Unia Europejska

Portugalia

Informacje ogólne

Stolica: 

Lizbona

Powierzchnia: 

92 226 km2

Ludność państwa: 

10 341 330 (2016 r.)

Odsetek ludności UE: 

2 % (2016 r.)

Produkt krajowy brutto (PKB): 

184,931 miliardów EUR (2016 r.)

Język urzędowy: 

portugalski

Ustrój polityczny: 

republika półprezydencka

Liczba posłów w Parlamencie Europejskim: 

21

Waluta: 

Euro. Członek strefy euro od 1 stycznia 1999 r.

Schengen area member: 

Tak. Portugalia jest członkiem strefy Schengen od 26 marca 1995 r.

W UE od: 

1 stycznia 1986 r.

Przewodnictwo w Radzie: 

Poniższy link przekierowuje na zewnętrzną stronę internetową.aktualnym przewodnictwie w Radzie UE - Daty portugalskiej prezydencji

Portugalia leży w zachodniej części Półwyspu Iberyjskiego i jest najbardziej wysuniętym na zachód krajem w kontynentalnej Europie. Na lądzie – od północy i wschodu – graniczy tylko z Hiszpanią. Portugalia ma długą linię brzegową, która biegnie na zachodzie i południu kraju wzdłuż Oceanu Atlantyckiego. Terytorium Portugalii obejmuje również archipelagi Azorów i Madery, które są autonomicznymi regionami kraju.

Do najważniejszych sektorów portugalskiej gospodarki w 2015 r. należały: handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (25,1 %), działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, ochroną zdrowia i pracą społeczną (19,9 %) oraz przemysł (17,3 %).

Główne rynki eksportowe dla portugalskiej gospodarki to Hiszpania, Francja i Niemcy, a importowe – Hiszpania, Niemcy i Francja.

Portugalia w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 21 posłów z Portugalii. Więcej informacji o portugalskich eurodeputowanych

Biuro Parlamentu Europejskiego w Portugalii 

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia, w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele portugalskiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący akurat prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty portugalskiej prezydencji:

styczeń–czerwiec 1992 r., styczeń–czerwiec 2000 r., lipiec–grudzień 2007 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Portugalskim komisarzem w Komisji Europejskiej jest Carlos Moedas, który odpowiada za badania, naukę i innowacje.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji w Portugalii

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Portugalia ma 12 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu unijny prawodawca może zyskać lepsze wyobrażenie co do ich ewentualnych skutków dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Portugalia ma 11 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Portugalia utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego Stałego Przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Portugalii przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile Portugalia wpłaca do budżetu UE i ile z niego otrzymuje?

Wkład finansowy państw członkowskich do budżetu jest określany sprawiedliwie, czyli stosownie do możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót. Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków.

Portugalia a budżet UE w 2015 r.:

  • Łączne wydatki UE w Portugalii: 2,595 miliardów EUR
  • Łączne wydatki UE jako % portugalskiego dochodu narodowego brutto (DNB): 1,48 %
  • Łączny wkład Portugalii do budżetu UE: 1,529 miliardów EUR
  • Wkład Portugalii do budżetu UE jako % portugalskiego DNB: 0,87 %

Więcej danych na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE w Portugalii

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Portugalię wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Portugalia się zmienia dzięki unijnym funduszom.

Portugalia – informacje praktyczne

Back to top