Europska unija

Rumunjska

Pregled

rumunjska zastava

Politički sustav

Rumunjska je polupredsjednička republika s predsjednikom vlade – premijerom – i čelnikom države – predsjednikom. I vlada i predsjednik imaju izvršne ovlasti. Zemlja je podijeljena na 41 okrug i područje Bukurešta. Svakim okrugom upravlja okružno vijeće, nadležno za lokalne poslove, te načelnik okruga, nadležan za upravljanje državnim pitanjima na razini okruga. Lokacija na zemljovidu EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori rumunjskoga gospodarstva 2016. bili su industrija (25,7 %), veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (20,2 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (11,7 %).

U zemlje EU-a odlazi 75 % rumunjskog izvoza (22 % u Njemačku, 12 % u Italiju te 7 % u Francusku), a izvan EU-a 3 % odlazi u Tursku, a 2 % u Rusiju.

U pogledu uvoza, 77 % dolazi iz država članica EU-a (21 % iz Njemačke, 10 % iz Italije i 7 % iz Mađarske), dok od zemalja izvan EU-a 5 % rumunjskog uvoza dolazi iz Kine, a 4 % iz Turske.

Rumunjska u Europskoj uniji

Europski parlament

Rumunjska ima 32 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Rumunjskoj

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici rumunjske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, za rad Vijeća nadležna je zemlja koja njime predsjeda. Zemlje koje predsjedaju Vijećem izmjenjuju se svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi rumunjskog predsjedanja:

siječanj – lipanj 2019.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Sljedeća poveznica preusmjerava na vanjske internetske straniceTrenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Corina Crețu povjerenica je Europske komisije koju je nominirala Rumunjska, a nadležna je za regionalnu politiku.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Rumunjskoj

Europski gospodarski i socijalni odbor

Rumunjska ima 15 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Rumunjska ima 10 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Rumunjska komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća rumunjskog „veleposlanstva pri EU-u” osigurati što djelotvornije zastupanje državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Rumunjska pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-a pravedno su utvrđeni u skladu s veličinom njihova gospodarstva. Što je gospodarstvo države razvijenije, to ona više uplaćuje, i obrnuto. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih građana EU-a.

Pregled financijskih odnosa između Rumunjske i EU-a 2016.:

  • Ukupna sredstva EU-a dodijeljena Rumunjskoj: 7,360 milijardi eura
  • Ukupna potrošnja EU-a kao postotak rumunjskog bruto nacionalnog dohotka (BND): 4,47 %
  • Ukupni doprinos Rumunjske proračunu EU-a: 1,374 milijarde eura
  • Doprinos Rumunjske proračunu EU-a kao postotak njezina BND-a: 0,83 %

Saznajte više o proračunu, prihodima i rashodima EU-a:

Projekti koje u Rumunjskoj financira EU

Novcem koji Rumunjska uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programa i projekata u svim zemljama EU-a, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživača i zaštitu okoliša.

Saznajte više o tome kako financiranje EU-a koristi Rumunjskoj.

Back to top