Európai Unió

Szlovákia

Szlovákia

Áttekintés

Szlovákia lobogója

Államforma, politikai rendszer

Szlovákia parlamentáris köztársaság. A kormány élén a miniszterelnök áll, akinek a kezében összpontosul a végrehajtó hatalom zöme. A végrehajtó hatalom feje formálisan az államfő (elnök), aki azonban korlátozott hatalommal rendelkezik. Az ország területe 8 régióra oszlik, amelyek mindegyike a legfontosabb városáról kapta a nevét. 2002 óta ezek a régiók bizonyos fokú önállóságot élveznek.

Az ország földrajzi helyzete az EU-ban

Kereskedelem és gazdaság

2018-ban a szlovák gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: az ipar (26,2%), a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (20,2%), a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás, valamint a humán-egészségügyi és szociális ellátás (14,8%).

Az EU-n belüli kereskedelem a szlovák export 86%-át teszi ki (ezen belül a kivitel 22%-a Németországba, 12%-a Csehországba, 8%-a pedig Lengyelországba irányul). Ami az EU-n kívülre irányuló exportot illeti, a szlovák termékek 3%-a az Egyesült Államokban, 2–2%-a pedig Oroszországban és Kínában talál vevőre.

A Szlovákiába behozott termékek 80%-a EU-tagországból érkezik (20%-uk Németországból, 16%-uk Csehországból, 10%-uk Ausztriából). Ami a nem uniós importot illeti, a termékek 5%-a érkezik Kínából, csakúgy mint Dél-Koreából.

Szlovákia az EU-ban

Európai Parlament

Szlovákia 14 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli Szlovákia választópolgárait az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Szlovákiai Tájékoztatási Irodája 

Az Európai Unió Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a szlovák kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A szlovák soros elnökség időszaka:

2016. július–december

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

A következő link külső webhelyre irányít átAz EU Tanácsának jelenlegi elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság szlovák tagja Maroš Šefčovič, aki az intézményközi kapcsolatokért és a tervezésért felelős alelnök.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Szlovákiai Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Szlovákiának 9 tagja van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerőpiaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Európai Bizottsága

Szlovákiának 9 tagja van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Szlovákia a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Szlovákia a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

Méltányosan, az ország lehetőségeit figyelembe véve kerül kiszámításra, hogy az egyes uniós országok mennyit fizetnek be az uniós költségvetésbe. Minél nagyobb gazdasággal rendelkezik az adott ország, annál többel járul hozzá a közös kasszához.

Az uniós költségvetés célja nem az anyagi javak újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak.

A 2018-as uniós költségvetés sarokszámai Szlovákia vonatkozásában:

  • Az összes uniós kiadás Szlovákiában: 2,457 milliárd EUR
    (ez a szlovák gazdaság 2,78%-ának felel meg)
  • Szlovákia összes befizetése az uniós költségvetésbe: 0,764 milliárd EUR
    (ez a szlovák gazdaság 0,86%-ának felel meg)

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Szlovákiában

A tagállamok, így Szlovákia által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú – pl. utak építését, a kutatói munka támogatását és a környezet védelmét célzó – program és projekt finanszírozását teszi lehetővé EU-szerte.

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy Szlovákia milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.

Back to top