Eiropas Savienība

Portugāle

Īss apraksts

Galvaspilsēta: 

Lisabona

Platība: 

92 226 km2

Iedzīvotāju skaits: 

10 341 330 (2016)

Iedzīvotāju īpatsvars % no kopējā ES iedzīvotāju skaita: 

2 % (2016)

Iekšzemes kopprodukts (IKP): 

184,931 miljardi EUR (2016)

ES oficiālā(s) valoda(s): 

portugāļu

Valsts iekārta: 

pusprezidentāla republika

ES dalībvalsts no: 

1986. gada 1. janvāra

Deputātu skaits Eiropas Parlamentā: 

21

Valūta: 

Eiro. Eirozonas dalībvalsts no 1999. gada 1. janvāra

Šengenas zonas valsts: 

Jā, Šengenas zonas valsts kopš 1995. gada 26. marts.

Padomes prezidentūra: 

Šī saite jūs pārvirza uz ārēju tīmekļa vietnipašreizējo ES Padomes prezidentūru - Portugāles prezidentūras laikposmi

Portugāle, kas atrodas Ibērijas pussalas rietumu daļā, ir valsts, kura kontinentālajā Eiropā ir vistālāk uz rietumiem. Tai ir kopīga robeža ar Spāniju ziemeļos un austrumos un gara Atlantijas okeāna krasta līnija rietumos un dienvidos. Papildus kontinentālajai teritorijai Portugāle ietver Azoru salu arhipelāgu un Madeiras salu, kas ir autonomi valsts reģioni.

Svarīgākās Portugāles ekonomikas nozares 2015. gadā bija vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi (25,1 %), valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselība un sociālie pakalpojumi (19,9 %) un rūpniecība (17,3 %).

Portugāles galvenie eksporta partneri ir Spānija, Francija un Vācija, un tās galvenie importa partneri arī ir Spānija, Vācija un Francija.

Portugāle ES

Eiropas Parlaments

Portugālei ir 21 deputāts Eiropas Parlamentā. Noskaidrojiet, kas ir šie deputāti.

Eiropas Parlamenta birojs Portugālē

ES Padome

ES Padomē regulāri tiekas valstu ministri, lai pieņemtu ES tiesību aktus un saskaņotu politikas pasākumus. Portugāles valdības pārstāvji regulāri piedalās Padomes sanāksmēs atkarībā no aplūkojamās politikas jomas.

ES Padomes prezidentūra

Eiropas Savienības Padomei nav pastāvīga vienas personas vadīta prezidija (kā tas ir, piemēram, Komisijā vai Parlamentā). Padomes prezidentūru, kas ilgst sešus mēnešus, secīgi uzņemas katra dalībvalsts.

Šo sešu mēnešu laikā attiecīgās valsts valdības ministri vada dažādiem jautājumiem veltītās Padomes sanāksmes, palīdz noteikt šo sanāksmju darba kārtību un veicina dialogu ar citām ES iestādēm.

Portugāles prezidentūras laikposmi:

1992. gada janvāris – jūnijs | 2000. gada janvāris – jūnijs | 2007. gada jūlijs – decembris.

ES Padomes prezidentūra lasiet te.

Eiropas Komisija

Portugālē Eiropas Komisijas komisāra amatam tika izraudzīts Karlušs Muedešs, kura pārziņā ir pētniecība, zinātne un inovācija.

Komisijai katrā ES valstī ir tā sauktās pārstāvniecības.

Komisijas pārstāvniecība Portugālē

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Portugālei ir 12 pārstāvji Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ar šo padomdevēju iestādi, kas pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un citas interešu grupas, konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, un tā sniedz informāciju par iespējamām izmaiņām dalībvalstu darba un sociālajā situācijā.

Eiropas Reģionu komiteja

Portugālei ir 11 pārstāvji Eiropas Reģionu komitejā — ES organizācijā, kas pārstāv reģionu un pašvaldību intereses. Ar šo padomdevēju iestādi konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, tādējādi nodrošinot, ka šajos tiesību aktos ņem vērā pašvaldību un reģionu nostāju.

Pastāvīgā pārstāvniecība ES

Portugāles pastāvīgā pārstāvniecība Briselē nodrošina saikni starp Portugāli un ES struktūrām. Tās kā “Portugāles vēstniecības ES” galvenais uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk pārstāvēt valsts intereses un politiku ES.

Budžets un finansējums

Kāds ir Portugāles finansiālais pienesums ES budžetā, un cik liels ir atbalsts, ko tā saņem?

Dalībvalstu finanšu iemaksas ES budžetā atbilstīgi to rocībai tiek sadalītas taisnīgi. Jo lielāka valsts ekonomika, jo apjomīgākas iemaksas — un otrādi. ES budžeta mērķis nav līdzekļu pārdale, bet gan visu Eiropas iedzīvotāju kā vienota kopuma vajadzību aizsardzība.

Portugāles finanšu sadalījums 2015. gada ES budžetā:

  • ES kopējie izdevumi Portugālē — 2,595 miljardi EUR
  • ES kopējie izdevumi, izteikti % no Portugāles nacionālā kopienākuma (NKI) — 1,48 %
  • Portugāles kopējais ieguldījums ES budžetā —  1,529 miljardi EUR
  • Portugāles iemaksas ES budžetā, izteiktas % no valsts NKI — 0,87 %

Sīkāki dati par ES budžeta ieņēmumiem un izdevumiem:

ES finansēti projekti Portugālē

Finanšu līdzekļi, ko Portugāles iemaksā ES budžetā, palīdz finansēt Eiropas mēroga programmas un projektus, piemēram, ceļu būvi, atbalstu pētniecībai un vides aizsardzību.

Lasiet vēl par ES finansētajiem projektiem Portugālē

Praktiska informācija