Uniunea Europeană

Portugalia

Prezentare generală

Drapelul Portugaliei

Sistem politic

Portugalia este o republică semi-prezidențială cu un șef de guvern (primul ministru) și un șef de stat (președintele). Acesta din urmă are sarcina de a numi primul ministru și pe ceilalți membri ai guvernului. Din punct de vedere administrativ, țara este împărțită în 308 municipalități, împărțite la rândul lor în 3 092 parohii civile. Din punct de vedere operațional, singurele unități administrative locale cu identitate juridică sunt municipalitățile, parohiile civile și guvernul național.

Localizare pe harta UE

Comerț și economie

În 2016, cele mai importante sectoare ale economiei Portugaliei erau: comerțul cu ridicata și cu amănuntul, transporturile și serviciile de cazare și alimentație publică (24,9 %); administrația publică, apărarea, educația, sănătatea și asistența socială (19,7 %) și industria (18,5 %).

75 % din exporturile Portugaliei se efectuează în UE (Spania 26 %, Franța 13 % și Germania 12 %). În afara UE, 5 % din exporturi se realizează către Statele Unite și 3 % către Angola.

Importurile Portugaliei provin în proporție de 78 % din celelalte state membre ale UE (Spania 33 %, Germania 14 % și Franța 7 %). Printre importurile din afara UE, se remarcă cele din China (3 %) și din Rusia (2 %).

Portugalia și Uniunea Europeană

Parlamentul European

Parlamentul European are 21 de membri din Portugalia. Aflați cine sunt acești deputați europeni.

Biroul de informare al Parlamentului European în Portugalia

Consiliul UE

Miniștrii din statele membre se reunesc periodic în cadrul Consiliului UE pentru a adopta norme europene și pentru a coordona politici. În funcție de domeniul de politică abordat, diferiți reprezentanți ai guvernului portughez participă în mod regulat la reuniunile Consiliului.

Președinția Consiliului UE

Consiliul UE nu are un președinte permanent, așa cum au, de exemplu, Comisia sau Parlamentul. Lucrările sale sunt conduse de către țara care deține președinția Consiliului, iar aceasta se schimbă o dată la 6 luni.

Pe parcursul acestor 6 luni, miniștrii din guvernul țării respective prezidează reuniunile Consiliului și contribuie la stabilirea agendei acestora în toate domeniile de politică. De asemenea, ei au rolul de a facilita dialogul cu celelalte instituții ale UE.

Președinția Consiliului UE a revenit Portugaliei în perioadele:

ianuarie - iunie 1992 | ianuarie - iunie 2000 | iulie - decembrie 2007

Președinția Consiliului UE

Următorul link deschide un site externPreședinția actuală a Consiliului UE

Comisia Europeană

În echipa comisarilor europeni, comisarul nominalizat de Portugalia este Carlos Moedas. El are ca portofoliu cercetarea, știința și inovarea.

Comisia este reprezentată în fiecare țară a UE de către un birou local, numit „reprezentanță”.

Reprezentanța Comisiei în Portugalia

Comitetul Economic și Social European

Portugalia are 12 reprezentanți în Comitetul Economic și Social European. Acest organism reprezintă angajatorii, lucrătorii și alte grupuri de interese și este consultat cu privire la reglementările propuse, pentru a se obține o imagine mai clară a posibilelor modificări ale situației sociale și ale condițiilor de lucru în țările membre.

Comitetul European al Regiunilor

Portugalia are 11 reprezentanți în Comitetul European al Regiunilor, adunarea UE a reprezentanților locali și regionali. Acest organism consultativ este consultat cu privire la reglementările propuse, pentru a se garanta că legislația europeană ține cont de punctul de vedere al fiecărei regiuni din UE.

Reprezentanța permanentă pe lângă Uniunea Europeană

Comunicarea dintre Portugalia și instituțiile UE se desfășoară și prin reprezentanța permanentă din Bruxelles. Reprezentanța acționează ca o „ambasadă” a Portugaliei – principala sa sarcină este de a se asigura că interesele și politicile țării sunt luate în calcul într-un mod cât mai eficient în UE.

Bugete și finanțare

Sumele primite/vărsate la bugetul UE

Contribuțiile financiare ale statelor membre la bugetul UE sunt repartizate în mod echitabil, în funcție de mijloacele disponibile. Cu cât este mai dezvoltată economia unei țări, cu atât este mai mare contribuția sa. Bugetul UE nu are obiectivul de a redistribui bogăția, ci mai degrabă pe acela de a se concentra asupra nevoilor tuturor europenilor, în ansamblu.

Relația financiară dintre Portugalia și UE (2017):

  • Cheltuielile UE în Portugalia: 3,976 miliarde EUR
  • Cheltuielile UE în Portugalia, ca procent din venitul național brut (VNB) al acestei țări: 2,11 %
  • Contribuția Portugaliei la bugetul UE: 1,375 miliarde EUR
  • Contribuția Portugaliei la bugetul UE, ca procent din VNB-ul său: 0,73 %

Mai multe cifre legate de bugetul, veniturile și cheltuielile UE:

Proiecte finanțate de UE în Portugalia

Sumele cu care contribuie Portugalia la bugetul UE sunt direcționate către finanțarea de programe și proiecte în toate țările UE (construcții de drumuri, granturi pentru cercetători, protecția mediului etc.).

Aflați cum sunt utilizate fondurile europene în Portugalia.

Back to top