European Union website, the official EU website

Portugalija

Apžvalga: 

Portugalija užima vakarinę Pirėnų pusiasalio dalį ir yra labiausiai į vakarus nutolusi žemyninės Europos šalis. Portugalija turi tik vieną sausumos sieną – ji ribojasi su Ispanija šiaurėje ir rytuose, o vakaruose ir pietuose jos ilgą pakrantę skalauja Atlanto vandenynas. Portugalijai priklauso ir Azorų bei Madeiros salynai, kurie yra šalies autonominiai regionai.

Svarbiausi Portugalijos ekonomikos sektoriai 2015 m. buvo didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (25,1 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (19,9 %), pramonė (17,3 %).

Pagrindinės Portugalijos eksporto partnerės yra Ispanija, Prancūzija ir Vokietija, o pagrindinės importo partnerės – Ispanija, Vokietija ir Prancūzija.

Sostinė: 

Lisabona

Plotas: 

92 226 km2

Gyventojų sk.: 

10 374 822 (2015 m.)

Gyventojų dalis (%), palyginti su bendru ES gyventojų skaičiumi: 

2 % (2015 m.)

Bendrasis vidaus produktas (BVP): 

179,379 milijardo EUR (2015 m.)

Oficialioji ES kalba (-os): 

portugalų

Politinė sistema: 

pusiau prezidentinė respublika

ES valstybė narė nuo: 

1986 m. sausio 1 d.

Vietų skaičius Europos Parlamente: 

21

Valiuta: 

Euro. Priklauso euro zonai nuo 1999 m. sausio 1 d.

Ar priklauso Šengeno erdvei?: 

Taip, priklauso priklauso Šengeno erdvei nuo 1995 m. kovo 26 d.

Pirmininkavimas Tarybai: 

Portugalija rotacijos tvarka pirmininkavo Europos Sąjungos Tarybai 3 kartus (1992–2007 m.).

Portugalija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Portugalijai atstovauja 21 narys.

Europos Parlamento biuras Portugalijoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Portugalijos vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Jos darbui vadovauja jai pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Šiuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Portugalijos pirmininkavimo Tarybai datos:

1992 m. sausio–birželio mėn. | 2000 m. sausio–birželio mėn. | 2007 m. liepos–gruodžio mėn.

Daugiau apie šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančią šalį.

Europos Komisija

Portugalijos deleguotas Europos Komisijos narys yra Carlosas Moedasas, atsakingas už mokslinius tyrimus, mokslą ir inovacijas.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Portugalijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 12 Portugalijos atstovų. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Regionų komitetas

Regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Portugalijai atstovauja 11 narių. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Portugalija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Portugalijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek lėšų Europos Sąjungai skiria ir iš jos gauna Portugalija?

Valstybių narių finansinis įnašas į ES biudžetą padalijamas sąžiningai, atsižvelgiant į jų pajėgumus. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai. ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o didžiausią dėmesį skirti visų europiečių poreikiams.

2015 m. Portugalijos ir ES įnašų finansiniai duomenys:

  • Iš viso ES išlaidų Portugalijoje – 2,595 milijardo EUR
  • Bendros ES išlaidos Portugalijoje sudaro 1,48 % šalies bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP)
  • Visas Portugalijos įnašas į ES biudžetą – 1,529 mln. eurų
  • Portugalijos įnašas į ES biudžetą sudaro 0,87 % Portugalijos BNP

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Portugalijoje

Portugalijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Portugalijai.

Praktinė informacija