Europeiska Unionen

Rumänien

Översikt

Huvudstad: 

Bukarest

Yta: 

238 391 km2

Folkmängd: 

19 760 314 (2016)

Folkmängd i procent av EU:s befolkning: 

3,9 % (2016)

Bruttonationalprodukt (BNP): 

169,578 miljarder EUR (2016)

Officiella EU-språk: 

Rumänska

Statsskick: 

Semipresidentiell republik

Antal platser i Europaparlamentet: 

32

Valuta: 

Rumänsk leu (RON)

Schengen area member: 

Nej, Rumänien är inte med i Schengenområdet

EU-medlem sedan: 

1 januari 2007

Ordförandeland i EU: 

Länken går till en extern webbplatsEU:s nuvarande ordförandeland - Rumäniens ordförandeskap

Rumänien ligger i sydöstra Europa och domineras i de norra och centrala delarna av Karpaterna. I söder ligger den vidsträckta Donauslätten som övergår i ett delta vid Svarta havet.

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2015 var industri (26,4 %), grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (17,9 %) och offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (11,7 %).

Rumänien exporterar främst till Frankrike, Italien och Tyskland och importerar mest från Italien, Tyskland och Ungern.

Rumänien i EU

Europaparlamentet

Rumänien har 32 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är

Europaparlamentets kontor i Rumänien

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Rumäniens regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är landets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Rumäniens ordförandeskap:

jan–juni 2019

EU:s ordförandeskap

EU-kommissionen

Rumäniens ledamot i EU-kommissionen är Corina Creţu, som ansvarar för regionalpolitik.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens kontor i Rumänien

Ekonomiska och sociala kommittén

Rumänien har 15 ledamöter i Ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Europeiska regionkommittén

Rumänien har 10 ledamöter i Europeiska regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Rumänien för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Rumäniens ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Rumänien med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa. Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället se till EU-invånarnas behov som helhet.

Rumänien och EU-budgeten 2015:

  • EU-bidrag till Rumänien: 6,538 miljarder EUR
  • EU-bidragen i procent av landets bruttonationalinkomst: 4,15 %
  • Rumäniens EU-avgift: 1,319 miljarder EUR
  • Rumäniens EU-avgift i procent av dess bruttonationalinkomst: 0,84 %

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt i Rumänien

Rumäniens bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt i Rumänien.

Praktisk information

Back to top