Europska unija

Rumunjska

Pregled

Glavni grad: 

Bukurešt

Površina: 

238 391 km2

Broj stanovnika: 

19 760 314 (2016.)

Broj stanovnika kao postotak ukupnog stanovništva EU-a: 

3,9 % (2016.)

Bruto domaći proizvod (BDP): 

169,578 milijardi EUR (2016.)

Službeni jezici EU-a: 

rumunjski

Politički sustav: 

polupredsjednička republika

Broj mjesta u Europskom parlamentu: 

32

Valuta: 

rumunjski lej (RON)

Schengen area member: 

Ne, Rumunjska ne pripada schengenskom prostoru.

Datum pristupanja EU-u: 

1. siječnja 2007.

Predsjedanje Vijećem: 

Sljedeća poveznica preusmjerava na vanjsku internetsku stranicuo trenutačnom predsjedništvu Vijeća EU-a - Datumi rumunjskog predsjedanja

Rumunjska je zemlja jugoistočne Europe, na sjeveru i u središtu zemlje prevladavaju Karpati, a jug je uglavnom obilježen prostranom dunavskom nizinom koja se u blizini Crnog mora pretvara u deltu.

Najvažniji sektori rumunjskoga gospodarstva u 2015. bili su industrija (26,4 %), veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (17,9 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (11,7 %).

Najvažniji su rumunjski izvozni partneri Njemačka, Italija i Francuska, a najvažniji uvozni partneri Njemačka, Italija i Mađarska.

Rumunjska u Europskoj uniji

Europski parlament

Rumunjska ima 32 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Rumunjskoj

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a nacionalni ministri redovito se sastaju radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici rumunjske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi rumunjskog predsjedanja:

siječanj – lipanj 2019.

Predsjedništvo Vijeća EU-a.

Europska komisija

Corina Creţu povjerenica je Europske komisije koju je nominirala Rumunjska, a zadužena je za regionalnu politiku.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Rumunjskoj

Europski gospodarski i socijalni odbor

Rumunjska ima 15 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Rumunjska ima 10 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Rumunjska komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća rumunjskog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje njegovih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Rumunjska pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-a pravedno su utvrđeni u skladu s veličinom njihova gospodarstva. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih građana EU-a.

Pregled financijskih odnosa između Rumunjske i EU-a u 2015.:

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Rumunjskoj: 6,538 milijardi EUR
  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Rumunjskoj izražena kao postotak rumunjskog bruto nacionalnog dohotka (BND): 4,15 %
  • ukupni doprinos Rumunjske proračunu EU-a: 1,319 milijardi EUR
  • doprinos Rumunjske proračunu EU-a kao postotak njegova BND-a: 0,84 %

Saznajte više o proračunu EU-a, prihodima i rashodima:

Projekti koje u Rumunjskoj financira EU

Novcem koji Rumunjska uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programâ i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Rumunjsku.

Praktične informacije

Back to top