European Union website, the official EU website

Rumænien

Oversigt: 

Rumænien ligger i det sydøstlige Europa og er domineret af Karpaterne i den nordlige og centrale del af landet, mens den sydlige del af landet er præget af den store Donaudal, som bliver et delta ved udløbet i Sortehavet.

I 2015 var de vigtigste sektorer i den rumænske økonomi industri (26,4 %), engros- og detailsalg, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (17,9 %) samt offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (11,7 %).

Rumæniens største eksportpartnere er Tyskland, Italien og Frankrig, mens dets største importpartnere er Tyskland, Italien og Ungarn.

Hovedstad: 

Bukarest

Areal: 

238 391 km2

Befolkning: 

19 870 647 (2015)

Befolkningstal som % af den samlede befolkning i EU: 

3,9 % (2015)

Bruttonationalprodukt (BNP): 

160,353 milliarder EUR (2015)

Officielle EU-sprog: 

Rumænsk

Styreform: 

Semi-præsidentiel republik

EU-medlemsland siden: 

1. januar 2007

Pladser i Europa-Parlamentet: 

32

Valuta: 

Rumænsk leu (RON)

Med i Schengenområdet?: 

Nej, Rumænien er ikke medlem af Schengenområdet.

Formandskab for Rådet: 

Rumænien vil for første gang få EU-formandskabet i 2019.

Rumænien i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 32 rumænske medlemmer. Find ud af, hvem EP-medlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Rumænien

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den rumænske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som f.eks. Kommissionen eller Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for rumænske formandskaber:

Januar-juni 2019

Læs mere om det nuværende formandskab for Rådet.

Europa-Kommissionen

Rumænien har udnævnt Corina Creţu som kommissær i Europa-Kommissionen. Hun er ansvarlig for regionalpolitik.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et lokalkontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Rumænien

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Rumænien har 15 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Regionsudvalget

Rumænien har 10 repræsentanter i Regionsudvalget, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag, for at sikre, at forslagene tager hensyn til den enkelte region i EU.

Fast repræsentation ved EU

Rumænien kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den fungerer som en "rumænsk EU-ambassade" og har til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor mange penge modtager Rumænien, og hvor mange bidrager det med?

Medlemslandenes finansielle bidrag til EU’s budget deles ligeligt under hensyntagen til deres midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt. EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men snarere at fokusere på alle europæeres behov som helhed.

Oversigt over Rumæniens finanser i relation til EU i 2015:

  • EU’s samlede udgifter i Rumænien – 6,538 milliarder EUR
  • EU's samlede udgifter som % af Rumæniens bruttonationalindkomst (BNI) – 4,15 %
  • Rumæniens samlede bidrag til EU’s budget – 1,319 milliarder EUR
  • Rumæniens bidrag til EU’s budget som % af dets BNI – 0,84 %

Flere oplysninger om EU’s budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Rumænien

De penge, som Rumænien betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om EU-finansiering i Rumænien.

Praktiske oplysninger