European Union website, the official EU website

Rumānija

Īss apraksts: 

Rumānijā, kas atrodas Eiropas dienvidaustrumu daļā, dominē Karpatu kalni ziemeļos un valsts centrālajā daļā. Dienviddaļā ir plašā Donavas ieleja, kas pie Melnās jūras veido deltu.

Svarīgākās Rumānijas ekonomikas nozares 2015. gadā bija rūpniecība (26,4 %), vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi (17,9 %), valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselība un sociālie pakalpojumi (11,7 %).

Rumānijas galvenie eksporta partneri ir Vācija, Itālija, Francija, savukārt galvenie importa partneri ir Vācija, Itālija un Ungārija.

Galvaspilsēta: 

Bukareste

Platība: 

238 391 km2

Iedzīvotāju skaits: 

19 870 647 (2015)

Iedzīvotāju īpatsvars % no kopējā ES iedzīvotāju skaita: 

3,9 % (2015)

Iekšzemes kopprodukts (IKP): 

160,353 miljardi EUR (2015)

ES oficiālā(s) valoda(s): 

rumāņu

Valsts iekārta: 

pusprezidentāla republika

ES dalībvalsts no: 

2007. gada 1. janvāra

Deputātu skaits Eiropas Parlamentā: 

32

Valūta: 

Rumānijas leja (RON)

Šengenas zonas valsts?: 

Nē, Rumānija nav Šengenas zonas valsts.

Padomes prezidentūra: 

ES Padomes rotējošā prezidentūra Rumānijas pārziņā pirmo reizi būs 2019. gadā.

Rumānija ES

Eiropas Parlaments

Rumānijai ir 32 deputāti Eiropas Parlamentā. Noskaidrojiet, kas ir šie deputāti.

Eiropas Parlamenta birojs Rumānijā

ES Padome

ES Padomē regulāri tiekas valstu ministri, lai pieņemtu ES tiesību aktus un saskaņotu politikas pasākumus. Rumānijas valdības pārstāvji regulāri piedalās Padomes sanāksmēs atkarībā no aplūkojamās politikas jomas.

ES Padomes prezidentūra

Eiropas Savienības Padomei nav pastāvīga vienas personas vadīta prezidija (kā tas ir, piemēram, Komisijā vai Parlamentā). Padomes prezidentūru, kas ilgst sešus mēnešus, secīgi uzņemas katra dalībvalsts.

Šo sešu mēnešu laikā attiecīgās valsts valdības ministri vada dažādiem jautājumiem veltītās Padomes sanāksmes, palīdz noteikt šo sanāksmju darba kārtību un veicina dialogu ar citām ES iestādēm.

Rumānijas prezidentūras laikposms:

2019. gada janvāris-jūnijs.

Vairāk par pašreizējo ES Padomes prezidentūru lasiet te.

Eiropas Komisija

Rumānijā Eiropas Komisijas komisāra amatam tika izraudzīta Korina Krecu, kuras pārziņā ir reģionālā politika.

Komisijai katrā ES valstī ir tā sauktās pārstāvniecības.

Komisijas pārstāvniecība Rumānijā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Rumānijai ir 15 pārstāvji  Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ar šo padomdevēju iestādi, kas pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un citas interešu grupas, konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, un tā sniedz informāciju par iespējamām izmaiņām dalībvalstu darba un sociālajā situācijā.

Reģionu komiteja

Rumānijai ir 10 pārstāvji Reģionu komitejā, kas pārstāv reģionu un pašvaldību intereses. Ar šo padomdevēju iestādi konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, tādējādi nodrošinot, ka šajos tiesību aktos ņem vērā pašvaldību un reģionu nostāju.

Pastāvīgā pārstāvniecība ES

Rumānijas pastāvīgā pārstāvniecība Briselē nodrošina saikni starp Rumāniju un ES struktūrām. Tās kā “Rumānijas vēstniecības ES” galvenais uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk pārstāvēt valsts intereses un politiku ES.

Budžets un finansējums

Kāds ir Rumānijas finansiālais pienesums ES budžetā, un cik liels ir atbalsts, ko tā saņem?

Dalībvalstu finanšu iemaksas ES budžetā atbilstīgi to rocībai tiek sadalītas taisnīgi. Jo lielāka valsts ekonomika, jo apjomīgākas iemaksas — un otrādi. ES budžeta mērķis nav līdzekļu pārdale, bet gan visu Eiropas iedzīvotāju kā vienota kopuma vajadzību aizsardzība.

Rumānijas finanšu sadalījums 2015. gada ES budžetā:

  • ES kopējie izdevumi Rumānijā  — 6,538 miljardi EUR
  • ES kopējie izdevumi, izteikti % no Rumānijas nacionālā kopienākuma (NKI) — 4,15 %
  • Rumānijas kopējais ieguldījums ES budžetā —  1,319 miljardi EUR
  • Rumānijas iemaksas ES budžetā, izteiktas % no valsts NKI — 0,84 %

Sīkāki dati par ES budžeta ieņēmumiem un izdevumiem:

ES finansēti projekti Rumānijā

Finanšu līdzekļi, ko Rumānija iemaksā ES budžetā, palīdz finansēt Eiropas mēroga programmas un projektus, piemēram, ceļu būvi, atbalstu pētniecībai un vides aizsardzību.

Lasiet vēl par ES finansētajiem projektiem Rumānijā.

Praktiska informācija