Europos Sąjunga

Slovakija

Apžvalga

Sostinė: 

Bratislava

Plotas: 

49 035 km2

Gyventojų sk.: 

5 426 252 (2016 m.)

Gyventojų dalis (%), palyginti su bendru ES gyventojų skaičiumi: 

1,1 % (2016 m.)

Bendrasis vidaus produktas (BVP): 

80,958 milijardo EUR (2016 m.)

Oficialioji ES kalba (-os): 

slovakų

Politinė sistema: 

parlamentinė respublika

Vietų skaičius Europos Parlamente: 

13

Valiuta: 

Euro. Priklauso euro zonai nuo 2009 m. sausio 1 d.

Schengen area member: 

Taip, priklauso Šengeno erdvei nuo 2007 m. gruodžio 21 d.

ES valstybė narė nuo: 

2004 m. gegužės 1 d.

Pirmininkavimas Tarybai: 

Ši nuoroda nukreipia į išorės interneto svetainę.šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančią šalį - Slovakijos pirmininkavimo Tarybai datos

Slovakija yra šalis Vidurio Europos rytinėje dalyje, vakaruose ji ribojasi su Čekija ir Austrija, šiaurėje – su Lenkija, rytuose – su Ukraina, o pietuose – su Vengrija. Šalies šiaurinėje dalyje stūkso Karpatų kalnai, jiems priklauso ir Aukštieji Tatrai, kuriais eina Slovakijos ir Lenkijos vandenskyra. Šalies pietinėje dalyje driekiasi Dunojaus žemumos.

Svarbiausi Slovakijos ekonomikos sektoriai 2015 m. buvo pramonė (25,2 %), didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (22,0 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (13,6 %).

Pagrindinės Slovakijos eksporto partnerės yra Vokietija, Čekija ir Lenkija, o pagrindinės importo partnerės – Vokietija, Čekija ir Austrija.

Slovakija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Slovakijai atstovauja 13 narių.

Europos Parlamento biuras Slovakijoje 

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Slovakijos vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Šiuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Slovakijos pirmininkavimo Tarybai datos:

2016 m. liepos–gruodžio mėn.

Pirmininkavimas ES

Europos Komisija

Slovakijos deleguotas Europos Komisijos narys yra Marošas Šefčovičius, už energetikos sąjungą atsakingas pirmininko pavaduotojas.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Slovakijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 9 Slovakijos atstovai. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

 

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Slovakijai atstovauja 9 nariai. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

 

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Slovakija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Slovakijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek lėšų Europos Sąjungai skiria ir iš jos gauna Slovakija?

Valstybių narių finansinis įnašas į ES biudžetą padalijamas sąžiningai, atsižvelgiant į jų pajėgumus. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai. ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o didžiausią dėmesį skirti visų europiečių poreikiams.

2015 m. Slovakijos ir ES įnašų finansiniai duomenys:

  • Iš viso ES išlaidų Slovakijoje – 3,735 milijardo EUR.
  • Bendros ES išlaidos Slovakijoje sudaro 4,91 % šalies bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP)
  • Visas Slovakijos įnašas į ES biudžetą – 0,608 milijardo EUR.
  • Slovakijos įnašas į ES biudžetą sudaro 0,80 % Slovakijos BNP

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Slovakijoje

Slovakijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Slovakijai.

Praktinė informacija

Back to top