Európai Unió

Portugália

Áttekintés

Portugália lobogója

Államforma, politikai rendszer

Portugália félelnöki köztársaság. Az állam élén a köztársasági elnök áll. Ő nevezi ki a kormányfőt (a miniszterelnököt) és a kormány többi tagját. Az országos kormányzati szint alatt két további közigazgatási szint létezik: a járás (município) és a község (freguesia). Az ország területét 308 járás, azon belül pedig 3092 község alkotja.

Az ország földrajzi helye az EU-n belül

Kereskedelem és gazdaság

2016-ban a portugál gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (24,9%), valamint a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és a humánegészségügyi és szociális ellátás (19,7%) és az ipar (18,5%).

Az EU-n belüli kereskedelem a portugál export 75%-át teszi ki (ezen belül a kivitel 26%-a Spanyolországba, 13%-a Franciaországba, 12%-a pedig Németországba irányul). Ami az EU-n kívülre irányuló exportot illeti, a portugál termékek 5%-a az Egyesült Államokban, 3%-a pedig Angolában talál vevőre.

A Portugáliába behozott termékek 78%-a EU-tagországból érkezik (33%-uk Spanyolországból, 14%-uk Németországból, 7%-uk Franciaországból). Ami a nem uniós országokat illeti, a Kínából érkező import részaránya 3%, az Oroszországból behozott termékeké pedig 2%.

Portugália az EU-ban

Európai Parlament

Portugália 21 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli Portugália választópolgárait az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Portugáliai Tájékoztatási Irodája

Az Európai Unió Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a portugál kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A portugál soros elnökség időszakai:

1992. január–június, 2000. január–június, 2007. július–december

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

A következő link külső webhelyre irányít átAz EU Tanácsának jelenlegi elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság portugál tagja Carlos Moedas, aki a kutatásért, a tudományért és az innovációért felelős.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Portugáliai Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Portugáliának 12 tagja van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerőpiaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Európai Bizottsága

Portugáliának 11 tagja van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Portugália a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Portugália a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

A tagállamok méltányos alapon, anyagi lehetőségeik arányában fizetnek be a közös uniós költségvetésbe. Azaz a nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményűek pedig kevesebbel járulnak hozzá a közös kasszához. Az uniós költségvetés célja nem a vagyon újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak.

A 2017-os uniós költségvetés sarokszámai Portugália vonatkozásában:

  • Az összes uniós kiadás Portugáliában: 3,976 milliárd euró
  • Az összes uniós kiadás a portugál bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI) viszonyítva: 2,11%
  • Portugália összes befizetése az uniós költségvetésbe: 1,375 milliárd euró
  • Portugália befizetései az uniós költségvetésbe az ország bruttó nemzeti jövedelméhez viszonyítva: 0,73%

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Portugáliában

A tagállamok, így Portugália által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú – pl. utak építését, a kutatói munka támogatását és a környezet védelmét célzó – program és projekt finanszírozását teszi lehetővé EU-szerte.

Ha szeretne többet megtudni arról, milyen formában részesül Portugália az uniós forrásokból, kattintson ide.

Back to top