Uniunea Europeană

Slovacia

Slovacia

Prezentare generală

Drapelul Slovaciei

Sistem politic

Slovacia este o republică democratică parlamentară cu un șef de guvern (primul ministru), care deține cea mai mare parte din puterea executivă și un șef de stat (președintele), care este șeful formal al executivului, dar cu puteri foarte limitate. Țara este împărțită în 8 regiuni, fiecare purtând numele principalului oraș de pe teritoriul său. Din 2002, regiunile au o oarecare autonomie.

Localizare pe harta UE

Comerț și economie

În 2014, cele mai importante sectoare ale economiei Slovaciei erau: industria (26,2 %); comerțul cu ridicata și cu amănuntul, transporturile, serviciile de cazare și alimentație publică (20,2 %) și administrația publică, apărarea, educația, sănătatea și asistența socială (14,8 %).

86 % din exporturile Slovaciei se efectuează în UE (Germania 22 %, Cehia 12 % și Polonia 8 %). În afara UE, 3 % din exporturi se realizează către Statele Unite și 2 % către Rusia și respectiv China.

Importurile Slovaciei provin în proporție de 80 % din celelalte state membre ale UE (Germania 20 %, Cehia 16 % și Austria 10 %). Printre importurile din afara UE, se remarcă cele din Rusia și Coreea de Sud (câte 5 %).

Slovacia și Uniunea Europeană

Parlamentul European

Parlamentul European are 14 membri din Slovacia. Aflați cine sunt acești deputați europeni.

Biroul de informare al Parlamentului European în Slovacia 

Consiliul UE

Miniștrii din statele membre se reunesc periodic în cadrul Consiliului UE pentru a adopta norme europene și pentru a coordona politici. În funcție de domeniul de politică abordat, diferiți reprezentanți ai guvernului slovac participă în mod regulat la reuniunile Consiliului.

Președinția Consiliului UE

Consiliul UE nu are un președinte permanent, așa cum au, de exemplu, Comisia sau Parlamentul. Lucrările sale sunt conduse de către țara care deține președinția Consiliului, iar aceasta se schimbă o dată la 6 luni.

Pe parcursul acestor 6 luni, miniștrii din guvernul țării respective prezidează reuniunile Consiliului și contribuie la stabilirea agendei acestora în toate domeniile de politică. De asemenea, ei au rolul de a facilita dialogul cu celelalte instituții ale UE.

Președinția Consiliului UE a revenit Slovaciei în perioada:

iulie - decembrie 2016

Președinția Consiliului UE

Următorul link deschide un site externPreședinția actuală a Consiliului UE

Comisia Europeană

În echipa comisarilor europeni, comisarul nominalizat de Slovacia este Maroš Šefčovič, vicepreședinte pentru uniunea energiei.

Comisia este reprezentată în fiecare țară a UE de către un birou local, numit „reprezentanță”.

Reprezentanța Comisiei în Slovacia

Comitetul Economic și Social European

Slovacia are 9 reprezentanți în Comitetul Economic și Social European. Acest organism reprezintă angajatorii, lucrătorii și alte grupuri de interese și este consultat cu privire la reglementările propuse, pentru a se obține o imagine mai clară a posibilelor modificări ale situației sociale și ale condițiilor de lucru în țările membre.

Comitetul European al Regiunilor

Slovacia are 9 reprezentanți în Comitetul European al Regiunilor, adunarea UE a reprezentanților locali și regionali. Acest organism consultativ este consultat cu privire la reglementările propuse, pentru a se garanta că legislația europeană ține cont de punctul de vedere al fiecărei regiuni din UE.

Reprezentanța permanentă pe lângă Uniunea Europeană

Comunicarea dintre Slovacia și instituțiile UE se desfășoară și prin reprezentanța permanentă din Bruxelles. Reprezentanța acționează ca o „ambasadă” a Slovaciei – principala sa sarcină este de a se asigura că interesele și politicile țării sunt luate în calcul într-un mod cât mai eficient în UE.

Bugete și finanțare

Sumele primite/vărsate la bugetul UE

Contribuțiile financiare ale statelor membre la bugetul UE sunt repartizate în mod echitabil, în funcție de mijloacele disponibile. Cu cât este mai dezvoltată economia unei țări, cu atât este mai mare contribuția sa. Bugetul UE nu are obiectivul de a redistribui bogăția, ci mai degrabă pe acela de a se concentra asupra nevoilor tuturor europenilor, în ansamblu.

Relația financiară dintre Slovacia și UE (2017):

  • Cheltuielile UE în Slovacia: 1,645 miliarde EUR
  • Cheltuielile UE în Slovacia, ca procent din venitul național brut (VNB) al acestei țări: 1,97 %
  • Contribuția Slovaciei la bugetul UE: 0,600 miliarde EUR
  • Contribuția Slovaciei la bugetul UE ca procent din VNB-ul său: 0,72 %

Mai multe cifre legate de bugetul, veniturile și cheltuielile UE:

Proiecte finanțate de UE în Slovacia

Sumele cu care contribuie Slovacia la bugetul UE sunt direcționate către finanțarea de programe și proiecte în toate țările UE (construcții de drumuri, granturi pentru cercetători, protecția mediului etc.).

Aflați cum sunt utilizate fondurile europene în Slovacia.

Back to top