Evropska unija

Portugalska

Pregled

Glavno mesto: 

Lizbona

Površina: 

92 226 km2

Prebivalstvo: 

10 341 330 (2016)

Prebivalstvo v % skupnega prebivalstva EU: 

2 % (2016)

Bruto domači proizvod (BDP): 

184,931 milijarde EUR (2016)

Uradni jezik(-i) EU: 

portugalščina

Politična ureditev: 

polpredsedniški sistem

Država članica EU od: 

1. januarja 1986

Število sedežev v Evropskem parlamentu: 

21

Valuta: 

Euro. Članica evrskega območja od 1. januarja 1999

Članica schengenskega območja: 

Da, članica schengenskega območja od 26. marec 1995.

Predsedovanje Svetu EU: 

Naslednja povezava vsebuje preusmeritev na zunanje spletišče.trenutnem predsedovanju Svetu EU - Portugalsko predsedovanje Svetu EU

Portugalska leži na zahodnem delu Pirenejskega polotoka in je najzahodnejša država celinske Evrope. Država si na severu in vzhodu deli mejo s Španijo in ima na zahodu in jugu dolgo obalo ob Atlantskem oceanu. Portugalska pa ni samo celinska dežela, saj vključuje tudi otočji Azori in Madeiro, ki imata avtonomni status.

Najpomembnejši gospodarski sektorji Portugalske leta 2015 so bili trgovina na debelo in na drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (25,1 %), javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (19,9 %) ter industrija (17,3 %).

Glavni izvozni partnerji so Španija, Francija in Nemčija, glavni uvozni partnerji pa Španija, Nemčija in Francija.

Portugalska v EU

Evropski parlament

S Portugalske prihaja 21 poslancev Evropskega parlamenta: več o portugalskih poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta na Portugalskem

Svet EU

V Svetu EU se redno srečujejo ministri držav članic ter sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki portugalske vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija in Parlament. Njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU; tako predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Portugalsko predsedovanje Svetu EU:

jan–jun 1992 | jan–jun 2000 | jul–dec 2007

Predsedovanje Svetu EU

Evropska komisija

Član Evropske komisije iz Portugalske je Carlos Moedas, ki je pristojen za raziskave, znanost in inovacije.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije na Portugalskem

Evropski ekonomsko–socialni odbor

Portugalska ima v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru 12 predstavnikov. To je posvetovalno telo, ki predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine, pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU ter svetuje v zvezi s spremembami delovnih in socialnih razmer v državah članicah.

Evropski odbor regij

Portugalska ima v Evropskem odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU, 11 predstavnikov. To je posvetovalno telo, ki pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Portugalske z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega portugalskega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se portugalski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Portugalska prispeva in koliko prejme

Prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno. Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, pač pa potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote.

Finančna razčlenitev Portugalska–EU za leto 2015:

  • Skupaj finančna sredstva EU za Portugalsko: 2,595 milijarde EUR
  • Skupaj finančna sredstva EU v % portugalskega bruto nacionalnega dohodka (BND): 1,48 %
  • Skupaj portugalski prispevek v proračun EU: 1,529 milijarde EUR
  • Portugalski prispevek v proračun EU v % portugalskega BND: 0,87 %

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti na Portugalskem, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Portugalska, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o tem, kaj so Portugalski prinesla sredstva EU.

Praktične informacije