Evropska unija

Slovaška

Pregled

Glavno mesto: 

Bratislava

Površina: 

49 035 km(2)

Prebivalstvo: 

5 426 252 (2016)

Prebivalstvo v % skupnega prebivalstva EU: 

1,1 % (2016)

Bruto domači proizvod (BDP): 

80,958 milijarde EUR (2016)

Uradni jezik(-i) EU: 

slovaščina

Politična ureditev: 

parlamentarna republika

Število sedežev v Evropskem parlamentu: 

13

Valuta: 

Euro. Članica evrskega območja od 1. januarja 2009

Schengen area member: 

Da, članica schengenskega območja od 21. decembra 2007.

Država članica EU od: 

1. maja 2004

Predsedovanje Svetu EU: 

Naslednja povezava vsebuje preusmeritev na zunanje spletišče.trenutnem predsedovanju Svetu EU - Slovaško predsedovanje Svetu EU

Slovaška leži v vzhodnem delu Srednje Evrope, na zahodu meji na Češko in Avstrijo, na severu na Poljsko, na vzhodu na Ukrajino in na jugu na Madžarsko. Pogorje Karpati, ki obsega tudi Visoke Tatre, prekriva severno polovico države in tvori naravno razvodje in mejo med Slovaško in Poljsko. V južnem delu države se razteza ravninska donavska nižina.

Najpomembnejši gospodarski sektorji Slovaške leta 2015 so bili industrija (25,2 %), trgovina na debelo in drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (22 %) ter javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (13,6 %)

Glavni izvozni partnerji so Nemčija, Češka in Poljska, glavni uvozni partnerji pa Nemčija, Češka in Avstrija.

Slovaška v EU

Evropski parlament

Iz Slovaške prihaja 13 poslancev Evropskega parlamenta. Več o slovaških poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta na Slovaškem

Svet EU

V Svetu EU se redno srečujejo ministri držav članic ter sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki slovaške vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija in Parlament. Njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU; tako predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Slovaško predsedovanje Svetu EU:

julij–december 2016

Predsedovanje Svetu EU

Evropska komisija

Član in podpredsednik Evropske komisije iz Slovaške je Maroš Šefčovič, ki je pristojen za energijsko unijo.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije na Slovaškem

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Slovaška ima v Evropskem ekonomsko–socialnem odboru 9 predstavnikov. To je posvetovalno telo, ki predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine, pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU ter svetuje v zvezi s spremembami delovnih in socialnih razmer v državah članicah.

Evropski odbor regij

Slovaška ima v Evropskem odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU, 9 predstavnikov. To je posvetovalno telo, ki pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Slovaške z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega slovaškega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se slovaški interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Slovaška prispeva in koliko prejme

Prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno. Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, pač pa potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote.

Finančna razčlenitev Slovaške–EU leta 2015:

  • Skupaj finančna sredstva za Slovaško: 3,735 milijonov EUR
  • Skupaj finančna sredstva EU v % slovaškega bruto nacionalnega dohodka (BND): 4,91 %
  • Skupaj slovaški prispevek v proračun EU: 0,608 milijonov EUR
  • Slovaški prispevek v proračun EU v % slovaškega BND: 0,80 %

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti na Slovaškem, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Slovaška, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o tem, kaj so Slovaški prinesla sredstva EU.

Praktične informacije

Back to top