Evropská unie

Slovensko

Přehled

vlajka Slovenska

Politický systém

Slovensko je parlamentní demokratická republika. Prezident je sice formální hlavou výkonné moci, ale má jen omezené pravomoci. Rozhodující výkonnou moc má předseda vlády. Země je rozdělena na 8 krajů, které jsou pojmenovány podle jejich hlavního města a jimž byla v roce 2002 přiznána určitá míra autonomie.

Slovensko na mapě EU

Obchod a hospodářství

Nejdůležitějšími odvětvími slovenského hospodářství byly v roce 2016 průmysl (27,3 %), velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovací a stravovací služby (21,6 %) a veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (13,4 %).

V rámci obchodu se členskými zeměmi EU se realizuje 85 % slovenského vývozu (22 % do Německa, 12 % do České republiky a 8 % do Polska), zatímco za hranice EU směřují 2 % slovenského vývozu do USA, 2 % do Ruska a 2 % do Číny.

Pokud jde o dovoz, 80 % pochází z členských států EU (20 % z Německa, 17 % z České republiky a 10 % z Rakouska), zatímco ze zemí mimo EU pochází 5 % z Jižní Koreje a 4 % z Ruska.

Slovensko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 13 poslanců ze Slovenska. Další informace o těchto poslancích

Informační kancelář Evropského parlamentu na Slovensku 

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci slovenské vlády (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období slovenského předsednictví:

červenec – prosinec 2016

Předsednictví Rady EU

Prostřednictvím následujícího odkazu budete přesměrováni na externí internetové stránky Aktuálního předsednictví Rady EU.

Evropská komise

Na člena Evropské komise Slovensko nominovalo Maroše Šefčoviče, který je místopředsedou pro energetickou unii.

Komise má v každé zemi EU místní kancelář – zastoupení.

Zastoupení Komise na Slovensku

Evropský hospodářský a sociální výbor

Slovensko má v Evropském hospodářském a sociálním výboru 9 zástupců. Tento poradní orgán, který zastupuje zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny, je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci členských států.

Evropský výbor regionů

Slovensko má v Evropském výboru regionů, kde zasedají místní a regionální zástupci, 9 zástupců. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy zohledňují hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

Slovensko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby slovenské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků poskytuje Slovensko do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě podle jejich možností. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak. Rozpočet EU neslouží k přerozdělování bohatství, ale k tomu, aby sloužil potřebám Evropanů jako celku.

Finanční prostředky směřující z EU na Slovensko a naopak (2017):

  • Výdaje EU na Slovensku celkem: 1,645 miliardy eur
  • Výdaje EU celkem jako % podíl slovenského hrubého národního důchodu (HND): 1,97 %
  • Slovenský příspěvek do rozpočtu EU celkem: 0,600 miliardy eur
  • Slovenský příspěvek do rozpočtu EU jako % podíl slovenského HND: 0,72 %

Další údaje týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty realizované na Slovensku za finančního přispění EU

Příspěvek Slovenska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků či ochranu životního prostředí.

Další informace o tom, jak Slovensko čerpá finanční prostředky EU

Back to top