Europese Unie

Roemenië

In het kort

Hoofdstad: 

Boekarest

Oppervlakte: 

238 391 km2

Bevolking: 

19 760 314 (2016)

Bevolking in % van de totale EU-bevolking: 

3,9 % (2016)

Bruto binnenlands product (bbp): 

169,578 miljard EUR (2016)

Officiële EU-talen: 

Roemeens

Staatsbestel: 

parlementaire republiek

EU-lidstaat sinds: 

1 januari 2007

Aantal zetels in het Europees Parlement: 

32

Munteenheid: 

Roemeense leu (RON)

Schengenland: 

Nee, Roemenië maakt geen deel uit van het Schengengebied.

Voorzitterschap van de Raad: 

De volgende link brengt u naar een externe websitehuidige voorzitterschap van de Raad van de EU - Voorzitterschappen van Roemenië

Roemenië ligt in Zuidoost-Europa. In het noorden en midden van het land liggen de Karpaten, in het zuiden ligt de Donauvallei die via een delta uitloopt in de Zwarte Zee.

De belangrijkste sectoren van de Roemeense economie waren in 2015 industrie (26,4 %), groot- en detailhandel, vervoer en horeca (17,9 %), overheid, defensie, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk (11,7 %).

Roemenië exporteert vooral naar Duitsland, Italië en Frankrijk en importeert vooral uit Duitsland, Italië en Hongarije.

Roemenië in de EU

Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 32 Roemeense leden.

Bureau van het Europees Parlement in Roemenië

Raad van de EU

In de Raad van de EU komen nationale ministers regelmatig bijeen om het beleid te coördineren en EU-wetgeving aan te nemen. Wie de vertegenwoordigers van de Roemeense regering op deze vergaderingen zijn, hangt af van het behandelde onderwerp.

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De Raad van de EU heeft geen permanente individuele voorzitter (zoals bijvoorbeeld de Commissie of het Parlement). De werkzaamheden worden geleid door het land dat het voorzitterschap bekleedt, een taak die om de 6 maanden rouleert.

Gedurende deze 6 maanden zitten de ministers van de regering van dat land de vergaderingen voor. Zij helpen de agenda van Raadszittingen op alle beleidsterreinen op te stellen en de dialoog met de andere EU-instellingen vlot te laten verlopen.

Voorzitterschappen van Roemenië:

januari-juni 2019

Voorzitterschap van de Raad van de EU.

Europese Commissie

Roemenië heeft Corina Creţu aangewezen als lid van de Europese Commissie. Zij is bevoegd voor regionaal beleid.

De Commissie heeft in elk EU-land een eigen kantoor, de zogenaamde "vertegenwoordiging".

Vertegenwoordiging van de Commissie in Roemenië

Europees Economisch en Sociaal Comité

Roemenië heeft 15 vertegenwoordigers in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dit adviesorgaan, dat werkgevers, werknemers en andere belangengroepen vertegenwoordigt, wordt geraadpleegd over wetsvoorstellen, zodat de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de landen duidelijker worden.

Europees Comité van de Regio’s

Roemenië heeft 10 vertegenwoordigers in het Europees Comité van de Regio's, dat de regionale en lokale overheden in de EU vertegenwoordigt. Dit adviesorgaan wordt geraadpleegd over voorgestelde wetgeving. Dat moet ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met het standpunt van elke regio in de EU.

Permanente vertegenwoordiging bij de EU

Roemenië houdt contact met de EU-instellingen via zijn permanente vertegenwoordiging in Brussel. Als "Roemeense ambassade bij de EU" is het haar voornaamste taak ervoor te zorgen dat de belangen en het beleid van het land zo goed mogelijk worden verdedigd in de EU.

Begroting en financiering

Hoeveel betaalt en ontvangt Roemenië?

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht verdeeld. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt. De begroting van de EU heeft niet als doel de rijkdom te herverdelen, maar richt zich op de behoeften van alle Europeanen samen.

Financiële EU-balans voor Roemenië in 2015:

  • Totale bestedingen van de EU in Roemenië: 6,538 miljard EUR
  • Totale EU-bestedingen in % van het Roemeense bruto nationaal inkomen (bni): 4,15 %
  • Totale Roemeense bijdrage aan de EU-begroting: 1,319 miljard EUR
  • Roemeense bijdrage aan de EU-begroting als % van het bni: 0,84 %

Meer cijfers over de EU-begroting, -inkomsten en -uitgaven:

Door de EU gefinancierde projecten in Roemenië

Het geld dat Roemenië bijdraagt aan de EU-begroting, helpt bij de financiering van programma’s en projecten in alle EU-landen: aanleg van wegen, subsidiëring van onderzoekers, milieubescherming enz.

Meer informatie over EU-steun voor Roemenië.

Praktische informatie