Európai Unió

Románia

Áttekintés

Főváros: 

Bukarest

Terület: 

238 391 km2

Népesség: 

19 760 314 (2016)

A népességnek az EU összlakosságához viszonyított aránya: 

3,9 % (2016)

Bruttó hazai termék (GDP): 

169,578 milliárd EUR (2016)

Hivatalos uniós nyelv(ek): 

román

Államforma, politikai rendszer: 

félprezidenciális köztársaság

Képviselői helyek száma az Európai Parlamentben: 

32

Pénznem: 

román lej (RON)

Schengen area member: 

Románia nem tagja az útlevélmentes utazást biztosító schengeni térségnek.

Az Európai Unió tagországa: 

2007. január 1. óta

Soros uniós elnökség: 

A következő link külső webhelyre irányít átEU Tanácsának jelenlegi elnökségéről - A román soros elnökség időszaka

A Délkelet-Európában fekvő Románia északi és középső részén a Kárpátok hegyláncai húzódnak, déli vidékének jellegét pedig a Duna határozza meg, amely hatalmas, háromágú deltát építve ér a Fekete-tengerbe.

2015-ben a román gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: az ipar (26,4%), a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (17,9%), továbbá a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és a humánegészségügyi és szociális ellátás (11,7%).

Románia elsősorban Németországba, Olaszországba és Franciaországba exportálja termékeit, a behozatal tekintetében ugyancsak Németország és Olaszország, valamint Magyarország a fő partnere.

Románia az EU-ban

Európai Parlament

Románia 32 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli Románia választópolgárait az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Romániai Tájékoztatási Irodája

Az EU Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a román kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A román soros elnökség időszaka:

2019. január–június

Az EU Tanácsának elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság román tagja Corina Creţu, aki a regionális politikáért felelős.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Romániai Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Romániának 15 tagja van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerő-piaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Európai Bizottsága

Romániának 10 képviselője van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Románia a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Románia a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

A tagállamok méltányos alapon, anyagi lehetőségeik arányában fizetnek be a közös uniós költségvetésbe. Azaz a nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményűek pedig kevesebbel járulnak hozzá a közös kasszához. Az uniós költségvetés célja nem a vagyon újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak.

A 2015-es uniós költségvetés sarokszámai Románia vonatkozásában:

  • Az összes uniós kiadás Romániában: 6,538 milliárd EUR
  • Az összes uniós kiadás a román bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI) viszonyítva: 4,15 %
  • Románia összes befizetése az uniós költségvetésbe: 1,319 milliárd EUR
  • Romániának az uniós költségvetésbe történő befizetései a román GNI-hez viszonyítva: 0,84 %

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Romániában

A tagállamok, így a Románia által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú program és projekt finanszírozását – pl. utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét – teszi lehetővé EU-szerte.

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy Románia milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.

Hasznos tudnivalók

Back to top