Europeiska Unionen

Portugal

Portugal

Översikt

Portugals flagga

Statsskick

Portugal är en parlamentarisk republik med stark presidentmakt. Regeringschefen – premiärministern – utses av statschefen – presidenten – som också utser de andra regeringsledamöterna. Landet är indelat i 308 kommuner och 3 092 församlingar och omfattar även de autonoma regionerna Azorerna och Madeira. På lokal nivå utövas den exekutiva makten av kommunerna och församlingarna.

Visa på EU-karta

Handel och ekonomi

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2018 var grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (24,9 %), offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (19,1 %) och industri (18,5 %).

Handeln inom EU står för 76 % av Portugals export (Spanien 25 %, Frankrike 13 % och Tyskland 11 %), medan 5 % går till USA och 3 % till Angola.

Av importen kommer 76 % från EU-länderna (Spanien 31 %, Tyskland 14 % och Frankrike 8 %), medan 3 % kommer från Kina, 2 % från USA och 2 % från Ryssland.

Portugal i EU

Europaparlamentet

Portugal har 21 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är.

Europaparlamentets kontor i Portugal

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Portugals regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är landets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Portugals ordförandeskap:

Januari–juni 1992 | Januari–juni 2000 | Juli–december 2007

Ordförandeskapet i ministerrådet

Länken går till en extern webbplatsEU:s nuvarande ordförandeland

Europeiska kommissionen

Portugals ledamot i Europeiska kommissionen är Elisa Ferreira, som ansvarar för sammanhållning och reformer.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens kontor i Portugal

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Portugal har 12 ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Europeiska regionkommittén

Portugal har 12 ledamöter i Europeiska regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Portugal för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Portugals ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Portugal med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa.
Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället bidra till EU-invånarnas behov som helhet. 

Portugal och EU-budgeten 2018:

  • EU-bidrag till Portugal – 5,011 miljarder euro
    (motsvarande 2,55 % av Portugals ekonomi)
  • Portugals EU-avgift – 1,699 miljarder euro
    (motsvarande 0,86 % av Portugals ekonomi)

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt i Portugal

Portugals bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt i Portugal

Back to top