Europos Sąjunga

Portugalija

Apžvalga

Sostinė: 

Lisabona

Plotas: 

92 226 km2

Gyventojų sk.: 

10 341 330 (2016 m.)

Gyventojų dalis (%), palyginti su bendru ES gyventojų skaičiumi: 

2 % (2016 m.)

Bendrasis vidaus produktas (BVP): 

184,931 milijardo EUR (2016 m.)

Oficialioji ES kalba (-os): 

portugalų

Politinė sistema: 

pusiau prezidentinė respublika

Vietų skaičius Europos Parlamente: 

21

Valiuta: 

Euro. Priklauso euro zonai nuo 1999 m. sausio 1 d.

Schengen area member: 

Taip, priklauso priklauso Šengeno erdvei nuo 1995 m. kovo 26 d.

ES valstybė narė nuo: 

1986 m. sausio 1 d.

Pirmininkavimas Tarybai: 

Portugalija užima vakarinę Pirėnų pusiasalio dalį ir yra labiausiai į vakarus nutolusi žemyninės Europos šalis. Portugalija turi tik vieną sausumos sieną – ji ribojasi su Ispanija šiaurėje ir rytuose, o vakaruose ir pietuose jos ilgą pakrantę skalauja Atlanto vandenynas. Portugalijai priklauso ir Azorų bei Madeiros salynai, kurie yra šalies autonominiai regionai.

Svarbiausi Portugalijos ekonomikos sektoriai 2015 m. buvo didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (25,1 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (19,9 %), pramonė (17,3 %).

Pagrindinės Portugalijos eksporto partnerės yra Ispanija, Prancūzija ir Vokietija, o pagrindinės importo partnerės – Ispanija, Vokietija ir Prancūzija.

Portugalija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Portugalijai atstovauja 21 narys.

Europos Parlamento biuras Portugalijoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Portugalijos vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Jos darbui vadovauja jai pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Šiuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Portugalijos pirmininkavimo Tarybai datos:

1992 m. sausio–birželio mėn. | 2000 m. sausio–birželio mėn. | 2007 m. liepos–gruodžio mėn.

Pirmininkavimas ES

Europos Komisija

Portugalijos deleguotas Europos Komisijos narys yra Carlosas Moedasas, atsakingas už mokslinius tyrimus, mokslą ir inovacijas.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Portugalijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 12 Portugalijos atstovų. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

 

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Portugalijai atstovauja 11 nariai. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

 

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Portugalija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Portugalijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek lėšų Europos Sąjungai skiria ir iš jos gauna Portugalija?

Valstybių narių finansinis įnašas į ES biudžetą padalijamas sąžiningai, atsižvelgiant į jų pajėgumus. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai. ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o didžiausią dėmesį skirti visų europiečių poreikiams.

2015 m. Portugalijos ir ES įnašų finansiniai duomenys:

  • Iš viso ES išlaidų Portugalijoje – 2,595 milijardo EUR
  • Bendros ES išlaidos Portugalijoje sudaro 1,48 % šalies bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP)
  • Visas Portugalijos įnašas į ES biudžetą – 1,529 mln. eurų
  • Portugalijos įnašas į ES biudžetą sudaro 0,87 % Portugalijos BNP

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Portugalijoje

Portugalijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Portugalijai.

Praktinė informacija

Back to top