Europeiska Unionen

Rumänien

Rumänien

Översikt

Rumäniens flagga

Statsskick

Rumänien är en parlamentarisk republik med stark presidentmakt. Landet har en regeringschef – premiärministern – och en statschef – presidenten. Den verkställande makten utövas av både regeringen och presidenten. Landet är indelat i 41 län plus huvudstaden Bukarest. Varje län har ett råd som ansvarar för den lokala förvaltningen och en landshövding som sköter nationella frågor på länsnivå.

Visa på EU-karta

Handel och ekonomi

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2018 var industri (26,1 %), grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (20,2 %) och offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (14,5 %).

Handeln inom EU står för 77 % av Rumäniens export (Tyskland 23 %, Italien 11 % och Frankrike 7 %), medan 3 % går till Turkiet och 2 % till USA.

Av importen kommer 75 % från EU-länderna (Tyskland 20 %, Italien 9 % och Ungern 7 %), medan 5 % kommer från Kina och 4 % från Turkiet.

Rumänien i EU

Europaparlamentet

Rumänien har 33 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är.

Europaparlamentets kontor i Rumänien

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Rumäniens regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är landets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Rumäniens ordförandeskap:

Januari–juni 2019

Ordförandeskapet i ministerrådet

Länken går till en extern webbplatsEU:s nuvarande ordförandeland

Europeiska kommissionen

Rumäniens ledamot i Europeiska kommissionen är Adina-Ioana Vălean, som ansvarar för transport.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens kontor i Rumänien

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Rumänien har 15 ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Europeiska regionkommittén

Rumänien har 15 ledamöter i Europeiska regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Rumänien för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Rumäniens ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Rumänien med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa.
Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället bidra till EU-invånarnas behov som helhet. 

Rumänien och EU-budgeten 2018:

  • EU-bidrag till Rumänien – 4,865 miljarder euro
    (motsvarande 2,45 % av Rumäniens ekonomi)
  • Rumäniens EU-avgift – 1,655 miljarder euro
    (motsvarande 0,83 % av Rumäniens ekonomi)

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt i Rumänien

Rumäniens bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt i Rumänien

Back to top