Euroopa Liit

Slovakkia

Ülevaade

Slovakkia lipp

Poliitiline süsteem

Slovakkia on parlamentaarne demokraatlik vabariik, mille valitsusjuht on peaminister, kelle käes on suurem osa täitevvõimust, ning mille riigipea on president, kellel on väga piiratud volitused. Riik on jaotatud kaheksaks maakonnaks, millest igaüks on oma nime saanud sealse suurima linna järgi. Alates 2002. aastast on neile antud teatav autonoomia.

Asukoht Euroopa Liidu kaardil

Kaubandus ja majandus

Slovakkia majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2016. aastal tööstus (27,3%), hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (21,6%), avalik haldus, riigikaitse, haridus ning tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (13,4%).

ELi-sisene kaubandus moodustab Slovakkia ekspordist 85% (Saksamaa 22%, Tšehhi Vabariik 12% ja Poola 8%), samas kui ELi-väliselt läheb 2% Ameerika Ühendriikidesse, Venemaale ja Hiinasse.

80% impordist on pärit ELi liikmesriikidest (Saksamaa 20%, Tšehhi Vabariik 17% ja Austria 10%), samas kui väljastpoolt ELi tuleb 5% Lõuna-Koreast ja 4% Venemaalt.

Slovakkia ELis

Euroopa Parlament

Slovakkiast on Euroopa Parlamenti valitud 13 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Slovakkias 

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Slovakkia valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi nõukogu eesistujariigiks. See vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Slovakkia eesistumise perioodid:

juuli–detsember 2016

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Järgmine link viib välisele veebisaidilePraegune ELi nõukogu eesistujariik

Euroopa Komisjon

Slovakkia poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Maroš Šefčovič, kelle vastutusalaks on energialiit. Ta on ka komisjoni asepresident.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Slovakkias

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Slovakkial on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 9 esindajat. Selle nõuandva institutsiooniga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Euroopa Regioonide Komitee

Slovakkial on Regioonide Komitees 9 esindajat. Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva institutsiooniga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Slovakkia suhtleb ELi institutsioonidega ka oma Brüsselis asuva alalise esinduse kaudu. Selle ELi juures asuva Slovakkia nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju Slovakkia rahaliselt panustab ning ise saab?

Liikmesriikide rahaline panus ELi eelarvesse jagatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi. ELi eelarve eesmärk ei ole jagada ümber rikkust, vaid pigem keskenduda tervikuna kõigi eurooplaste vajadustele.

Slovakkia rahaliste vahendite jaotus ELis 2017. aastal

  • ELi kogukulud Slovakkias: 1,645 miljardit eurot
  • ELi kogukulude osakaal (%) Slovakkia kogurahvatulus: 1,97%
  • Slovakkia kogupanus ELi eelarvesse: 0,600 miljardit eurot
  • Slovakkia poolt ELi eelarvesse tehtava panuse osakaal (%) riigi kogurahvatulus: 0,72%

Lisateave ELi eelarve, tulude ja kulude kohta:

ELi rahastatud projektid Slovakkias

Rahalised vahendid, mida Slovakkia maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas ELi rahalised vahendid Slovakkiale kasulikud on.

Back to top