Uniunea Europeană

Slovacia

Prezentare generală

Capitala: 

Bratislava

Suprafața: 

49 035 km2

Populația: 

5 426 252 (2016)

Populația ca procent din totalul populației UE: 

1,1 % (2016)

Produsul intern brut (PIB): 

80,958 miliarde EUR (2016)

Limba UE oficială: 

slovacă

Sistem politic: 

republică parlamentară

Stat membru UE de la: 

1 mai 2004

Locuri în Parlamentul European: 

13

Moneda: 

Euro. Stat membru al zonei euro de la 1 ianuarie 2009

Stat membru al spațiului Schengen: 

da - stat membru al zonei Schengen de la 21 decembrie 2007

Președinția Consiliului: 

Slovacia se situează în Europa Centrală și de Est și se învecinează cu Republica Cehă și Austria la vest, Polonia la nord, Ucraina la est și Ungaria la sud. Munții Carpați predomină jumătatea nordică a țării și includ Munții Tatra, care reprezintă o cumpănă de ape și o frontieră naturală între Slovacia și Polonia. În jumătatea sudică a țării, relieful este definit de lunca Dunării.

În 2015, cele mai importante sectoare ale economiei Slovaciei erau: industria (25,2 %); comerțul cu ridicata și cu amănuntul, transporturile, serviciile de cazare și alimentație publică (22,0 %) și administrația publică, apărarea, educația, sănătatea și asistența socială (13,6 %).

Principalii parteneri de export ai Slovaciei sunt Germania, Republica Cehă și Polonia, iar cei de import sunt Germania, Republica Cehă și Austria.

Slovacia și Uniunea Europeană

Parlamentul European

Parlamentul European are 13 de membri din Slovacia. Aflați cine sunt acești deputați europeni.

Biroul de informare al Parlamentului European în Slovacia

Consiliul UE

Miniștrii din statele membre se reunesc periodic în cadrul Consiliului UE pentru a adopta norme europene și pentru a coordona politici. În funcție de domeniul de politică abordat, diferiți reprezentanți ai guvernului Slovaciei participă în mod regulat la reuniunile Consiliului.

Președinția Consiliului UE

Consiliul UE nu are un președinte permanent, așa cum au, de exemplu, Comisia sau Parlamentul. Lucrările sale sunt conduse de către țara care deține președinția Consiliului, iar aceasta se schimbă o dată la 6 luni.

Pe parcursul acestor 6 luni, miniștrii din guvernul țării respective prezidează reuniunile Consiliului și contribuie la stabilirea agendei acestora în toate domeniile de politică. De asemenea, ei au rolul de a facilita dialogul cu celelalte instituții ale UE.

Președinția Consiliului UE va reveni Slovaciei în perioada:

iulie - decembrie 2016

Preşedinţia Consiliului UE

Comisia Europeană

Comisarul european nominalizat de Slovacia este Maroš Šefčovič, vicepreședinte pentru Uniunea energiei.

Comisia este reprezentată în fiecare țară a UE de către un birou local, numit „reprezentanță”.

Reprezentanța Comisiei în Slovacia

Comitetul Economic și Social European

Slovacia are 9 reprezentanți în Comitetul Economic și Social European. Acest organism reprezintă angajatorii, lucrătorii și alte grupuri de interese și este consultat cu privire la reglementările propuse, pentru a se obține o imagine mai clară a posibilelor modificări ale situației sociale și ale condițiilor de lucru în țările membre.

Comitetul European al Regiunilor

Slovacia are 9 reprezentanți în Comitetul European al Regiunilor, adunarea UE a reprezentanților locali și regionali. Acest organism este consultat cu privire la reglementările propuse, pentru a se garanta că legislația europeană ține cont de punctul de vedere al fiecărei regiuni din UE.

Reprezentanța permanentă pe lângă Uniunea Europeană

Comunicarea dintre Slovacia și instituțiile UE se desfășoară și prin reprezentanța permanentă din Bruxelles. Reprezentanța acționează ca o „ambasadă” a Slovaciei - principala sa sarcină este de a se asigura că interesele și politicile țării sunt luate în calcul într-un mod cât mai eficient în UE.

Bugete și finanțare

Sumele primite/vărsate la bugetul UE

Contribuțiile financiare ale statelor membre la bugetul UE sunt repartizate în mod echitabil, în funcție de mijloacele disponibile. Cu cât este mai dezvoltată economia unei țări, cu atât este mai mare contribuția sa. Bugetul UE nu are obiectivul de a redistribui bogăția, ci mai degrabă pe acela de a se concentra asupra nevoilor tuturor europenilor, în ansamblu.

Relația financiară dintre Slovacia și UE (2015):

  • Cheltuielile UE în Slovenia : 3,735 miliarde EUR
  • Cheltuielile UE în Slovacia, ca procent din venitul național brut (VNB) al acestei țări : 4,91 %
  • Contribuția Slovaciei la bugetul UE: 0,608 miliarde EUR
  • Contribuția Slovaciei la bugetul UE, ca procent din VNB: 0,80 %

Mai multe cifre legate de bugetul, veniturile și cheltuielile UE:

Proiecte finanțate de UE în Slovacia

Sumele cu care contribuie Slovacia la bugetul UE sunt direcționate către finanțarea de programe și proiecte în toate țările UE (construcții de drumuri, subvenționarea cercetătorilor, protecția mediului etc.).

Aflați cum sunt utilizate fondurile europene în Slovacia.

Informații practice