Európai Unió

Szlovákia

Áttekintés

Főváros: 

Pozsony

Terület: 

49 035 km2

Népesség: 

5 426 252 (2016)

A népességnek az EU összlakosságához viszonyított aránya: 

1,1 % (2016)

Bruttó hazai termék (GDP): 

80,958 milliárd EUR (2016)

Hivatalos uniós nyelv(ek): 

szlovák

Államforma, politikai rendszer: 

parlamentáris köztársaság

Képviselői helyek száma az Európai Parlamentben: 

13

Pénznem: 

Euró. (Szlovákia 2009. január 1. óta az euróövezet tagja)

Schengen area member: 

Szlovákia 2007. december 21. óta tagja az útlevélmentes utazást biztosító schengeni térségnek.

Az Európai Unió tagországa: 

2004. május 1. óta

Soros uniós elnökség: 

A következő link külső webhelyre irányít átEU Tanácsának jelenlegi elnökségéről - A szlovák soros elnökség időszaka(i)

Szlovákia kelet-közép-európai ország, nyugaton a Cseh Köztársaság és Ausztria, északon Lengyelország, keleten Ukrajna, délen pedig Magyarország határolja. Az ország északi és keleti részén a Kárpátok hegysége húzódik, mely magában foglalja a Magas-Tátrát, ahol a hegylánc legmagasabb csúcsa található. Szlovákia és Lengyelország közötti természetes határvonalként a Magas-Tátra vízválasztót képez a Duna és a Balti-tengerbe ömlő Visztula vízgyűjtő területe között. Az ország déli része síkvidék, a Duna-menti síksághoz tartozik.

2015-ben a szlovák gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: az ipar (25,2%), a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (22%), továbbá a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás, valamint a humánegészségügyi és szociális ellátás (13,6%).

Szlovákia elsősorban Németországba, a Cseh Köztársaságba és Lengyelországba exportál árut, a behozatal tekintetében pedig Németország, a Cseh Köztársaság és Ausztria a fő kereskedelmi partnere.

Szlovákia az EU-ban

Európai Parlament

Szlovákia 13 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli a szlovákiai választópolgárokat az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Szlovákiai Tájékoztatási Irodája 

Az EU Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a szlovák kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A szlovák soros elnökség időszaka(i):

2016. július–december

Az EU Tanácsának elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság szlovák tagja Maroš Šefčovič, aki az energiaunióért felelős alelnök.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Szlovákiai Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Szlovákiának 9 tagja van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerő-piaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Európai Bizottsága

Szlovákiának 9 képviselője van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Szlovákia a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Szlovákia a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

A tagállamok méltányos alapon, anyagi lehetőségeik arányában fizetnek be a közös uniós költségvetésbe. Azaz a nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményűek pedig kevesebbel járulnak hozzá a közös kasszához. Az uniós költségvetés célja nem a vagyon újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak.

A 2015-es uniós költségvetés sarokszámai Szlovákia vonatkozásában:

  • Az összes uniós kiadás Szlovákiában: 3,735 milliárd EUR
  • Az összes uniós kiadás a szlovák bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI) viszonyítva: 4,91 %
  • Szlovákia összes befizetése az uniós költségvetésbe: 0,608 milliárd EUR
  • Szlovákiának az uniós költségvetésbe történő befizetései a szlovák GNI-hez viszonyítva: 0,80 %

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Szlovákiában

A tagállamok, így a Szlovákia által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú program és projekt finanszírozását – pl. utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét – teszi lehetővé EU-szerte.

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy Szlovákia milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.

Hasznos tudnivalók

Back to top