Euroopa Liit

Slovakkia

Ülevaade

Pealinn: 

Bratislava

Pindala: 

49 035 km2

Rahvaarv: 

5 426 252 (2016)

Rahvaarvu osakaal (%) kogu ELi rahvaarvust: 

1,1 % (2016)

Sisemajanduse koguprodukt (SKP): 

80,958 miljardit EUR (2016)

ELi ametlik(ud) keel(ed): 

slovaki keel

Poliitiline süsteem: 

parlamentaarne vabariik

Kohti Euroopa Parlamendis: 

13

Rahaühik: 

Euro. Euroala liige alates 1. jaanuarist 2009

Schengen area member: 

Jah, Slovakkia on Schengeni ala liige alates 21. detsembrist 2007

ELi liikmesriik alates: 

1. mai 2004

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja: 

Järgmine link suunab välise veebisaidi juurdeEuroopa Liidu Nõukogu praeguse eesistuja - Slovakkia eesistumise perioodid

Slovakkia on riik Kesk- ja Ida-Euroopas, mis piirneb Tšehhi Vabariigi ja Austriaga läänes, Poolaga põhjas, Ukrainaga idas ja Ungariga lõunas. Üle riigi põhjaosa laiuvad Karpaadid, mille hulka kuuluvad ka Kõrg-Tatrad, mis moodustavad loodusliku valgala Slovakkia ja Poola vahel. Riigi lõunapoolses osas asuvad tasandikud ja Doonau madalik.

Slovakkia majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2015. aastal tööstus (25,2 %), hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (22,0 %), avalik haldus, riigikaitse, haridus ning tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (13,6 %).

Slovakkia peamised ekspordipartnerid on Saksamaa, Tšehhi Vabariik ja Poola ning peamised impordipartnerid on Saksamaa, Tšehhi Vabariik ja Austria.

Slovakkia ELis

Euroopa Parlament

Slovakkiast on Euroopa Parlamenti valitud 13 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Slovakkias

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Slovakkia valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi Nõukogu eesistujariigiks. Viimane vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Slovakkia eesistumise perioodid:

juuli – detsember 2016

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik kohta.

Euroopa Komisjon

Slovakkia poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Maroš Šefčovič, kelle vastutusalaks on energialiit. Ta on ka komisjoni asepresident.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Slovakkias

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Slovakkial on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 9 esindajat. Selle nõuandva organiga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Euroopa Regioonide Komitee

Slovakkial on Euroopa Regioonide Komitees 9 esindajat. Euroopa Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva organiga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada kõnealustes õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Slovakkia suhtleb ELi institutsioonidega ka läbi oma Brüsselis asuva alalise esinduse. Selle ELi juures asuva Slovakkia nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju Slovakkia rahaliselt panustab ning ise saab?

Liikmesriikide rahaline panus ELi eelarvesse jagatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi. ELi eelarve eesmärk ei ole jagada ümber rikkust, vaid pigem keskenduda tervikuna kõigi eurooplaste vajadustele.

Slovakkia rahaliste vahendite jaotus ELis 2015. aastal:

  • ELi kogukulud Slovakkias – 3,735 miljardit EUR
  • ELi kogukulude osakaal Slovakkias kogurahvatulust – 4,91 %
  • Slovakkia kogupanus ELi eelarvesse – 0,608 miljardit EUR
  • Slovakkia poolt ELi eelarvesse tehtava panuse osakaal tema kogurahvatulust – 0,80 %

Täiendavad arvandmed ELi eelarvest, tuludest ja kuludest:

ELi rahastatud projektid Slovakkias

Rahalised vahendid, mida Slovakkia maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas Slovakkia ELi-poolsest rahastamisest kasu saab.

Praktiline teave

Back to top