Unia Europejska

Rumunia

Informacje ogólne

Stolica: 

Bukareszt

Powierzchnia: 

238 391 km2

Ludność państwa: 

19 760 314 (2016 r.)

Odsetek ludności UE: 

3,9 % (2016 r.)

Produkt krajowy brutto (PKB): 

169,578 miliardów EUR (2016 r.)

Język urzędowy: 

rumuński

Ustrój polityczny: 

republika półprezydencka

Liczba posłów w Parlamencie Europejskim: 

32

Waluta: 

lej (RON)

Schengen area member: 

Nie. Rumunia nie jest członkiem strefy Schengen.

W UE od: 

1 stycznia 2007 r.

Przewodnictwo w Radzie: 

Poniższy link przekierowuje na zewnętrzną stronę internetową.aktualnym przewodnictwie w Radzie UE - Daty rumuńskiej prezydencji

Rumunia leży w południowo-wschodniej części Europy. W północnej oraz centralnej części kraju dominującą formę krajobrazu stanowią Karpaty. Na południu rozciąga się dolina Dunaju, który tworzy deltę przy ujściu do Morza Czarnego.

Do najważniejszych sektorów rumuńskiej gospodarki w 2015 r. należały: przemysł (26,4 %), handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (17,9 %) oraz działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, ochroną zdrowia i pracą społeczną (11,7 %).

Główne rynki eksportowe dla rumuńskiej gospodarki to Niemcy, Włochy i Francja, a w przypadku importu – Niemcy, Włochy i Węgry.

Rumunia w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 32 posłów z Rumunii. Więcej informacji o rumuńskich eurodeputowanych

Biuro Parlamentu Europejskiego w Rumunii

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia, w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele rumuńskiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący akurat prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty rumuńskiej prezydencji:

styczeń–czerwiec 2019 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Rumuńską komisarz w Komisji Europejskiej jest Corina Creţu, która odpowiada za politykę regionalną.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji w Rumunii

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Rumunia ma 15 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu unijny prawodawca może zyskać lepsze wyobrażenie co do ich ewentualnych skutków dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Rumunia ma 10 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Rumunia utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego Stałego Przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Rumunii przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile Rumunia wpłaca do budżetu UE i ile z niego otrzymuje?

Wkład finansowy państw członkowskich do budżetu jest określany sprawiedliwie, czyli stosownie do możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót. Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków.

Rumunia a budżet UE w 2015 r.:

  • Łączne wydatki UE w Rumunii: 6,538 miliardów EUR
  • Łączne wydatki UE jako % rumuńskiego dochodu narodowego brutto (DNB): 4,15 %
  • Łączny wkład Rumunii do budżetu UE: 1,319 miliardów EUR
  • Wkład Rumunii do budżetu UE jako % jej DNB: 0,84 %

Więcej danych na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE w Rumunii

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Rumunię wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Rumunia się zmienia dzięki unijnym funduszom.

Rumunia – informacje praktyczne

Back to top