Europska unija

Slovačka

Pregled

Slovačka zastava

Politički sustav

Slovačka je parlamentarna demokratska republika s predsjednikom vlade – premijerom – koji ima najveću izvršnu vlast i šefom države – predsjednikom – koji je formalno na čelu izvršne vlasti, no raspolaže s vrlo ograničenim ovlastima. Zemlja je podijeljena u 8 regija od kojih svaka nosi ime po svojem glavnom gradu. Regije su 2002. dobile određeni stupanj autonomije.

Smještaj na na karti EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori slovačkoga gospodarstva 2016. bili su industrija (27,3 %), veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (21,6 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (13,4 %).

Trgovina unutar EU-a čini 85 % izvoza Slovačke (Njemačka 22 %, Češka 12 % i Poljska 8 %), dok se izvan EU-a po 2 % izvoza ostvaruje u SAD, Rusiju i Kinu.

Iz država članica EU-a dolazi i 80 % uvoza (Njemačka 20 %, Češka 17 % i Austrija 10 %), a izvan EU-a 5 % dolazi iz Južne Koreje i 4 % iz Rusije.

Slovačka u EU-u

Europski parlament

Slovačka ima 13 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su ti zastupnici.

Ured Europskog parlamenta u Slovačkoj 

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici iz slovačke vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, za rad Vijeća nadležna je država koja predsjeda Vijećem, a one se izmjenjuju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi slovačkog predsjedanja:

srpanj – prosinac 2016.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Sljedeća vas poveznica preusmjerava na vanjsko web-mjestoTrenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Slovački je povjerenik u Europskoj komisijiMaroš Šefčovič, potpredsjednik zadužen za energetsku uniju.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Slovačkoj

Europski gospodarski i socijalni odbor

Slovačka ima 9 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Slovačka ima 9 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njihovu donošenju uzmu u obzir perspektive svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Slovačka komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna zadaća slovačkog „veleposlanstva u EU-u” jest osigurati što učinkovitije zastupanje njezinih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Slovačka pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-a pravedno su utvrđeni u skladu s veličinom njihova gospodarstva. Što je gospodarstvo države razvijenije, ona uplaćuje više, i obrnuto. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih građana EU-a.

Pregled financijskih odnosa između Slovačke i EU-a u 2017.:

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Slovačkoj: 1,645 milijarde EUR
  • Ukupna potrošnja EU-a kao postotak slovačkog bruto nacionalnog dohotka (BND): 1,97 %
  • Ukupni doprinos Slovačke proračunu EU-a: 0,600 milijardi EUR
  • Doprinos Slovačke proračunu EU-a izražen kao postotak njezina BND-a: 0,72 %

Saznajte više o proračunu EU-a, prihodima i rashodima:

Projekti koje u Slovačkoj financira EU

Novcem koji Slovačka uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice, za gradnju cesta, subvencioniranje istraživača i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Slovačku.

Back to top