Europos Sąjunga

Portugalija

Portugalija

Apžvalga

Portugalijos vėliava

Politinė sistema

Portugalija yra pusiau prezidentinė respublika, kurios vyriausybės vadovas yra ministras pirmininkas, o valstybės vadovas – prezidentas, turintis teisę skirti ministrą pirmininką ir kitus vyriausybės narius. Šalis administraciškai suskirstyta į 308 savivaldybes, kurios padalytos į 3092 apylinkes. Praktiškai vieninteliai teisiniai vietos administraciniai vienetai yra savivaldybės ir apylinkės, taip pat nacionalinė vyriausybė.

Padėtis ES žemėlapyje

Prekyba ir ekonomika

Svarbiausi Portugalijos ekonomikos sektoriai 2018 m. buvo didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (24,9 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (19,1 %), pramonė (18,5 %).

76 % Portugalijos eksporto – tai eksportas į ES valstybes nares (į Ispaniją – 25 %, Prancūziją – 13 %, Vokietiją – 11 %), o už ES ribų daugiausia eksportuojama į Jungtines Valstijas (5 %) ir Angolą (3 %).

76 % importo sudaro importas iš ES valstybių narių (iš Ispanijos – 31 %, Vokietijos – 14 %, Prancūzijos – 8 %), o už ES ribų – 3 % iš Kinijos ir po 2 % iš Jungtinių Valstijų ir Rusijos.

Portugalija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Portugalijai atstovauja 21 narys. Portugalijos atstovai Europos Parlamente.

Europos Parlamento biuras Portugalijoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Portugalijos vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Tuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Portugalijos pirmininkavimo Tarybai datos:

1992 m. sausis–birželis | 2000 m. sausis–birželis | 2007 m. liepa–gruodis

Pirmininkavimas ES Tarybai

Išorės interneto svetainė, skirtaŠiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančiai šaliai

Europos Komisija

Portugalijos deleguota Europos Komisijos narė yra Elisa Ferreira, atsakinga už sanglaudą ir reformas.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Portugalijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 12 Portugalijos atstovų. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Portugalijai atstovauja 12 narių. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Portugalija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Portugalijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek Portugalija moka ir kiek gauna?

Tai, kiek kiekviena ES šalis moka į ES biudžetą, apskaičiuojama sąžiningai, atsižvelgiant į išteklius. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai.
ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o sutelkti dėmesį į visų europiečių poreikius. 

2018 m. Portugalijos duomenys:

  • Bendra ES išlaidų Portugalijoje suma – 5,011 mlrd. EUR
    (atitinka 2,55 proc. Portugalijos ekonomikos)
  • Bendras įnašas į ES biudžetą – 1,699 mlrd. EUR
    (atitinka 0,86 proc. Portugalijos ekonomikos)

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Portugalijoje

Portugalijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Portugalijai.

Back to top