Eiropas Savienība

Slovākija

Īss apraksts

Slovākijas karogs

Valsts iekārta

Slovākija ir demokrātiska parlamentāra republika, kuras valdības vadītājam (premjerministram) ir plašākā izpildvara, bet valsts vadītājs (prezidents) formāli ir izpildvaras vadītājs, taču viņa pilnvaras ir ļoti ierobežotas. Valsts administratīvi ir iedalīta 8 reģionos, no tiem katrs nosaukts reģiona galvenās pilsētas vārdā. Kopš 2002. gada reģioniem ir piešķirta zināma autonomija.

Atrašanās vieta ES kartē

Tirdzniecība un ekonomika

Slovākijas svarīgākās ekonomikas nozares 2016. gadā bija rūpniecība (27,3 %), vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi (21,6 %), un valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselība un sociālie pakalpojumi (13,4 %).

Eiropas Savienības teritorijā noietu rod 85 % Slovākijas eksporta (Vācijā 22 %, Čehijā 12 %, Polijā 8 %), bet galvenie eksporta partneri ārpus ES ir ASV, Krievija un Ķīna (uz katru no šīm valstīm aiziet 2 % eksporta).

80 % importa ir no ES dalībvalstīm (no Vācijas 20 %, no Čehijas 17 % un no Austrijas 10 %), savukārt starp ārpussavienības valstīm Slovākijas galvenie importa partneri ir Dienvidkoreja (5 %) un Krievija (4 %).

Slovākija ES

Eiropas Parlaments

Slovākijai ir 13 deputāti Eiropas Parlamentā. Noskaidrojiet, kas ir šie deputāti.

Eiropas Parlamenta birojs Slovākijā 

Eiropas Savienības Padome

ES Padomē valstu ministri regulāri tiekas, lai pieņemtu ES tiesību aktus un saskaņotu politikas pasākumus. Slovākijas valdības pārstāvji regulāri piedalās Padomes sanāksmēs atkarībā no aplūkojamās politikas jomas.

Prezidentūra ES padomē

Eiropas Savienības Padomei nav pastāvīga vienpersoniska vadītāja, proti, priekšsēdētāja (kā tas ir, piemēram, Komisijā vai Parlamentā). Toties Padomei ir prezidentūra, kas ilgst sešus mēnešus un kuru secīgi uzņemas katra dalībvalsts.

Šo sešu mēnešu laikā attiecīgās valsts ministri vada Padomes sanāksmes dažādās politikas jomās, palīdz noteikt šo sanāksmju darba kārtību un veicina dialogu ar citām ES iestādēm.

Slovākijas prezidentūras laikposms:

2016. gada jūlijs – decembris.

Prezidentūra ES padomē

Sekojošā saite jūs novirzīs uz ārēju vietniPašreizējā ES Padomes prezidentūra

Eiropas Komisija

Slovākijā Eiropas Komisijas komisāra amatam tika izraudzīts Marošs Šefčovičs, priekšsēdētāja vietnieks, kura pārziņā ir enerģētikas savienība.

Komisijai katrā ES valstī ir tā sauktās pārstāvniecības.

Komisijas pārstāvniecība Slovākijā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Slovākijai ir 9 pārstāvji Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ar šo padomdevēju iestādi, kas pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un citas interešu grupas, konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, un tā sniedz informāciju par iespējamām izmaiņām dalībvalstu darba tirgū un sociālajā situācijā.

Eiropas Reģionu komiteja

Slovākijai ir 9 pārstāvji Eiropas Reģionu komitejā  — ES organizācijā, kas pārstāv reģionu un pašvaldību intereses. Ar šo konsultatīvo iestādi apspriežas par ierosinātajiem tiesību aktiem, tādējādi nodrošinot, ka tajos ņem vērā dažādu ES reģionu nostāju.

Pastāvīgā pārstāvniecība ES

Slovākijas pastāvīgā pārstāvniecība Briselē nodrošina saikni starp Slovākiju un ES iestādēm. Tās kā “Slovākijas vēstniecības ES” galvenais uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk pārstāvēt šīs valsts intereses un politiku ES.

Budžets un finansējums

Kāds ir Slovākijas finansiālais pienesums ES budžetā, un cik liels ir tās saņemtais atbalsts?

Dalībvalstu finanšu iemaksas ES budžetā tiek noteiktas taisnīgi un atbilstīgi to rocībai. Jo lielāka valsts ekonomika, jo apjomīgākas iemaksas — un otrādi. ES budžeta mērķis nav līdzekļu pārdale, bet gan visu Eiropas iedzīvotāju kā vienota kopuma vajadzību aizsardzība.

Slovākijas finanšu sadalījums 2017. gada ES budžetā:

  • ES kopējie izdevumi Slovākijā: 1,645 miljardi eiro,
  • ES kopējie izdevumi, izteikti % no Slovākijas nacionālā kopienākuma (NKI): 1,97 %,
  • Slovākijas kopējais ieguldījums ES budžetā: 0,600 miljardi eiro,
  • Slovākijas ieguldījums ES budžetā % no NKI: 0,72 %.

Sīkāki dati par ES budžeta ieņēmumiem un izdevumiem:

ES finansēti projekti Slovākijā

Nauda, ko Slovākija iemaksā ES budžetā, palīdz finansēt Eiropas mēroga programmas un projektus, piemēram, ceļu būvi, atbalstu pētniecībai un vides aizsardzību.

Lasiet vēl par ES finansētajiem projektiem Slovākijā.

Back to top