Europos Sąjunga

Rumunija

Apžvalga

Sostinė: 

Bukareštas

Plotas: 

238 391 km2

Gyventojų sk.: 

19 760 314 (2016 m.)

Gyventojų dalis (%), palyginti su bendru ES gyventojų skaičiumi: 

3,9 % (2016 m.)

Bendrasis vidaus produktas (BVP): 

169,578 milijardo EUR (2016 m.)

Oficialioji ES kalba (-os): 

rumunų

Politinė sistema: 

pusiau prezidentinė respublika

Vietų skaičius Europos Parlamente: 

32

Valiuta: 

Rumunijos lėja (RON)

Schengen area member: 

Ne, Rumunija nepriklauso Šengeno erdvei.

ES valstybė narė nuo: 

2007 m. sausio 1 d.

Pirmininkavimas Tarybai: 

Ši nuoroda nukreipia į išorės interneto svetainę.šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančią šalį - Rumunijos pirmininkavimo Tarybai datos

Rumunija yra Europos pietryčiuose. Šalies šiaurėje ir viduryje iškilę Karpatų kalnai, pietuose plyti platus Dunojaus slėnis, o prie Juodosios jūros – šios upės delta.

Svarbiausi Rumunijos ekonomikos sektoriai 2015 m. buvo pramonė (26,4 %), didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (17,9 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (11,7 %).

Pagrindinės Rumunijos eksporto partnerės yra Vokietija, Italija ir Prancūzija, o pagrindinės importo partnerės – Vokietija, Italija ir Vengrija.

Rumunija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Rumunijai atstovauja 32 nariai.

Europos Parlamento biuras Rumunijoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Rumunijos vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Jos darbui vadovauja jai pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Šiuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Rumunijos pirmininkavimo Tarybai datos:

2019 m. sausio–birželio mėn.

Pirmininkavimas ES

Europos Komisija

Rumunijos deleguota Europos Komisijos narė yra Corina Creţu, atsakinga už regioninę politiką.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Rumunijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 15 Rumunijos atstovų. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

 

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Rumunijai atstovauja 10 nariai. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

 

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Rumunija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Rumunijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek lėšų Europos Sąjungai skiria ir iš jos gauna Rumunija?

Valstybių narių finansinis įnašas į ES biudžetą padalijamas sąžiningai, atsižvelgiant į jų pajėgumus. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai. ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o didžiausią dėmesį skirti visų europiečių poreikiams.

2015 m. Rumunijos ir ES įnašų finansiniai duomenys:

  • Iš viso ES išlaidų Rumunijoje – 6,538 milijardo EUR
  • Bendros ES išlaidos Rumunijoje sudaro 4,15 % šalies bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP)
  • Visas Rumunijos įnašas į ES biudžetą – 1,319 mln. eurų
  • Rumunijos įnašas į ES biudžetą sudaro 0,84 % Rumunijos BNP

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Rumunijoje

Rumunijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Rumunijai.

Praktinė informacija

Back to top