Evropska unija

Romunija

Pregled

Glavno mesto: 

Bukarešta

Površina: 

238 391 km2

Prebivalstvo: 

19 760 314 (2016)

Prebivalstvo v % skupnega prebivalstva EU: 

3,9 % (2016)

Bruto domači proizvod (BDP): 

169,578 milijarde EUR (2016)

Uradni jezik(-i) EU: 

romunščina

Politična ureditev: 

republika s polpredsedniškim sistemom

Število sedežev v Evropskem parlamentu: 

32

Valuta: 

romunski lev (RON)

Schengen area member: 

Ne, Romunija ni članica schengenskega območja.

Država članica EU od: 

1. januarja 2007

Predsedovanje Svetu EU: 

Naslednja povezava vsebuje preusmeritev na zunanje spletišče.trenutnem predsedovanju Svetu EU - Romunsko predsedovanje Svetu EU

Romunija leži na jugovzhodu Evrope. Severni in osrednji del države prekrivajo Karpati, na jugu se razteza široka dolina reke Donave, ki se ob izlivu v Črno morje razširi v delto.

Najpomembnejši gospodarski sektorji Romunije leta 2015 so bili industrija (26,4 %), trgovina na debelo in drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (17,9 %), javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (11,7 %).

Glavni izvozni partnerji so Nemčija, Italija in Francija, glavni uvozni partnerji pa Nemčija, Italija in Madžarska.

Romunija v EU

Evropski parlament

Iz Romunije prihaja 32 poslancev Evropskega parlamenta: več o romunskih poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Romuniji

Svet EU

V Svetu EU se redno srečujejo ministri držav članic ter sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki romunske vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija in Parlament. Njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU; tako predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Romunsko predsedovanje Svetu EU:

jan–jun 2019

Predsedovanje Svetu EU.

Evropska komisija

Članica Evropske komisije iz Romunije je Corina Creţu, ki je pristojna za regionalno politiko.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije v Romuniji

Evropski ekonomsko–socialni odbor

Romunija ima v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru 15 predstavnikov. To je posvetovalno telo, ki predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine, pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU ter svetuje v zvezi s spremembami delovnih in socialnih razmer v državah članicah.

Evropski odbor regij

Romunija ima v Evropskem odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU, 10 predstavnikov. To je posvetovalno telo, ki pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Romunije z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega romunskega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se romunski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Romunija prispeva in koliko prejme

Prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno. Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, pač pa potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote.

Finančna razčlenitev Romunije–EU za leto 2015:

  • Skupaj finančna sredstva EU za Romunijo: 6,538 milijarde EUR
  • Skupaj finančna sredstva EU v % romunskega bruto nacionalnega dohodka (BND): 4,15 %
  • Skupaj romunski prispevek v proračun EU: 1,319 milijarde EUR
  • Romunski prispevek v proračun EU v % romunskega BND: 0,84 %

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti v Romuniji, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Romunija, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o tem, kaj so Romuniji prinesla sredstva EU.

Praktične informacije

Back to top