Evropská unie

Rumunsko

Přehled

vlajka Rumunska

 • Hlavní město: Bukurešť
 • Úřední jazyk EU: rumunština
 • Členem EU: od 1. ledna 2007
 • Měna: rumunský leu (RON) Rumunsko se zavázalo přijmout euro, jakmile splní nezbytné podmínky.
 • Schengenský prostor: Rumunsko se v současné době připravuje na vstup do schengenského prostoru.
 • V číslech: RozlohaObyvatelstvoHDP na obyvatele v paritě kupní síly
 • Předsednictví Rady EU: Prostřednictvím následujícího odkazu budete přesměrováni na externí internetové stránky Rumunsko se rotujícího předsednictví ujme od 1. ledna do 30. června 2019.

Politický systém

Rumunsko je poloprezidentská republika. Hlavou státu je prezident a v čele vlády stojí ministerský předseda. Výkonnou funkci má nejen vláda, ale i prezident. Země je rozdělena na 41 správních oblastí a město Bukurešť. Každá oblast je spravována radou, která odpovídá za místní záležitosti, a prefektem, který je odpovědný za správu vnitrostátních záležitostí na místní úrovni.

Rumunsko na mapě EU

Obchod a hospodářství

Nejdůležitějšími odvětvími rumunského hospodářství byly v roce 2016 průmysl (25,7 %), velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovací a stravovací služby (20,2 %) a veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (11,7 %).

Obchodní výměna v rámci EU představuje 75 % rumunského vývozu (22 % do Německa, 12 % do Itálie a 7 % do Francie), zatímco za hranice EU vyváží Rumunsko 3 % do Turecka a 2 % do Ruska.

Pokud jde o dovoz, 77 % pochází z členských států EU (21 % z Německa, 10 % z Itálie a 7 % z Maďarska), zatímco ze zemí mimo EU pochází 5 % z Číny a 4 % z Turecka.

Rumunsko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 32 poslanců z Rumunska. Další informace o těchto poslancích.

Informační kancelář Evropského parlamentu v Rumunsku

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci rumunské vlády (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období rumunského předsednictví:

leden – červen 2019

Předsednictví Rady EU

Následující odkaz je přesměrován na externí internetové stránkySoučasné předsednictví Rady EU

Evropská komise

Jako členku Evropské komise Rumunsko nominovalo Corinu Crețu, která je odpovědná za regionální politiku.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané zastoupení.

Zastoupení Evropské komise v Rumunsku

Evropský hospodářský a sociální výbor

Rumunsko má v Evropském hospodářském a sociálním výboru 15 zástupců. Tento poradní orgán, který zastupuje zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny, je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci členských států.

Evropský výbor regionů

V Evropském výboru regionů, kde zasedají místní a regionální zástupci, má Rumunsko 10 zástupců. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy zohledňují hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

Rumunsko s orgány a institucemi EU komunikuje také prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jde o jakési velvyslanectví při EU a jeho úkolem je zajistit, aby rumunské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Rumunsko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě podle jejich možností. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak. Rozpočet EU neslouží k přerozdělování bohatství, ale k tomu, aby sloužil potřebám Evropanů jako celku.

Finanční prostředky směřující z EU do Rumunska a naopak (2017):

 • Výdaje EU v Rumunsku celkem: 4,742 miliardy eur
 • Výdaje EU celkem jako % podíl rumunského hrubého národního důchodu (HND): 2,59 %
 • Rumunský příspěvek do rozpočtu EU celkem: 1,229 miliardy eur
 • Rumunský příspěvek do rozpočtu EU jako % podíl rumunského HND: 0,67 %

Další údaje týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty z finančních prostředků EU realizované v Rumunsku

Příspěvek Rumunska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o projektech realizovaných v Rumunsku a financovaných z prostředků EU

Back to top