Európai Unió

Portugália

Áttekintés

Főváros: 

Lisszabon

Terület: 

92 226 km2

Népesség: 

10 341 330 (2016)

A népességnek az EU összlakosságához viszonyított aránya: 

2 % (2016)

Bruttó hazai termék (GDP): 

184,931 milliárd EUR (2016)

Hivatalos uniós nyelv(ek): 

portugál

Államforma, politikai rendszer: 

félprezidenciális köztársaság

Képviselői helyek száma az Európai Parlamentben: 

21

Pénznem: 

Euró. (Portugália 1999. január 1. óta az euróövezet tagja)

Schengen area member: 

Portugália 1995. március 26. óta tagja az útlevélmentes utazást biztosító schengeni térségnek.

Az Európai Unió tagországa: 

1986. január 1. óta

Soros uniós elnökség: 

A következő link külső webhelyre irányít átEU Tanácsának jelenlegi elnökségéről - A portugál soros elnökség időszakai

Az Ibériai-félsziget nyugati oldalán elterülő Portugália a kontinentális Európa legnyugatibb országa. Az országot északon és keleten Spanyolország, nyugaton és délen pedig az Atlanti-óceán határolja. Szárazföldi területe mellett Portugáliához tartoznak az Azori- és a Madeira-szigetek is, melyek közigazgatásilag autonóm régiónak számítanak.

2015-ben a portugál gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (25,1%), a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és a humánegészségügyi és szociális ellátás (19,9%), valamint az ipar (17,3%).

Portugália fő kereskedelmi partnere (mind a kivitel, mind a behozatal tekintetében) Spanyolország, Franciaország és Németország. Ami az exportot illeti, a sorrend Spanyolország, Franciaország, Németország, az import tekintetében pedig Spanyolország, Németország, Franciaország.

Portugália az EU-ban

Európai Parlament

Portugália 21 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli Portugália választópolgárait az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Portugáliai Tájékoztatási Irodája

Az EU Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a portugál kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A portugál soros elnökség időszakai:

1992. január–június, 2000. január–június, 2007. július–december

Az EU Tanácsának elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság portugál tagja Carlos Moedas, aki a kutatásért, a tudományért és az innovációért felelős.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Portugáliai Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Portugáliának 12 tagja van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerő-piaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Európai Bizottsága

Portugáliának 11 képviselője van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Portugália a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Portugália a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

A tagállamok méltányos alapon, anyagi lehetőségeik arányában fizetnek be a közös uniós költségvetésbe. Azaz a nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményűek pedig kevesebbel járulnak hozzá a közös kasszához. Az uniós költségvetés célja nem a vagyon újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak.

A 2015-es uniós költségvetés sarokszámai Portugália vonatkozásában:

  • Az összes uniós kiadás Portugáliában: 2,595 milliárd EUR
  • Az összes uniós kiadás a portugál bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI) viszonyítva: 1,48 %
  • Portugália összes befizetése az uniós költségvetésbe: 1,529 milliárd EUR
  • Portugáliának az uniós költségvetésbe történő befizetései a portugál GNI-hez viszonyítva: 0,87 %

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Portugáliában

A tagállamok, így a Portugália által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú program és projekt finanszírozását – pl. utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét – teszi lehetővé EU-szerte.

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy Portugália milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.

Hasznos tudnivalók

Back to top