Eiropas Savienība

Portugāle

Īss apraksts

Portugāles karogs

Valsts iekārta

Portugāle ir pusprezidentāla republika. Tai ir valdības vadītājs (premjerministrs) un valsts vadītājs (prezidents), kurš ieceļ premjerministru un pārējos valdības locekļus. Valsts ir administratīvi iedalīta 308 pašvaldībās, kuras ir sīkāk iedalītas 3092 pagastos. Operatīvā ziņā vienīgās juridiski identificējamās vietējās pārvaldes iestādes ir pašvaldības un pagasti, kā arī valsts valdība.

Atrašanās vieta ES kartē

Tirdzniecība un ekonomika

Portugāles svarīgākās ekonomikas nozares 2016. gadā bija vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi (24,9 %), valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselība un sociālie pakalpojumi (19,7 %) un rūpniecība (18,5 %).

Eiropas Savienības teritorijā noietu rod 75 % Portugāles eksporta (Spānijā 26 %, Francijā 13 %, Vācijā 12 %), bet galvenie eksporta partneri ārpus ES ir ASV (5 %) un Angola (3 %).

78 % importa ir no ES dalībvalstīm (no Spānijas 33 %, no Vācijas 14 % un no Francijas 7 %), savukārt starp ārpussavienības valstīm Portugāles galvenie importa partneri ir Ķīna (3 %) un Krievija (2 %).

Portugāle ES

Eiropas Parlaments

Portugālei ir 21 deputāts Eiropas Parlamentā. Noskaidrojiet, kas ir šie deputāti.

Eiropas Parlamenta birojs Portugālē

Eiropas Savienības Padome

ES Padomē valstu ministri regulāri tiekas, lai pieņemtu ES tiesību aktus un saskaņotu politikas pasākumus. Portugāles valdības pārstāvji regulāri piedalās Padomes sanāksmēs atkarībā no aplūkojamās politikas jomas.

Prezidentūra ES padomē

Eiropas Savienības Padomei nav pastāvīga vienpersoniska vadītāja, proti, priekšsēdētāja (kā tas ir, piemēram, Komisijā vai Parlamentā). Toties Padomei ir prezidentūra, kas ilgst sešus mēnešus un kuru secīgi uzņemas katra dalībvalsts.

Šo sešu mēnešu laikā attiecīgās valsts ministri vada Padomes sanāksmes dažādās politikas jomās, palīdz noteikt šo sanāksmju darba kārtību un veicina dialogu ar citām ES iestādēm.

Portugāles prezidentūras laikposmi:

1992. gada janvāris – jūnijs | 2000. gada janvāris – jūnijs | 2007. gada jūlijs – decembris.

Prezidentūra ES padomē

Sekojošā saite jūs novirzīs uz ārēju vietniPašreizējā ES Padomes prezidentūra

Eiropas Komisija

Portugālē Eiropas Komisijas komisāra amatam tika izraudzīts Karlušs Muedešs, kura pārziņā ir pētniecība, zinātne un inovācija.

Komisijai katrā ES valstī ir pārstāvniecība.

Komisijas pārstāvniecība Portugālē

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Portugālei ir 12 pārstāvji Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ar šo padomdevēju iestādi, kas pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un citas interešu grupas, konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, un tā sniedz informāciju par iespējamām izmaiņām dalībvalstu darba tirgū un sociālajā situācijā.

Eiropas Reģionu komiteja

Portugālei ir 11 pārstāvji Eiropas Reģionu komitejā  — ES organizācijā, kas pārstāv reģionu un pašvaldību intereses. Ar šo konsultatīvo iestādi apspriežas par ierosinātajiem tiesību aktiem, tādējādi nodrošinot, ka tajos ņem vērā dažādu ES reģionu nostāju.

Pastāvīgā pārstāvniecība ES

Portugāles pastāvīgā pārstāvniecība Briselē nodrošina saikni starp Portugāli un ES struktūrām. Tās kā “Portugāles vēstniecības ES” galvenais uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk pārstāvēt šīs valsts intereses un politiku ES.

Budžets un finansējums

Kāds ir Portugāles finansiālais pienesums ES budžetā, un cik lielu atbalstu tā saņem?

Dalībvalstu finanšu iemaksas ES budžetā tiek noteiktas taisnīgi un atbilstīgi to rocībai. Jo lielāka valsts ekonomika, jo apjomīgākas iemaksas — un otrādi. ES budžeta mērķis nav līdzekļu pārdale, bet gan visu Eiropas iedzīvotāju kā vienota kopuma vajadzību aizsardzība.

Portugāles finanšu sadalījums 2017. gada ES budžetā:

  • ES kopējie izdevumi Portugālē: 3,976 miljardi eiro;
  • ES kopējie izdevumi, izteikti % no Portugāles nacionālā kopienākuma (NKI): 2,11 %;
  • Portugāles kopējais ieguldījums ES budžetā: 1,375 miljardi eiro;
  • Portugāles ieguldījums ES budžetā % no NKI: 0,73 %.

Sīkāki dati par ES budžeta ieņēmumiem un izdevumiem:

ES finansēti projekti Portugālē

Nauda, ko Portugāle iemaksā ES budžetā, palīdz finansēt ES valstu programmas un projektus, piemēram, ceļu būvi, atbalstu pētniecībai un vides aizsardzību.

Lasiet vēl par to, kā Portugāle izmanto ES finansējumu.

Back to top