Europese Unie

Portugal

In het kort

Hoofdstad: 

Lissabon

Oppervlakte: 

92 226 km2

Bevolking: 

10 341 330 (2016)

Bevolking in % van de totale EU-bevolking: 

2 % (2016)

Bruto binnenlands product (bbp): 

184,931 miljard EUR (2016)

Officiële EU-talen: 

Portugees

Staatsbestel: 

semi-presidentiële republiek

EU-lidstaat sinds: 

1 januari 1986

Aantal zetels in het Europees Parlement: 

21

Munteenheid: 

Euro. Lid van de eurozone sinds 1 januari 1999

Schengenland: 

Ja, Portugal maakt deel uit van het Schengengebied sinds 26 maart 1995.

Voorzitterschap van de Raad: 

De volgende link brengt u naar een externe websitehuidige voorzitterschap van de Raad van de EU - Voorzitterschappen van Portugal

Portugal ligt in het westen van het Iberisch Schiereiland en is het meeste westelijke land op het Europese continent. Het grenst in het noorden en oosten aan Spanje. Ten zuiden en westen van Portugal ligt de Atlantische Oceaan. Tot Portugal behoren ook twee eilandengroepen in de Atlantische Oceaan, de Azoren en Madeira, die een autonome status hebben.

De belangrijkste sectoren van de Nederlandse economie waren in 2015 overheid, defensie, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk (21,8 %), groot- en detailhandel, vervoer en horeca (21 %), en industrie (15,4 %).

Portugal exporteert vooral naar Spanje, Frankrijk en Duitsland, en importeert vooral uit Spanje, Duitsland en Frankrijk.

Portugal in de EU

Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 21 leden uit Portugal.

Bureau van het Europees Parlement in Portugal

Raad van de EU

In de Raad van de EU komen nationale ministers regelmatig bijeen om het beleid te coördineren en EU-wetgeving aan te nemen. Wie de vertegenwoordigers van de Portugese regering op deze vergaderingen zijn, hangt af van het behandelde onderwerp.

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De Raad van de EU heeft geen permanente individuele voorzitter (zoals bijvoorbeeld de Commissie of het Parlement). De werkzaamheden worden geleid door het land dat het voorzitterschap bekleedt, een taak die om de 6 maanden rouleert.

Gedurende deze 6 maanden zitten de ministers van de regering van dat land de vergaderingen voor. Zij helpen de agenda van Raadszittingen op alle beleidsterreinen op te stellen en de dialoog met de andere EU-instellingen vlot te laten verlopen.

Voorzitterschappen van Portugal:

januari-juni 1992 | januari-juni 2000 | juli-december 2007

Voorzitterschap van de Raad van de EU.

Europese Commissie

Portugal heeft Carlos Moedas aangewezen als lid van de Europese Commissie. Hij is bevoegd voor onderzoek, wetenschap en innovatie.

De Commissie heeft in elk EU-land een eigen kantoor, de zogenaamde "vertegenwoordiging".

Vertegenwoordiging van de Commissie in Portugal

Europees Economisch en Sociaal Comité

Portugal heeft 12 vertegenwoordigers in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dit adviesorgaan, dat werkgevers, werknemers en andere belangengroepen vertegenwoordigt, wordt geraadpleegd over wetsvoorstellen, zodat de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de landen duidelijker worden.

Europees Comité van de Regio’s

Portugal heeft 11 vertegenwoordigers in het Europees Comité van de Regio's, dat de regionale en lokale overheden in de EU vertegenwoordigt. Dit adviesorgaan wordt geraadpleegd over voorgestelde wetgeving. Dat moet ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met het standpunt van elke regio in de EU.

Permanente vertegenwoordiging bij de EU

Portugal houdt contact met de EU-instellingen via zijn permanente vertegenwoordiging in Brussel. Als "Portugese ambassade bij de EU" is het haar voornaamste taak ervoor te zorgen dat de belangen en het beleid van het land zo goed mogelijk worden verdedigd in de EU.

Begroting en financiering

Hoeveel betaalt en ontvangt Portugal?

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht verdeeld. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt. De begroting van de EU heeft niet als doel de rijkdom te herverdelen, maar richt zich op de behoeften van alle Europeanen samen.

Financiële EU-balans voor Portugal in 2015:

  • Totale bestedingen van de EU in Portugal: 2,595 miljard EUR
  • Totale EU-bestedingen in % van het Portugese bruto nationaal inkomen (bni): 1,48 %
  • Totale Portugese bijdrage aan de EU-begroting: 1,529 miljard EUR
  • Portugese bijdrage aan de EU-begroting als % van het bni: 0,87 %

Meer cijfers over de EU-begroting, -inkomsten en -uitgaven:

Door de EU gefinancierde projecten in Portugal

Het geld dat Portugal bijdraagt aan de EU-begroting, helpt bij de financiering van programma’s en projecten in alle EU-landen: aanleg van wegen, subsidiëring van onderzoekers, milieubescherming enz.

Meer informatie over EU-steun voor Portugal.

Praktische informatie