Európska únia

Slovensko

Prehľad

Hlavné mesto: 

Bratislava

Rozloha: 

49 035 km2

Obyvateľstvo: 

5 426 252 (2016)

Obyvateľstvo ako % z celkového počtu obyvateľov EÚ: 

1,1 % (2016)

Hrubý domáci produkt (HDP): 

80,958 miliardy EUR (2016)

Úradné jazyky EÚ: 

slovenčina

Politický systém: 

parlamentná republika

Počet poslancov v Európskom parlamente: 

13

Mena: 

Euro. Členom eurozóny od 1. januára 2009

Schengen area member: 

Áno, štát schengenského priestoru od 21. decembra 2007.

Členstvo v EÚ od: 

1. mája 2004

Predsedníctvo Rady: 

Tento odkaz vás presmeruje na externú webovú lokalitusúčasnom predsedníctve Rady EÚ - Dátumy predsedníctiev Slovenska

Slovensko je krajinou na východe strednej Európy. Hraničí s Českou republikou a Rakúskom na západe, Poľskom na severe, Ukrajinou na východe a na juhu s Maďarskom. V severnej časti krajiny sa rozprestiera pohorie Karpaty. Jeho súčasťou sú Vysoké Tatry, ktoré tvoria prírodnú hranicu medzi Slovenskom a Poľskom. V južnej časti krajiny sú rovinaté územia Podunajskej nížiny.

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Slovenska v roku 2015 boli priemysel (25,2 %), veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (22,0 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (13,6 %).

Hlavnými vývoznými partnermi Slovenska sú Nemecko, Česká republika a Poľsko, zatiaľ čo jeho hlavnými dovoznými partnermi sú Nemecko, Česká republika a Rakúsko.

Slovensko v EÚ

Európsky parlament

Slovensko má v Európskom parlamente 13 poslancov. Poslanci EP za Slovensko.

Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku   

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia slovenskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Slovenska:

júl až december 2016

Predsedníctvo Rady EÚ.

Európska komisia

Komisárom nominovaným za Slovensko do Európskej komisie je Maroš Šefčovič, podpredseda pre energetickú úniu.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie na Slovensku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Slovensko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 9 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Slovensko má v Európskom výbore regiónov 9 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie SR pri EÚ

Aj Slovensko komunikuje s inštitúciami EÚ prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Slovenska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Slovenska, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr sa zameriava na potreby všetkých Európanov ako celku.

Prehľad finančných vzťahov Slovenska s EÚ v roku 2015:

  • Celkové výdavky EÚ na Slovensku – 3,735 miliardy EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % slovenského hrubého národného dôchodku (HND) – 4,91 %
  • Celkový príspevok Slovenska do rozpočtu EÚ – 0,608 miliardy EUR
  • Príspevok Slovenska do rozpočtu EÚ ako % jeho HND – 0,80 %

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ na Slovensku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Slovenska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Slovensko využíva finančné prostriedky EÚ.

Praktické informácie o Slovensku

Back to top