Europeiska Unionen

Portugal

Översikt

Huvudstad: 

Lissabon

Yta: 

92 226 km2

Folkmängd: 

10 341 330 (2016)

Folkmängd i procent av EU:s befolkning: 

2 % (2016)

Bruttonationalprodukt (BNP): 

184,931 miljarder EUR (2016)

Officiella EU-språk: 

Portugisiska

Statsskick: 

Semipresidentiell republik

EU-medlem sedan: 

1 januari 1986

Antal platser i Europaparlamentet: 

21

Valuta: 

Euro. Medlem i euroområdet sedan den 1 januari 1999

Schengenland: 

Ja – med i Schengenområdet sedan den 26 mars 1995

Ordförandeland i EU: 

Länken går till en extern webbplatsEU:s nuvarande ordförandeland - Portugals ordförandeskap

Portugal ligger längst i väster på Iberiska halvön – och längst i väster i Europa. Landet gränsar mot Spanien i norr och öster och har en lång Atlantkust i väster och söder. Till Portugal hör också ögrupperna Azorerna och Madeira, som är självständiga regioner.

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2015 var grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (25,1 %), offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (19,9 %) och industri (17,3 %).

Portugal exporterar främst till Spanien, Frankrike och Tyskland och importerar mest från Spanien, Tyskland och Frankrike.

Portugal i EU

Europaparlamentet

Portugal har 21 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är

Europaparlamentets kontor i Portugal

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Portugals regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är landets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Portugals ordförandeskap:

Januari–juni 1992 | januari–juni 2000 | juli–december 2007

EU:s ordförandeskap

EU-kommissionen

Portugals ledamot i EU-kommissionen är Carlos Moedas, som ansvarar för forskning, vetenskap och innovation.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens kontor i Portugal

Ekonomiska och sociala kommittén

Portugal har 12 ledamöter i Ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Europeiska regionkommittén

Portugal har 11 ledamöter i Europeiska regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Portugal för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Portugals ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Portugal med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa. Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället se till EU-invånarnas behov som helhet.

Portugal och EU-budgeten 2015:

  • EU-bidrag till Portugal: 2,595 miljarder EUR
  • EU-bidragen i procent av landets bruttonationalinkomst: 1,48 %
  • Portugals EU-avgift: 1,529 miljarder EUR
  • Portugals EU-avgift i procent av dess bruttonationalinkomst: 0,87 %

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt i Portugal

Portugals bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt i Portugal.

Praktisk information