söder breder Donauslätten ut sig.

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2015 var industri (25,2 %), grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (22,0 %) och offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (13,6 %).

Slovakien exporterar främst till Tyskland, Tjeckien och Polen och importerar mest från Tyskland, Tjeckien och Österrike.

Slovakien i EU

Europaparlamentet

Slovakien har 13 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är

Europaparlamentets kontor i Slovakien

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Slovakiens regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är landets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Slovakiens ordförandeskap:

Juli–december 2016

EU:s ordförandeskap

EU-kommissionen

Slovakiens ledamot i EU-kommissionen är Maroš Šefčovič, som är vice ordförande med ansvar för energiunionen.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens kontor i Slovakien

Ekonomiska och sociala kommittén

Slovakien har 9 ledamöter i Ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Europeiska regionkommittén

Slovakien har 9 ledamöter i Europeiska regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Slovakien för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Slovakiens ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Slovakien med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa. Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället se till EU-invånarnas behov som helhet.

Slovakien och EU-budgeten 2015:

  • EU-bidrag till Slovakien: 3,735 miljarder EUR
  • EU-bidragen i procent av landets bruttonationalinkomst: 4,91 %
  • Slovakiens EU-avgift: 0,608 miljarder EUR
  • Slovakiens EU-avgift i procent av dess bruttonationalinkomst: 0,80 %

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt i Slovakien

Slovakiens bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt i Slovakien.

Praktisk information

Back to top