Unjoni Ewrope

Il-Portugall

Ħarsa ġenerali

Kapitali: 

Lisbona

Daqs ġeografiku: 

92 226 km2

Popolazzjoni: 

10 341 330 (2016)

Popolazzjoni bħala % totali tal-popolazzjoni tal-UE: 

2 % (2016)

Prodott Domestiku Gross (PDG): 

EUR 184.931 biljun (2016)

Lingwa(i) uffiċjali tal-UE: 

Il-Portugiż

Sistema Politika: 

repubblika semi-presidenzjali

Siġġijiet fil-Parlament Ewropew: 

21

Munita: 

Euro. Membru taż-żona tal-euro mill-1 ta' Jannar 1999

Schengen area member: 

Iva, membru taż-Żona Schengen mid-26 ta' Marzu 1995.

Pajjiż membru tal-UE: 

l-1 ta' Jannar 1986

Presidenza tal-Kunsill: 

Dan il-link se jieħdok għal sit web esternpresidenza attwali tal-Kunsill tal-UE - Dati tal-Presidenzi Portugiżi

Il-Portugall jinsab fuq in-naħa tal-Punent tal-Peniżola Iberika u hu l-pajjiż tal-Ewropa kontinentali li jinsab l-aktar fil-Punent. Il-pajjiż għandu fruntiera waħda fuq l-art ma’ Spanja fit-Tramuntana u l-Lvant u għandu kosta twila mal-Oċean Atlantiku fil-Punent u fin-Nofsinhar. Barra l-Portugall kontinentali, il-pajjiż jinkludi l-arċipelagi tal-Azores u Madeira, li huma reġjuni awtonomi tal-pajjiż.

L-aktar setturi importanti tal-ekonomija tal-Portugall fl-2015 kienu l-kummerċ bl-ingrossa u bl-imnut, it-trasport, l-akkomodazzjoni u s-servizzi tal-ikel (25.1 %), u l-amministrazzjoni pubblika, id-difiża, l-edukazzjoni, is-saħħa tal-bniedem u l-attivitajiet ta’ xogħol soċjali (19.9 %) u l-industrija (17.3 %).

L-imsieħba ewlenin tal-esportazzjoni tal-Portugall huma Spanja, Franza u l-Ġermanja filwaqt li l-imsieħba ewlenin tal-importazzjoni huma Spanja, il-Ġermanja u Franza.

Il-Portugall fl-UE

Il-Parlament Ewropew

Hemm 21 membru tal-Parlament Ewropew mill-Portugall. Sib min huma l-MPE Portugizi.

L-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew fil-Portugall

Il-Kunsill tal-UE

Fil-Kunsill tal-UE, il-ministri nazzjonali jiltaqgħu regolarment biex jadottaw il-liġijiet tal-UE u jikkoordinaw il-politiki. Fil-laqgħat tal-Kunsill jiltaqgħu regolarment rappreżentanti mill-gvern Portugiż, skont il-qasam ta' politika li jkun qed jiġi indirizzat

Il-Presidenza tal-Kunsill tal-UE

Il-Kunsill tal-UE m’għandux persuna waħda permanenti bħala President (bħal pereżempju, il-Kummissjoni jew il-Parlament). Minflok, ix-xogħol jitmexxa mill-pajjiż li jkollu l-Presidenza tal-Kunsill, li tinbidel kull sitt xhur.

Matul dawn is-6 xhur, il-ministri mill-gvern ta’ dak il-pajjiż jippresiedu u jgħinu jiddeterminaw l-aġenda tal-laqgħat tal-Kunsill f’kull qasam ta’ politika, u jiġi ffaċilitat id-djalogu ma’ istituzzjonijiet oħra tal-UE.

Dati tal-Presidenzi Portugiżi:

Jannar-Ġunju 1992 | Jannar-Ġunju 2000 | Lulju-Diċembru 2007

Presidenza tal-Kunsill tal-UE

Il-Kummissjoni Ewropea

Il-Kummissarju nominat mill-Portugall għall-Kummissjoni Ewropea hu Carlos Moedas, li hu responsabbli għar-Riċerka, ix-Xjenza u l-Innovazzjoni.

Il-Kummissjoni hija rrappreżentata f’kull pajjiż tal-UE minn uffiċċju lokali, imsejħa “rappreżentanza”.

Ir-Rappreżentanza tal-Kummissjoni fil-Portugall

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Il-Portugall għandu 12-il rappreżentant fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew. Din l-entità konsultattiva – li tirrappreżenta lil dawk li jħaddmu, il-ħaddiema u gruppi oħra ta’ interess –hija kkonsultata dwar il-liġijiet proposti, għal idea aħjar ta’ bidliet possibbli tas-sitwazzjonijiet soċjali u tax-xogħol fil-pajjiżi membri.

il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni

Il-Portugall għandu 11-il rappreżentant fil-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, l-assemblea tar-rappreżentanti reġjonali u lokali tal-UE. Din l-entità konsultattiva tiġi kkonsultata dwar il-liġijiet proposti, biex tiżgura li dawn il-liġijiet iqisu l-perspettiva ta' kull reġjun tal-UE.

Ir-rappreżentanza permanenti għall-UE

Il-Portugall jikkomunika wkoll mal-istituzzjonijiet tal-UE premezz tar-rappreżentanza permanenti fi Brussell. Bħala l-"ambaxxata tal-UE" tal-Portugall, il-kompitu ewlieni tagħha hu li l-interessi u l-politiki tal-pajjiż huma segwiti bl-aktar mod effettiv possibbli fl-UE.

Baġits u finanzjament

Kemm jikkontribwixxi u jirċievi flus il-Portugall?

Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-Istati Membri għall-baġit tal-UE huma kondiviżi b’mod ġust, skont il-mezzi. Aktar ma tkun kbira l-ekonomija tal-pajjiż tiegħek, aktar tħallas – u viċi versa. Il-baġit tal-UE m'għandux l-għan li jqassam mill-ġdid il-ġid, imma pjuttost jiffoka fuq il-ħtiġijiet tal-Ewropej kollha b’mod ġenerali.

Tqassim tal-finanzi tal-Portugall mal-UE fl-2015:

  • L-infiq totali tal-UE fil-Portugall – EUR 2.595 biljun
  • L-infiq totali tal-UE bħala % tal-introjtu nazzjonali gross (ING) Portugiż – 1.48 %
  • Il-kontribuzzjoni totali Portugiża għall-baġit tal-UE – EUR 1.529 biljun
  • Il-kontribuzzjoni Portugiża għall-baġit tal-UE bħala % tad-DGN tagħha – 0.87 %

Aktar ċifri dwar il-baġit, id-dħul u l-infiq tal-UE:

Proġetti ffinanzjati mill-UE fil-Portugall

Il-flus imħallsa fil-baġit tal-UE mill=Portugall jgħinu biex jiġu ffinanzjati programmi u proġetti fil-pajjiżi kollha tal-UE - bħall-bini ta’ toroq, is-sussidjar ta’ riċerkaturi u l-ħarsien tal-ambjent.

Skopri aktar dwar kif il-Portugall jibbenefika mill-finanzjamenti tal-UE.

Tagħrif prattiku

Back to top